De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodinsdag, 19 december 2006

Achtkarspelen pompt 200.000 euro in bestrijding onderwijsproblemen
Aanpak achterstanden
Buitenpost - Onderwijsachterstanden in de gemeente Achtkarspelen krijgen de komende vier jaar extra aandacht. Het college van B en W heeft 200.000 euro per jaar gereserveerd voor de bestrijding van de problemen, nu de rijksoverheid de kraan daarvoor heeft dichtgedraaid. Het meeste geld gaat naar de voorschoolse educatie.
Onderwijsachterstanden moeten in de gemeente Achtkarspelen effectiever worden aangepakt, vindt het college van B en W. Bestaande projecten sorteren wel effect, maar zijn maar weinig met elkaar verbonden. Dat blijkt uit een evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren. In Achtkarspelen wonen verhoudingsgewijs veel achterstandsleerlingen.
Nu de rijksoverheid de bijdrage voor de bestrijding van achterstanden flink heeft teruggeschroefd, bezint de gemeente zich op de prioriteiten. In plaats van 500.000 euro in de afgelopen jaren, krijgt Achtkarspelen sinds augustus nog maar 53.000 euro van het rijk. Met 200.000 euro uit het eigen budget daarbij blijft de helft van het oorspronkelijke budget over. Het grootste deel daarvan is gereserveerd voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), waarbij het accent ligt op de peuterspeelzalen.
Het Piramideproject, dat de laatste jaren in Achtkarspelen werd ingezet om achterstanden bij peuters te ondervangen, krijgt een vervolg. De drie tutoren van peuterspeelzalen die in de zomer nog ontslag kregen, kunnen per 1 januari hun werk hervatten. In juli hielden ouders en peuterleidsters nog een handtekeningenactie uit protest tegen het ontslag van de tutoren, die kinderen met problemen begeleidden.
Vanaf volgend jaar zijn de tutoren niet langer vast in dienst bij een van de negen peuterspeelzalen in de gemeente, maar werken ze ambulant. ,,Voorheen profiteerden alleen peuterspeelzalen in Harkema, Kootstertille en Augustinusga van de extra begeleiding”, legt wethouder W. van der Wal uit. ,,Nu zijn ze inzetbaar op alle locaties. Daarmee hopen we dat het Piramideproject breder effect zal sorteren.”
Het project is volgens Van der Wal alleen succesvol als het door blijft lopen. ,,Uit de evaluatie blijkt dat kinderen die de extra begeleiding hebben gehad, aan het eind van de rit op hetzelfde niveau zitten als de rest van Nederland. Stopt die extra aandacht, dan gaat het meteen weer mis.”
Bouwvakker
Het college wil ouders meer betrekken bij het ouderwijs. ,,In onze gemeente zijn nog altijd veel kinderen die niet gestimuleerd worden om te leren”, zegt Van der Wal. ,,Als de vader bouwvakker is, hoeft een kind na zijn veertiende niet meer naar school, is de redenering.”
Een overleggroep waarin alle onderwijsvormen en de gemeente vertegenwoordigd zijn, bespreekt de projecten. De gemeenteraad praat in januari over de plannen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties