De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Boer uit Warns: ik ben geen held
Warns - Een held? Ach nee, zo ziet Jan Bajema zichzelf niet. Wat is dat nou, een held? Maar dat hij iets bijzonders heeft gedaan, daar is hij inmiddels wel achter gekomen. Al was het maar omdat de pers gisteren massaal bij hem aan de telefoon hing.
Bajema (41) heeft een boerderij aan ’t Sein te Warns. Hij was dinsdagmorgen omstreeks negen uur in zijn ligboxenstal aan het werk toen hij in de verte een hels kabaal hoorde. Eerst dacht Bajema aan een hakselmachine die teveel toeren maakte.
Hij liep naar buiten en keek om de hoek van de stal. Toen zag hij een auto half in de sloot liggen. Bajema: ,,Ik seach fuort dat it de auto fan Jeep de Vries wie. Dat is myn âld-buorman, ek in boer. Dus ik der gau hinne.’’
De 85-jarige bestuurder van de auto was achter het stuur getroffen door een beroerte en van de weg geraakt. Het lawaai dat Bajema had opgevangen werd gemaakt door de auto. De motor draaide op het hoogste toerental doordat De Vries zijn rechtervoet niet van het gaspedaal had kunnen krijgen.
Er kwam al veel rook uit de auto toen Bajema zonder ook maar een ogenblik te aarzelen in de sloot sprong. Hij wist de oude man achter het stuur vandaan te trekken en uit de wagen te tillen. Nog geen minuut hierna ontplofte de motor en vatte het voertuig meteen vlam. Binnen tien minuten was er van de auto niet veel meer over.
,,Ik hie gjin minút letter komme moaten’’, concludeert Bajema.
De Vries was bij kennis toen hij werd gered. Een ambulance was binnen vijf minuten ter plekke en heeft het slachtoffer naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek gebracht.
De Vries was, zoals elke morgen, onderweg naar zijn zoon die nu op de boerderij woont. ,,Hij bringt alle moarntiden de krante, dat sadwaande’’, zegt Bajema.
Het drong pas later tot de Warnser door dat het heel slecht met zijn oud-buurman zou zijn afgelopen als hij het ongeluk niet had opgemerkt. ,,Doe wie ik der wol efkes ôf.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties