De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiozaterdag, 8 april 2006

Noorden blijft strijden voor Zuiderzeelijn
Drachten - De noordelijke provincies leggen zich niet zomaar neer bij het schrappen van de plannen voor de Zuiderzeelijn (ZZL) door het kabinet. Gisteren verschafte een brief van drie belangrijke adviesraden de onderbouwing voor het Haagse ‘nee’. Het Noorden vindt dat Den Haag de verkeerde argumenten gebruikt om de snelle spoorlijn af te blazen.
,,Het spel gaat nog wel even door”, beloofde gedeputeerde Baas gisterochtend tijdens een werkbezoek aan Philips in Drachten. ,,Ik wil het officiële besluit van volgende week nog even afwachten, maar als het definitief een ‘nee’ wordt, laten we nog wel van ons horen.”
Kort na de reactie van Baas kwam een brief van drie adviesraden van het kabinet naar buiten, waarin korte metten wordt gemaakt met de plannen voor de ZZL. Daarmee is de snelle spoorlijn feitelijk onhoudbaar geworden.
De gedeputeerde is het oneens met de conclusies van de raden en wil het kabinet en de Kamerleden nu aanspreken op hun ‘politieke wil’. ,,Het is economisch gezien heel belangrijk voor het Noorden dat de Zuiderzeelijn er komt. Een goede verbinding met de Randstad is cruciaal voor het aantrekken van hoger opgeleiden. Die hebben we hier nu nog niet zoveel.”
Het kabinet moet volgens Baas ook simpelweg een belofte nakomen. ,,We zullen ons er niet met een jantje-van-leiden vanaf maken.”
De Groningse Commissaris van de Koningin Alders, voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn, weigert zich ook neer te leggen bij een negatief besluit. Hij noemt de berichtgeving dat de ZZL van de baan is, ,,voorbarig’’.
,,Wat ik van het kabinet gehoord heb, stemt me niet positief, maar we leggen ons niet neer bij voornemens die er mogelijkerwijs zouden zijn.’’ Alders wijst erop dat het kabinet op 13 april slechts een voornemen naar buiten brengt. Het definitieve besluit valt eind juni.
Alders moppert al wel over een kruideniersmentaliteit, ,,ingegeven door de problemen bij de Betuwelijn en de HSL.”
In de Stuurgroep Zuiderzeelijn werken de betrokken provincies en gemeenten samen. ,,Er wordt een poging gedaan om de kosten en baten te berekenen, terwijl dat eigenlijk niet mogelijk is”, stelt de stuurgroep in een reactie. ,,De kosten nog wel, maar baten als het dichter bij de Randstad brengen van het noorden en het spreiden van de schaarse ruimte in Nederland niet.”
Gedeputeerde Baas vindt zo’n analyse eveneens onzin: ,,Als we daar rekening mee moesten houden, zouden we nooit meer iets kunnen aanleggen. Dan zou Nederland op slot komen te zitten.”
De stuurgroep dringt erop aan om de 2,73 miljard die het kabinet voor de lijn opzij had gelegd, nog altijd in de economische structuur van het Noorden te steken. Die garantie is vanuit Den Haag echter nog niet gegeven.
Ook het bedrijfsleven heeft kritiek op de berekeningen waarmee zou zijn aangetoond dat het nut van de ZZL niet opweegt tegen de kosten. Het Consortium Zuiderzeelijn, waarin onder meer ABN Amro en Ballast Nedam zitten, stelt dat de Raad van Verkeer en Waterstaat bij haar onderzoek ,,volstrekt onrealistische waarden” heeft gebruikt bij de kosten-batenanalyse. Daardoor worden bedragen genoemd ,,die vele miljarden euro’s hoger liggen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties