De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiovrijdag, 23 december 2005

Referendum moet inlijving voorkomen
Stiens – De herhaalde uitspraken van burgemeester Dales van Leeuwarden dat hij buurgemeente Leeuwarderadeel graag wil inlijven baart de gemeenteraad in Stiens zorgen. Dit bleek gisteren andermaal tijdens de raadsvergadering.
De raad besloot met het aannemen van een motie van CDA, FNP en PvdA om in het najaar van 2006 een volksraadpleging te houden over de door de burgers gewenste politieke koers in de toekomst. Ook worden de raden van het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadeel – de gemeenten waarmee Leeuwarderadeel samenwerkt onder de naam Middelsee Gemeenten – opgeroepen om een soortgelijk referendum te organiseren.
De dreigementen van Dales zijn niet de enige achtergrond van de aangenomen motie, aldus fractievoorzitter F. Haitsma van het CDA. Ook de mogelijke gevolgen die gedeputeerde Ploeg verbindt aan de uitkomsten van het onderzoek naar de bestuurskracht van kleinere gemeenten voelt Leeuwarderadeel als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Haitsma: ,,Wij willen graag een sterke, zelfstandige gemeente blijven, en daartoe een gezonde samenwerking met de Middelsee Gemeenten aangaan.’’
R. Ketellapper van Gemeentebelangen is het daarmee eens, maar wilde al op 7 maart, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen, een referendum houden. ,,We hebben maar weinig tijd te verliezen’’, zegt Ketellapper. ,,Ploeg wil al binnen een paar maanden beginnen met het overleg met de gemeenten over de bestuurskracht.’’ Een motie van die strekking haalde het niet; de andere partijen vinden dat de campagnes voor de verkiezingen en de voorlichting over het referendum elkaar niet in de weg mogen zitten. Bovendien moet het referendum goed voorbereid worden, voegde Haitsma toe. Bovendien wil ze zwart op wit van de andere drie Middelsee Gemeenten (de voormalige G4) dat die ook meer bestuurlijke samenwerking willen. ,,Als die dat niet zo zien zitten, moeten wij wat anders verzinnen. Het moet goed voorbereid worden, met gedegen voorlichting en dergelijke, en 7 maart komt daarvoor te vroeg. Wij willen graag een uitslag die waarde heeft voor alle politieke instanties die erbij betrokken zijn. Wordt de uitslag voornamelijk emotioneel van aard, dan veegt Dales er natuurlijk de vloer mee aan.’’

Verkering

Al met al vindt de raad het unaniem een slecht idee om als zelfstandige gemeente opgeheven te worden. Ketellapper: ,,Wij hebben het in Leeuwarderadeel goed op de rit. We hebben een fantastisch nieuw centrum in Stiens, we mogen honderden huizen bouwen, enzovoort. We willen een sterke plattelandsgemeente blijven.’’
Haitsma: ,,Oud-burgemeester Bijl zei eens: ‘Als ik dan toch verkering moet, wil ik graag mijn partner zelf uitkiezen.’ En Leeuwarden is niet bepaald onze eerste liefde.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties