De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiodonderdag, 19 oktober 2006

Oordeel gewenst over masterplan
CDA: lot Fries Museum in handen raad

Leeuwarden - De Statenfractie van het CDA wil dat de gemeenteraad van Leeuwarden zich voor 8 november uitspreekt over het gistermiddag gepresenteerde Masterplan Tweebaksmarkt en Turfmarkt. Gebeurt dat niet, dan trekt de fractie haar steun aan nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand in.

GOOS BIES
In het masterplan worden de toekomstmogelijkheden van het oostelijke deel van het centrum van Leeuwarden geschetst, als het Fries Museum daar vertrekt uit de historische panden. Voor het CDA is het een keiharde voorwaarde dat de gemeenteraad een oordeel geeft over het plan. Wethouder Krol zei gisteren bij de presentatie van het plan dat de raad niet meer bijeen komt voor 8 november.
Volgens de gedeputeerden Baas en Mulder wordt er voldaan aan de voorwaarde van het CDA dat er een ruimtelijk masterplan wordt gepresenteerd voor het gebied Tweebaksmarkt en Turfmarkt dat kan rekenen op draagvlak van de gemeente Leeuwarden. Het plan is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leeuwarden; daarmee is er volgens Baas voldoende draagvlak van de gemeente. ,,Dat durf ik te verdedigen”, zei hij gisteren bij de presentatie van het plan.

Keihard punt

In de Statenvergadering van 15 maart 2006 heeft CDA-fractievoorzitter A. van der Ham echter expliciet gezegd dat met de gemeente de gemeenteraad wordt bedoeld.
Gisteravond bevestigde hij desgevraagd dat een oordeel van de Leeuwarder raad een keihard punt is voor het CDA. ,,Voor zo’n belangrijk punt moet de gemeenteraad maar een extra vergadering inlassen. Ik heb dat mijn partijgenoot Thea Koster van de Leeuwarder raad meegedeeld en ik doe hierbij een dringend beroep op de gemeenteraad van Leeuwarden deze eis van ons serieus te nemen.” De VVD die totnogtoe zij aan zij optrekt met het CDA in de voorwaarden voor steun van 10,5 miljoen euro voor een nieuw Fries Museum, wilde gisteren nog niet reageren.
Het CDA en de VVD willen een goed doortimmerd toekomstplan voor de Tweebaksmarkt en omgeving omdat de fracties bang zijn dat het gebied zijn allure verliest als er geen passende bestemming wordt gevonden voor de twee historische panden (De Kanselarij en het Eysingahuis) en de veertien andere panden van de Stichting De Kanselarij, waarin het Fries Museum nu is gehuisvest.
Het masterplan dat gisteren werd gepresenteerd, is een verzameling van eerder gemaakte plannen voor het bewuste gebied. Volgens het masterplan moeten de panden van het Fries Museum bij voorkeur aan één projectontwikkelaar worden verkocht, om versnippering te voorkomen.
De voorkeur gaat uit naar kantoorruimte in de panden, maar wonen of een horecafunctie zijn ook mogelijk. ,,Zolang de koper van met name de historische panden zich maar aan hoge kwaliteitseisen houdt. Die worden niet zomaar aan een of andere cowboy verkocht”, aldus Baas.

Meer voorwaarden

Het bestuur en de Raad van Toezicht van het Fries Museum moeten aan nog meer voorwaarden voldoen om op 8 november definitief groen licht te krijgen van CDA en VVD om een nieuw museum neer te zetten op het Zaailand. Zo moeten zij zich garant stellen voor meerkosten en een nieuw depot van het Nieuw Fries Museum financieren uit de opbrengst van de verkochte panden.
CDA-Statenlid S. Galema herhaalde gisteravond in een commissievergadering waarin de begroting van 2007 werd behandeld dat het menens is voor het CDA. ,,We willen dat aan onze eenvoudige voorwaarden wordt voldaan. We hebben Gedeputeerde Staten tot drie keer toe gevraagd het benodigde materiaal te leveren, maar dat hebben we totnogtoe niet gekregen. Voor ons is het zo onmogelijk om vóór te kiezen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties