De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodinsdag, 19 december 2006

Project GGD Fryslân en thuiszorg biedt perspectief
Kinderen niet zwaarder

Leeuwarden - Kinderen met overgewicht kunnen door gerichte voorlichting, sportactiviteiten en gezonde voeding goed van hun extra’s kilo’s afkomen. Die conclusie trekt GGD Fryslân uit het project ‘Gezond gewicht, kinderen eerst!’, dat gisteren werd afgesloten. Volgens de GGD zijn de doelstellingen van dit project ,,ruimschoots gehaald”.

Het project Gezond gewicht, kinderen eerst! is een samenwerking van de drie thuiszorgorganisaties in Fryslân en de GGD. Het project begon in september 2004. Er werd aan meegedaan door peuters en basisschoolleerlingen in de gemeenten Sneek en Opsterland. In de gemeenten het Bildt en Franekeradeel werden wel metingen gedaan, maar geen speciale activiteiten georganiseerd. Zo hoopten de initiatiefnemers verschillen te ontdekken tussen kinderen die wel extra aandacht krijgen en kinderen voor wie dat niet geldt.
Op scholen in Sneek en Opsterland zijn de afgelopen twee jaar diverse activiteiten rond beweging en voeding georganiseerd. Kinderen, ouders en onderwijzers vulden ook enquęteformulieren in.
Het project startte met een zogenoemde nulmeting in september 2004. Door van alle deelnemende kinderen het gewicht en de lengte te meten, werd een gemiddelde van gewicht naar lengte vastgesteld (body mass index). Dat gebeurde ook op de scholen in het Bildt en Franekeradeel. In september 2006 zijn de kinderen opnieuw onderzocht. Toen waren de activiteiten achter de rug en was er veel voorlichting op de scholen gegeven.
Uit de effectmeting blijkt dat het percentage kinderen met overgewicht in groep 4 en 7 in Sneek en Opsterland niet is toegenomen. Dit is wel het geval in het Bildt en Franekeradeel, de beide controlegemeenten. Op de scholen in de activiteitengemeenten is bovendien een actiever beleid ontstaan ten aanzien van bewegen en gezond eten in de pauzes, tijdens overblijfuren en op schoolfeestjes. Opvallend is dat bij de peuters en kinderen in groep 2 het percentage overgewicht in alle betrokken gemeenten is afgenomen.
Volgens de GGD is er veel veranderd in de houding van ouders. Negentig procent van de ouders en onderwijzers in Sneek en Opsterland ervaart overgewicht als een probleem waaraan iets is te doen. Dat percentage lag voorheen veel lager. Projectleider T. Flapper: ,,Die bewustwording bij ouders en leerkrachten is heel belangrijk. Daar kun je mee verder.”
Van de kinderen noemt 41 procent het gebrek aan beweging als belangrijkste oorzaak voor overgewicht. Een derde van hen zegt dat er weinig aan overgewicht is te doen. ,,Dat percentage geeft aan dat er nog wel wat werk aan de winkel is”, aldus J.E. Pijlman, hoofd Jeugdgezondheidszorg bij de GGD Fryslân. De GGD wil de komende jaren aandacht blijven schenken aan overgewicht, dat overigens niet alleen bij kinderen speelt. Onlangs werd bekend dat 47 procent van de Nederlanders te zwaar is, in verhouding tot de lichaamslengte.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties