De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Expowoensdag, 20 december 2006

Appelscha, Bezoekerscentrum: expo ‘Vogels in de winter’, t/m 15 mrt.
Bears, Uniastate: perm. tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: ‘Last Christmas I gave you my heart’, videoperformance van Daan Samson, dagelijks te zien vanaf de stoep, t/m 7 jan.
Beetsterzwaag, Landgoed Lauswolt: tent. Toos van Holstein ‘Eén wereld, vele cultursen’ (schilderijen), t/m 3 jan.
Bolsward, Huylkenstein: expo olieverven Corrie van der Werf, Tineke van der Werk, Jan Visser en Aukje Gietema, t/m 31 dec.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma.
Boornbergum, Tjeerdsma Sfeerhaarden: expo amateurschilderclut It Buthus, t/m 1 jan.
Brantgum, De Gallery: tent. Hennie Reijenga met meubels, Joh. van Duinen, t/m 31 dec.
Buitenpost, Gemeentehuis: expo Max de Winter (acryl- en olieverf), t/m 28 dec.
Burgum, Berchhiem: expo Sieuwke de Kleine en Fotoclub Objectief, t/m 28 feb.
Burum, De Blauwe Roos: expo diverse kunstenaars, t/m 25 mrt.
Delfstrahuizen, Atelier Woudt: expo Remie Woudt ‘Tussen de lijnen zoek’, t/m 26 dec.
Dokkum, Galerie Jan Kooistra: expo van olieverven van het Friese landschap en de Waddenzee, t/m 30 apr.
Dokkum, Bibliotheek: schilderijenexpo Atelier Van Houten, t/m 31 jan.
Drachten, Bibliotheek: interactieve tent. ‘Dyslexie - Openheid en Communicatie’, t/m 28 dec.
Drachten, Museum aan de A7: expo beelden van Nico Gerbenzon, t/m 13 apr.
Drachten, Museum Smallingerland: presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders ‘Export Drachtster skûtsjes‘, t/m 31 dec. ‘07 * expo Edzard Krol (schilderijen), t/m 4 mrt. * tent. ‘40 jaar Fotogroep Noorderlicht Drachten 1966-2006’, t/m 4 mrt.
Drachten, Rabobank Hoofdgebouw: semi-permanente presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders / thema 2006: Export Drachtster Skûtsjes, t/m 31 dec.
Ferwert, Gemeentehuis: fotoexpo Milena Tzankova ‘Nederland door de ogen van een buitenlandse journaliste’, t/m 8 jan.
Franeker, Franeker Management Academie: tent. ‘Kippenvel met hersenspinsels’ van Annelies Alewijnse (collages) en Ruud Broese (foto’s), 16 dec. t/m 4 feb.
Franeker, Museum Martena: tent. ‘It Frjentsjer fan Abe Gerlsma’, t/m 4 mrt.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Jelle van den Berg ‘Rosinante’, t/m 24 dec.
Goutum, Galerie Goutum: expo Sikko Mulder (schilderijen), Ben Wasser (schilderijen) en Sikko de Vries (houtsculpturen), t/m 30 dec.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. ‘Grou yn oaljeferve’, t/m 28 feb.
Harlingen, Galerie De Koe: expo Julius Bekker (pastel/grafiek), t/m 24 dec.
Harlingen, Galerie De Vis: tent. Edzard Krol, t/m 4 mrt.
Harlingen, Oker: expo ‘Alle tijd’, bijzondere klokken van 30 beeldend kunstenaars, t/m 23 dec.
Haskehorne, Galerie/Atelier De Kraanvogel: expo Jeanne v.d Heuvel (acryl/aquarel), t/m 28 dec.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo ‘Mein Berg ruft’, van Dineke Oosting, t/m 21 jan.
Hegebeintum, Bezoekerscentrum: expo Hendrik Dijkstra ‘Gek van theeblikken’, t/m 31 jan. * expo Thea Beukema-Hiemstra ‘Dieren in olieverf’, t/m 31 jan. * expo Pytsje van der Zwaag ‘In de greep van het berenvirus’, t/m 31 jan.
Joure, Bibliotheek: expo Jeanne v.d. Heuvel (schilderijen), t/m 7 jan.
Joure, Gemeentehuis: fotoexpo fotoclub De Toverlantearne Joure, t/m 7 jan.
Joure, Museum Joure: expo ‘Natuurverzamelingen van kinderen’, t/m 7 jan. * tent. ‘Bedrijfspresentatie à la 1877’, t/m 7 jan. * expo ‘In een oogopslag rond Sintjut’ (schilderijen) van Bernadien Roze, t/m 7 jan. * expo kunstenaarsboeken Frans Baake, t/m 3 feb.
Jubbega, Pottenbakkerij De Koppejan: expo Jep Janssen-Drenth (schilderijen), t/m 31 dec.
Katlijk, Galerie de Ruijter-van Santen: eindejaarsexpo ‘Kerstjuwelen’, t/m 31 dec.
Katlijk, Interieurboerderij: expo Rita Neef, Nel de Vries en Anneke Verbeek (acryl/aquarel) t/m 31 dec.
Kollum, E.M. Galerie: expo Magdalena Jesionek (schilderijen), t/m 22 dec.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 17 jan.
Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: expo ‘Thuisland Friesland - landschapsimpressies’ van Gea Koevoets, t/m 30 dec.
Leeuwarden, It Frysk Skildershûs: expo van Jacob Teije (beelden) en Harry v.d. Woerd (schilderijen), t/m 20 jan.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. ‘Set Your Receivers’ van Serge Game, t/m 28 jan.
Leeuwarden, Dantuma Medische Speciaalzaken: expo Tjitske de Jong, t/m 4 jan.
Leeuwarden, Galerie Van den Berg: expo Pier Feddema (tekeningen en pastels), tot 31 jan.
Leeuwarden, De Gouden Phoenix: expo ‘Dreamscape - The best of Imaginary Realism’, t/m 7 jan.
Leeuwarden, Eden Oranje Hotel: fotoexpo ‘Najaarstrek in de Waddenzee’ van Hendrik van Kampen, t/m 28 feb.
Leeuwarden, Friesland Bank: expo ‘Kunst onder de Koepel - Aanwinsten 2006’, t/m 28 feb.
Leeuwarden, Fries Museum: * expo ‘Fries zilver - schitterende geschiedenissen’, t/m 31 dec. * expo ‘Levenslijnen’, t/m 31 dec. * presentatie ‘Super Terpen’, t/m 31 dec. ‘08 * tent. ‘Multiple (Choice)’, t/m 7 jan. * ‘Another Asia - fotomanifestatie Noorderlicht’, t/m 7 jan. * tent. ‘Tsjoch! - Een verrassende kijk op 125 jaar Fries Museum’, t/m 7 jan. * tent. ‘Mode in zwart - wit’, t/m 7 jan.
Leeuwarden, Galerie Eewal: wintersalon met Eddy Stikkelorum, Iene Ambar, Anton Rinzema en Rix Wieringa, t/m 6 jan.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Evert van Hemert ‘Hynders, fugeltjes, fisk & oare saken’, t/m 20 jan.
Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden: foto-expo verenigingsleven Leeuwarden ‘Leeuwarders verenigt u!’, t/m 31 jan.
Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Douwe Idema (schilderijen), t/m 13 jan.
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: tent. ‘Pas verhuisd - verzameling 144 dieren en modellen Natuurhistorisch museum Nutaralis Leiden, t/m 31 dec. * tent. ‘Van Steen en Been - fossielen en dinosauriërs’, t/m 28 jan.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. Kleurrijke wintersalon, t/m 20 jan.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel: tent. ‘Waaiers - van heden tot verleden’, t/m 30 apr.
Leeuwarden, Parkhove: expo natuurfotograaf Ronno Tramper, t/m 17 jan.
Leeuwarden, Princessehof: fotoexpo ‘Noorderlicht- Another Asia’, t/m 7 jan. * ‘Levenswerk’ van Marja Hooft, t/m 28 jan. * tent. ‘De Collectie Holland - Art nouveau keramiek van de Faience- en Tegelfabriek Holland te Utrecht 1894-1918’, t/m 4 mrt.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, perm. expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, Stadskantoor: tent. ‘Linies en Stellingen’ van St. Menno van Coehoorn, t/m 15 jan.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: internationale thema-expositie ‘Mathematische keramiek’, t/m 23 dec.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: tent. ‘Licht in het Donker, Het Philips-Kommando in Kamp Vught’, t/m 28 jan.
Leeuwarden, VhdG: tent. ‘The Deprived Eye’ van Magnus Monfeldt, t/m 31 dec.
Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland: expo Peter Boonstra (olieverf), t/m 19 jan.
Luttelgeest, Orchideeënhoeve: kerstgalerij in het teken van Rembrandt, t/m 31 dec.
Makkum, Avondrust: expo Frans Peters, t/m 3 jan.
Makkum, Koninklijke Tichelaar: presentatie nieuw werk Hella Jongerius, t/m 18 jan.
Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo ‘Geredde Dobbepaarden’.
Menaldum, Gemeentehuis: expo Giovanni Vitto (foto’s) en Alex Schneider (schilderijen), t/m 29 dec.
Mildam, ‘t Bynt: exo Janny de Jong (pastelkrijt), t/m 23 dec.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nieuwebildtdijk, Rest. Zwarte Haan: expo Ellen Floris, sfeervolle waddenfoto’s, t/m 31 dec.
Noordhorn, Galerie Mebius: Wintersalon met werk van tien kunstenaars, t/m 14 jan.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: kersttent. ‘Kerst in een kastje’, t/m 8 jan. * expo Els Terpstra-Eckhardt (lyrisch-abstracte schilderijen), t/m 18 jan.
Oentsjerk, Stania State: expo Eduard Kuhlman, t/m 8 feb.
Oldeberkoop, Galerie Nimrod: expo ‘Paarden-oeuvre’ van Ineke Mengelder, t/m 31 mrt.
Oldeberkoop, Kunstruimte Hiemstra: expo Lolkje op de Hoek (textiele beelden), t/m 21 jan.
Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda: expo Randolph Algera (schilderijen), t/m 31 dec. * expo ‘Friezen om utens’, t/m 18 feb.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: expo ‘Waar door de eeuwen heen...’ van Olaf Zalcman, t/m 14 jan.
Oudehorne, Galerie Pereboom: perm. tent. bronzen/stenen beelden Hanneke Pereboom * expo Eelco Maan (schilderijen), t/m 31 jan.
Rottevalle, Galerie Kalsbeek: expo aquarellen van Klaske Kalsbeek-Vlasma, 26 t/m 30 dec.
Sneek, Antoniusziekenhuis: expo ‘Het wit tussen woorden’ van Anneke van der Werff, t/m 2 jan.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. ‘Treinen op zee’, t/m 25 mrt.
Sneek, Galerie BAS: expo Teresa Takes, t/m 16 jan.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Caja Wong-Chung (schilderijen/objecten) en Jan Kok (schilderijen), t/m 13 jan.
Sonnega, Galerie Smarius: expo Henrik Kröner en keuze van kunstverzamelaar Siebe Hansma, t/m 21 jan.
Stiens, Gemeentehuis: expo Jano van Wageningen (schilderijen en wandplastieken), t/m 29 dec. * expo Teun Speelman (linoleumsneden), t/m 27 dec.
St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: fotoexpo Paul van Gaalen, t/m 31 mei.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en wisselende oudheden, elke 1e en 3e zondag van de maand.
Tijnje, Galerie Calima: perm. expo schilderijen Reinskje Lageveen, open op afspraak, tel. 0513- 571767.
Twijzel, Pilat & Pilat: tekeningen vol sfeer en emotie van Gouden Penseelwinnares Marit Törnqvist, t/m 13 jan.
Veenklooster, Galerie De Kuiperij: expo Hein Overbeek, Hinke Posthuma, Van der Vegt (olieverven) en Marjan Been (bronzen en terracotta), t/m 13 jan.
Veenwouden, De Schierstins: perm. tent. states en stinzen, kloosters en kerken, Theun de Vries * expo van Bulgaarse iconen, t/m 6 jan.
Vlieland, Tromp’s Huys: tent. Jan J. Slauerhoff, t/m 20 jan.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo ‘Fryske Folksferhalen’, t/m 20 jan.
Wergea, It Âld Slot: expo Marijke Zijffers (schilderijen en keramiek), t/m 31 dec.
Westhem, Kerk: expo kerststallen van de heer Oomen en schilderijen van Gea Landskroon-Wagenaar, t/m 26 dec.
Witmarsum, Gemeentehuis: Kunstroute Wûnseradiel, t/m 28 feb.
Wolvega, Bibliotheek/Kijkzaal: expo ‘Kunst met een leine k’ van Danny Dogger, t/m 25 jan.
Wolvega, Oudheidkamer: expo Dirk Kerst Koopmans ‘Schilder van de Scheene’, t/m 3 feb.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer: tent. ‘Licht, stroom en telefoon uit lang vervlogen jaren’, t/m 31 dec.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties