De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiovrijdag, 24 februari 2006

Problemen bij FNP in Achtkarspelen
Buitenpost Anderhalve week voor de verkiezingen kampt de FNP in Achtkarspelen met interne problemen. Twee van de vijf zittende raadsleden hebben hun lidmaatschap opgezegd en een van de kandidaatraadsleden heeft gezegd toch niet in de gemeenteraad plaats te nemen als hij wordt gekozen. Alle drie hebben problemen met de ,,dominante positie van lijsttrekker Marten van der Veen.
De problemen kwamen naar boven na een de ledenvergadering van afgelopen dinsdag. Met het hoofdbestuur, lijsttrekker Marten van der Veen en de (kandidaat)raadsleden was in het weekeinde daarvoor afgesproken dat Jan Benedictus reservekandidaat voor het wethoudersschap zou worden voor het geval een eventuele benoeming van Marten van der Veen problemen zou opleveren. Vier jaar geleden weigerde de beoogde CDA-wethouder met hem in het college te zitten; de FNP kwam toen in de oppositie terecht. ,,Wat wy dy sneons fpraat hiene, soe binnenskeamers bliuwe, vertelt raadslid Melle Kloosterman. ,,Mar op de ledengearkomst waarden der fragen stelt wrt wy konkludeare kinne dat der lekt is. En ik tink dat ik wol wit wat dat dien hat. Hij denkt dat Van der Veen partijleden heeft opgetrommeld om een veto tegen de reservekandidaat uit te spreken. ,,Marten dult gjinien neist him.
Van der Veen wijst deze beschuldiging van de hand. ,,It is hiel demokratysk gien. Ik sels haw neat mei de aksje te krijen. Sels haw ik gjin mouite mei in reserveman. Dat is jst goed: der kin my ek wol wat oerkomme. Volgens hem wilden de leden voorkomen dat andere partijen kunnen winkelen binnen de partij. ,,In oar moat dochs net sizze kinne wat s wethlder wurdt, vindt Van der Veen.
Ook partijvoorzitter van FNP Achtkarspelen, Tjibbe Brinkman,is die mening toegedaan. ,,De leden wolle Van der Veen as wethlder. Hy is boechbyld. As oare partijen net mei him gearwurkje wolle, is dat net oars. It giet s om it belied, net om de popkes. Wy binne net hiel machtsbelust.
Kandidaat-raadslid Jan Benedictus is teleurgesteld over de gang van zaken. Hij zat van 1994 tot 2002 in de raad. De afgelopen periode heeft hij niet in de raadszaal doorgebracht, omdat hij meer tijd voor zijn gezin wilde vrijmaken. Afgelopen najaar werd hij echter door het partijbestuur gevraagd om weer op de kieslijst te staan. ,,Drfoar hie ik der net in momint oan tocht. Benedictus was graag reservekandidaat voor het wethoudersschap geweest. Nu de leden dat hebben tegengewerkt, volgens hem ook na lobby van Van der Veen, wil Benedictus liever ook niet meer op de lijst staan. ,,Wy hawwe fspraken makke. Wy hawwe dr trije oeren oer fergadere. Mar blykber kin ik dr net fan opoan. Mei sokke minsken wol ik net fierder.
Benedictus had het liefst zijn naam van de kieslijst geschrapt, maar daarvoor was het te laat. Als hij op 7 maart toch in de gemeenteraad zou komen op basis van de stemmen, bedankt hij voor de eer.
De wethouderskwestie heeft niet alleen Benedictus teleurgesteld, het is ook tegen het zere van Kloosterman en Joop van Houten. Beiden hebben besloten hun lidmaatschap voor de partij op te zeggen. ,,Ik bin in echte FNP-man, noch hieltyd. Mar dit koe ik net oer myn kant gean litte. Ik wol mei mysels troch ien doar kinne. Kloosterman is erg voor een reservekandidaat: ,,Us stribjen moat wze om yn it kolleezje te kommen. En as dat net mei Van der Veen kin, moat der in oaren komme. It giet om it belied. Hij zou er geen problemen mee hebben als andere partijen gaan winkelen binnen zijn partij. ,,Wat is dr mis mei.
Tijdens de raadsvergadering van gisteravond, de laatste voor de verkiezingen, heeft hij gefungeerd als onafhankelijk raadslid. Van Houten was niet aanwezig: hij zit in het buitenland. Kloosterman en Van Houten zouden na de verkiezingen niet meer terugkomen in de raad, omdat ze het fractiewerk niet meer konden combineren met hun dagelijkse bezigheden. Wel waren beiden bereid plaats te nemen in het bestuur. Dat is nu ook van de baan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties