De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiodonderdag, 20 april 2006

Balkenende in Leeuwarden
Premier: geld Zuiderzeelijn naar Noorden
Leeuwarden - Het bedrag van 2,73 miljard euro, dat door het kabinet was gereserveerd voor de Zuiderzeelijn, blijft beschikbaar voor het Noorden. Dat beloofde premier Balkenende gisteren op een partijbijeenkomst in Leeuwarden. De premier komt daarmee de noordelijke provincies tegemoet: die hadden een felle strijd om de miljarden aangekondigd.
De premier deed zijn belofte naar aanleiding van een vraag van wethouder Veenstra van Smallingerland. ,,U weet dat in het CDA-verkiezingsprogramma de Zuiderzeelijn gewoon was opgenomen. Nu is na onderzoek de conclusie getrokken dat nut en noodzaak van die lijn niet zijn aangetoond en heeft het kabinet besloten de lijn te schrappen. Dat doet pijn. Maar dat neemt niet weg dat ik destijds heb gezegd dat de 2,73 miljard euro in de boeken staan voor het Noorden. Ik zeg u nu dat dit bedrag in de boeken blijft staan voor het Noorden. Hoe het precies wordt aangewend, dat is nog in overleg."
Daarnaast liet Balkenende weten dat het kabinet de koopkracht gaat repareren voor groepen mensen die er onbedoeld op zijn achteruit gegaan, door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Het gaat om een groep van ongeveer 800.000 huishoudens.
De minister-president werd in het Fries Natuurmuseum kritisch onthaald door enkele honderden CDA-ers, die vinden dat het kabinet te weinig oog heeft voor mensen die in de knel zijn gekomen door de nieuwe zorgverzekering en andere kabinetsmaatregelen, zoals het bevriezen van de lonen.
Gepensioneerden met alleen AOW, mensen met een pensioen van meer dan 30.000 euro en (sommige) vutters die geen werkgeversbijdrage in de zorgkosten meer krijgen, kunnen er op rekenen dat er een oplossing komt voor hun problemen. Door ongewenste effecten van de nieuwe wetgeving hebben deze groepen tot wel tweehonderd euro per maand minder te besteden. ,,Daar moeten we aandacht voor hebben, en dat hebben we ook”, aldus Balkenende.
Volgens het Centraal Planbureau is ongeveer eenvijfde van alle huishoudens er sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel op achteruit gegaan. Balkenende benadrukte dat hij geen garanties kan en wil geven, dat al deze mensen gecompenseerd worden. Voor de compensatie van diegenen die er juist niet op achteruit hoorden te gaan, wil het kabinet volgens ingewijden 300 miljoen euro uittrekken.
Het Centraal Planbureau heeft berekend dat in totaal ongeveer 1,1 miljoen huishoudens hun koopkracht dit jaar zien dalen. Voor de meeste mensen pakt de koopkracht dit jaar echter beter uit dan bij Prinsjesdag nog werd verwacht. Balkenende stipte in dat kader aan dat het kabinet eerder al heeft besloten om de zorgtoeslag niet te verlagen.
Vandaag praten de meest betrokken ministers over de koopkracht voor dit jaar. Vrijdag praat het voltallige kabinet er voor de eerste keer over. Naar verwachting hakt de ministerraad pas volgende week definitief de knoop door. Binnen de regeringspartijen lijkt in ieder geval iedereen er van doordrongen dat voorkomen moet worden dat de discussie over de koopkracht net als in december vorig jaar uitdraait op een crisis binnen de coalitie. Toen leidde een botsing tussen CDA-fractievoorzitter Verhagen en minister Zalm over een extraatje van 35 euro bijna tot de val van het kabinet. De speculaties over de koopkracht brachten vier Haagse cameraploegen ertoe om Balkenende gisteravond te volgen naar Leeuwarden.
Pagina 15: Het CDA moet vooral succes uitventen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties