De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkwoensdag, 20 december 2006

Bijna tiende PKN-ers is lid van Friese kerk
LODEWIJK BORN
Leeuwarden - In de provincie Fryslân woont 8,2 procent van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat zijn 160.000 leden. In Zuid-Holland wonen de meeste PKN-ers: 501.000 en in Limburg de minste: 12.000.
De cijfers staan in een ‘Religieuze atlas van Nederland’ die Ton Bernts, Gert de Jong en Hasan Yar hebben samengesteld in een hoofdstuk voor de gisteren gepresenteerde WRR-verkenning Geloven in het publieke domein. In de beschrijving zijn de demografische gegevens van de belangrijkste kerken en religies, en stromingen daarbinnen, opgenomen. Er worden alleen kerkgenootschappen of religies vermeld die minimaal tienduizend leden hebben. Daarom staan bijvoorbeeld de vele migrantenkerken niet in het overzicht. Nederland telt ongeveer 800.000 christenmigranten; het merendeel van hen is katholiek.
Nederland telt op dit moment 7 miljoen christenen, circa 44 procent van de bevolking. Daarnaast zijn er 944.000 moslims (6 procent van de bevolking). De overige religies tellen samen tussen de 313.000 en 428.000 aanhangers of leden.
De Rooms-Katholieke Kerk heeft de meeste leden: 4.406.000. Op de tweede plaats staat de PKN met op 1 januari 2006 1.944.000 leden. Het aantal kerkgangers is 479.000.
Het aantal gebouwen stond per eind vorig jaar op 2840. De schatting is dat er sinds 2000 elk jaar tien tot twintig PKN-kerken zijn gesloten. Op bescheiden schaal wordt er nieuwbouw gepleegd. Er zijn 2173 predikanten in dienst.
De atlas bevat ook gegevens over de orthodox gereformeerden. Daartoe worden de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Voortgezette Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) gerekend. 5,8 procent van het totaal aantal orthodox gereformeerden (233.000) is bij een Friese kerk aangesloten: 14.000. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat de orthodoxe kerken nog meer aanwas zullen krijgen uit de PKN, maar gaat ook de ontkerkelijking niet aan orthodox-gereformeerden voorbij.
De bevindelijk gereformeerden, waartoe onder meer de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerden Gemeenten onder vallen, hebben gezamenlijk ruim 220.000 leden.
Het aantal katholieken in Fryslân is volgens de cijfers uit de atlas 40.000. Daarmee is 0,9 procent van het totaal aantal katholieken in ons land lid van een Friese parochie. Limburg telt de meeste katholieken: 1.381.000. Groningen en Drenthe, die ook onder het noordelijke bisdom vallen, tellen respectievelijk 26.000 en 37.000 katholieken. In de 1450 parochies in ons land staat 1740 gebouwen. Het aantal katholieke kerken daalt de laatste jaren met 1 procent per jaar.
Het ledental van de evangelische en pinksterkerken komt uit op 148.000 voor 890 gemeentes. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (9192), de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB (5258) en de Remonstrantse Broederschap (4581) vormen samen een groep van ruim 19.000. De meeste doopsgezinden wonen in Fryslân zo blijkt uit een kaartje in de atlas. De overige christelijke kerken (apostolischen, oud-katholieken, jehova’s ) komen uit op 156.000 leden.
Het aantal moslims wordt geschat op 944.000, waarvan 12.000 in Fryslân. Voor 1950 was het aantal nog onbeduidend te noemen. De eerste moslimgemeenschap in ons land manifesteerde zich in 1947. In Den Haag en Balk werden in 1955 in ons land de eerste moskeeën van ons land gebouwd.
Volgens cijfers van de Hindoeraad Nederland zijn er 215.000 hindoes, waarvan er 1600 in Fryslân wonen. 170.000 mensen in Nederland noemen zich boeddhist. De joodse gemeenschap komt uit op 43.000.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties