De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiozaterdag, 8 april 2006

Cijfers Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerken
Meer leden, dankzij Urk
Leeuwarden – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) boekten vorig jaar een winst van 1081 leden. Maar het cijfer is vertekend. Het komt door de overgang van één gemeente: de Ichtuskerk van Urk. Zonder die groei was er een verlies van tien over 2005.
Dat blijkt uit de cijfers van het deze week verschenen Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2006 . Het kerkelijk naslagwerk werd samengesteld onder redactie van G.P.M. van der Linden (Dokkum), R.W.J. Soeters (Goutum) en H.J.Th. Velema (Zierikzee).
Soeters: ,,De gemeente van Urk-Ichtuskerk kwam over uit het verband van de Gereformeerde Kerken met in totaal 1091 leden.’’ De groep bezwaarde gereformeerden wilde niet mee naar de Protestantse Kerk in Nederland.
,,Zonder die overkomst zou het verlies van het aantal leden in 2005 ‘slechts’ tien geweest zijn’’, schrijft Soeters in het jaaroverzicht.
Zonder de toename vanuit Urk nam het aantal doopleden af met 330. Het aantal belijdende leden zat wel in de plus: 320. Er werden 1009 kinderen gedoopt en 883 jongeren deden belijdenis. 407 leden lieten zich uitschrijven. Er waren 34 nieuwkomers.

Grensverkeer

Wat het grensverkeer met andere kerken betreft was er, mede door de Urkers, een positief saldo. Soeters: ,,Zonder Urk-Ichtuskerk is het grensverkeer met andere kerken wat de doopleden betreft nagenoeg in balans: 8 doopleden meer vertrokken naar andere kerken of groepen dan er bijkwamen. Bij de belijdende leden slaat de balans door naar de kant ‘binnenkomers’: 156. (ook weer zonder Urk-Ichtuskerk).’’
Er kwamen meer leden uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Gereformeerde Gemeenten en diverse Oud-gereformeerde groeperingen dan er leden naar toe gingen. ,,Dit geldt zowel voor doopleden als voor belijdende leden.’’
Het grensverkeer met de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk is negatief voor de CGK. Ook raakt men leden kwijt aan evangelicale kerken.
Het kerkverband telde op 1 januari 74.853 leden (45.379 belijdende leden, 29.474 doopleden). Er zijn in de CGK 137 gemeentepredikanten werkzaam en liefst 61 vacante plaatsen. Twee gemeenten tellen meer dan drieduizend leden, waar drie predikanten staan.
Volgens Soeters is het voor het kerkgenootschap van levensbelang om in een tijd waarin zoveel waaromvragen klinken te kunnen verwijzen naar troost en naar de God die troost. ,,Want daar klopt het hart van de kerk waar zijn Woord wordt gehoord én gedaan.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties