De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Economiedinsdag, 19 december 2006

Nog geen inhoudelijke wijzigingen
Eenvoudiger regels landbouw Europa

Brussel - De regels voor het Europese landbouwbeleid worden veel eenvoudiger, als het aan Eurocommissaris Fischer Boel (Landbouw) ligt.

Koos van Houdt
In plaats van 21 gemeenschappelijke marktordeningen voor verschillende producten en sectoren in de landbouw zal er vanaf 2008 nog maar één zijn. Dat is de doelstelling die Europees commissaris Mariann Fischer Boel (landbouw) heeft geformuleerd. Ze heeft gisteren definitieve voorstellen daarvoor op tafel gelegd.
De voorstellen vloeien voort uit een conferentie die begin oktober in Brussel werd gehouden. Toen werd met nadruk vastgesteld dat vereenvoudiging van regelgeving niet mag worden verward met inhoudelijke veranderingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Die komen pas over twee jaar weer aan de orde. Vereenvoudiging is ,,in beginsel een technische operatie”, waardoor boeren verlost worden van een belangrijk deel van hun administratieve lasten. Maar rechten op inkomenssteun worden er niet door aangetast.
Toch is dat niet de hele waarheid. Vereenvoudiging van regels brengt mee dat bepaalde uitzonderingen of voorrechten voor sommigen moeten verdwijnen. ,,Dat betekent dus ook het maken van moeilijke keuzes en aanvaarden dat de specifieke belangen van een kleine groep niet meer kunnen worden verdedigd, omdat dat ten koste gaat van een hoop bureaucratie voor velen”, zo werd in oktober vastgesteld. Toch bleek toen op die conferentie dat eigenlijk iedereen zit te wachten op de voorgestelde vereenvoudiging.
De enige richtlijn die overblijft bevat 198 artikelen. Deze ene tekst komt in de plaats van 21 andere, die samen meer dan zeshonderd artikelen bevatten. Er zullen straks naast deze nieuwe regels voor de marktordening nog drie andere belangrijke wetsteksten over zijn. In de nu nieuw voorgestelde marktordening is alles geregeld wat met kwaliteit, inport en export, concurrentie, staatssteun en verslaglegging heeft te maken. Daarnaast bestaan dan nog de regels voor inkomenssteun, voor plattelandsontwikkeling en voor de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Commissaris Fischer Boel hoopt dat vanaf 2008 het landbouwbeleid gemakkelijker valt te doorzien door belanghebbenden en belastingbetalers.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties