De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Economiedinsdag, 19 december 2006

‘Einde Adviescollege voor de Markt is zonde’
ALLERT VAN DER HOEVEN
Leeuwarden - Projecten aanjagen, initiatieven losmaken en mensen aan elkaar koppelen. Allemaal om de economie van het Noorden beter te maken en vooral: om banen te creëren. Eind deze maand is het afgelopen met het Adviescollege voor de Markt (AMa). En dat is doodzonde, vindt AMa-voorzitter Gerrit Ybema. ,,Als je ziet wat het Adviescollege voor de Markt met een bescheiden budget voor elkaar heeft gekregen, begrijp ik niet dat het SNN ermee stopt.”
Het Adviescollege voor de Markt (AMa) is ingesteld in 2000 door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het college van wijze mensen uit het bedrijfsleven moest adviseren over de toekenning van subsidiegelden van het Kompas van het Noorden. Ook moest het AMa de Kompasprojecten aanjagen en erop toezien dat ze tot een goed einde gebracht zouden worden.
Een kleine tienduizend banen zijn uit de projecten gekomen waarbij het AMa betrokken was, zegt Ybema. En het Noorden staat er mede daardoor nu economisch beter voor dan in 2000, vindt Ybema. ,,Drenthe groeit economisch al jaren meer dan Nederland als geheel, Fryslân doet het ongeveer net zo goed. Alleen delen van Groningen blijven nog wat achter.”
2,5 jaar lang heeft Ybema de kar getrokken, als opvolger van de eerste AMa-voorzitter Cor Baan. ,,Ik kwam binnen in een goed lopende organisatie met goede en gedreven mensen”, zegt Ybema. ,,Wel viel me op dat er zo ontzettend veel in de breedte werd opgepakt. Het eerste wat ik heb voorgesteld, was dan ook om prioriteiten vast te stellen.” Die kwamen er. Naast de bekende aandachtsgebieden water, energie en automatisering, waren dit de sensortechnologie (kort door de bocht: de sterrenwacht in Dwingeloo), de zorg, de logistiek, de agrarische sector, de maritieme sector en de chemie.
Landelijk belang
Daarbij kijkt Ybema in navolging van het landelijk beleid van de laatste jaren vooral naar het landelijk belang van de sectoren. ,,Dat belang wordt nogal eens onderschat”, zegt Ybema. ,,Neem de maritieme sector, de scheepsbouw. Die zit in de Rotterdamse delta, in Vlissingen en verder alleen in het Noorden. En de chemie: een kwart van de chemische productie van Nederland zit in het Noorden, vooral in Delfzijl en Emmen.”
Terugkijkend op zes jaar AMa is Ybema tevreden over de resultaten. ,,We hebben veertig taskforces geleid, met een totaalbudget van twee miljoen euro. Die hebben geleid tot investeringen van 55 miljoen euro aan Kompasgelden en bijna een miljard aan uitgelokte investeringen, met als resultaat ruim zesduizend nieuwe banen. En we hebben 34 adviezen uitgebracht, met als gevolg 40 miljoen aan Kompasgelden, 55 miljoen aan investeringen en 380 miljoen aan vervolginvesteringen. Resultaat: 3400 nieuwe banen”, somt Ybema op.
Veel begrip voor het stopzetten van het adviescollege kan Ybema dan ook niet opbrengen. Hij is teleurgesteld. ,,Niet voor mezelf, maar voor de zaak”, zeg Ybema. ,,Wie moet in de toekomst de ontwikkelingen aanjagen? Wie moet zorgen voor een effectieve besteding van subsidiegelden?”
Het SNN stelt in een reactie dat het een programmacommissie instelt om de subsidiegelden van het nieuwe programma te verdelen. Ook zegt het SNN dat het AMa vanaf 2007 niet meer nodig is, omdat het nieuwe programma kleiner is dan het Kompas voor het Noorden. Het SNN spreekt in de reactie wel zijn waardering uit voor het werk van het AMa.
1 januari eindigt het AMa. Ybema en zijn kompanen van het AMa sluiten de periode af met een boekje, een testament met een overzicht van de activiteiten, de bestede gelden en de bereikte resultaten. En met adviezen voor de toekomst. De belangrijkste: er moet een onafhankelijke instantie zijn, deskundig en met een goed netwerk om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Een nieuwe AMa dus. Maar dat lijkt er niet in te zitten.
Problemen
Ybema is op het persoonlijk vlak minder rouwig om het verdwijnen van zijn voorzitterstaken. ,,Ik had mijn dagen toch al goed gevuld”, zegt hij. ,,Ik heb een aantal commissariaten, zoals bij ROC Friese Poort, de Zorggroep Noorderbreedte en Nuon.”
Daarbij kan hij weer wat meer projecten gaan doen binnen zijn bedrijf in procesmanagement. Want sinds zijn staatssecretarisschap in Paars-2 (Economische Zaken) weet hij dat hem dat het beste ligt: een pakket aan verantwoordelijkheden wegen, beoordelen, problemen signaleren, taken verdelen en aanjagen. ,,Oftewel besturen, dat ligt me veel beter dan de politiek”, zegt Ybema, die ook negen jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten. ,,De politicus zoekt problemen, de bestuurder lost ze op.”
Noorderling Ybema, sinds juli woonachtig in Uitwellingerga, heeft ook nog wel wat tips om het Noorden economisch meer op de kaart te krijgen. ,,We moeten veel ondernemender worden. Dat geldt ook voor Nederland als geheel. We leren hier niet om ondernemend te zijn. Een student Economie denkt allereerst aan voor welk groot internationaal bedrijf hij wil gaan werken, in plaats van het opstarten van een eigen bedrijf. Die mogelijkheid hoort hij ook niet van zijn docent.” Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan Amerika, vindt Ybema.
,,En de ondernemers zelf moeten ook ondernemender worden. Zoals de ondernemersclubs, de commerciële clubs of hoe ze ook heten. Dat zijn vaak praatclubs”, vindt Ybema. ,,Een etentje, een lezinkje, een paar vragen en hup, aan de borrel. Als ik gevraagd wordt als spreker door zo’n club, stel ik altijd als eis dat ze aan het einde van de avond concrete afspraken moeten maken over wat ze met elkaar concreet gaan doen. Het probleem met die clubs is dat die gedomineerd worden door vijftigers die niet zo hard meer lopen, die hun bedrijf vaak al verkocht hebben. De enthousiaste dertigers, die van aanpakken weten, zie je daar niet.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties