De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Agendawoensdag, 20 december 2006

Kerstconcert
Bakkeveen Zaterdag verzorgen het Vredewolds mannenkoor uit Marum en Gospelkoor The Lighting Stars uit Ureterp een kerstconcert in de Gereformeerde Kerk. Het concert duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur en belooft zeer afwisselend te zijn, aangezien beide koren een eigen geluid laten horen. Daarnaast is er ruimte voor samenzang.
Broeksterwoude Het gemengd zangkoor van Broeksterwoude verzorgt zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Gereformeerde Kerk in Broeksterwoude. Medewerking aan dit concert wordt verleend door Geke’s Tiental uit Urk.
Dokkum/Drachten Ensemble Provocale, onder leiding van Anne E. de Bruijn, en harpiste Eva Tebbe geven dinsdag Tweede Kerstdag om 11.00 uur een kerstconcert in het Karmelklooster in Drachten en om 16.00 uur in de Grote of St. Martinuskerk in Dokkum. Uitgevoerd worden werken van onder andere John Rutter, Benjamin Britten en Jetse Bremer.
Drachten Vrijdag vindt in de Doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt-promenade te Drachten om 20.00 uur een kerstconcert plaats waarin zangeres Tetsje van der Kooi kerstliederen ten gehore brengt. Tevens werken mee aan dit concert het Blazersensemble en trompettist Saleem Khan. Rein Albert Ferwerda speelt deze avond orgel en improviseert op piano. Een afwisselend concert met werken van Händel, Vivaldi en Mozart.
Drachten Het Rotterdams Kamerorkest komt met een speciaal kerstprogramma dat vrijdag om 20.00 uur uitgevoerd wordt in De Lawei te Drachten. Gespeeld worden onder andere het Brandenburgerconcert nr. 3 van Bach, God be for us, who can be against us van Händel en Concerto XII van Manfredini. Daarnaast zijn er werken van Corelli, Mozart en Vivaldi te beluisteren.
Easterein In de Martinikerk van Easterein wordt zondag en maandag een trilogie van kerst uitgevoerd. Deel een begint zondag om 9.30 uur met medewerking van MPB Euphonia, onder leiding van Johannes Leverink. Deel twee wordt maandag om 22.00 uur uitgevoerd onder leiding van De Jeugdraad Easterein en deel drie valt dinsdag om 9.30 uur te beluisteren met medewerking van Jeugdkorps Wilhelmina, onder leiding van Catharine Santema.
Franeker Dinsdag om 15.00 uur wordt in de Martinikerk te Franeker een kerstsamenzang gehouden met organist Jan van Beijeren. De samenzangliederen worden omlijst door orgelwerken die daarbij aansluiten van onder meer Brahms, Bach en Rinck. Daarnaast zijn ook orgelwerken te horen van Guilmant en Corelli.
Franeker The Deep River Quartet geeft vrijdag om 20.15 uur een kerstconcert Hark the Herald Angels sing in De Koornbeurs te Franeker. De groep staat al vele jaren garant voor swingende gospels, ontroerende spirituals, spetterende soul, rhythm & blues, een vleugje pop en een snufje klassiek.
Garyp Zaterdagavond wordt er om 20.00 uur in de Andreastsjerke in Garyp een kerstconcert gegeven door Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer uit Garyp met medewerking van het B-korps, onder leiding van Theo Sibma, en het A-korps, onder leiding van Syde van der Ploeg.
Gorredijk Zondagmiddag wordt er om 15.00 uur in De Skâns te Gorredijk een kerstconcert van Egerländer en Böhmische volksmuziek gegeven door de Oldehovekapel.
Gytsjerk Het Noordenbos Ensemble, onder leiding van Herman Swaagman, geeft zaterdag om 14.00 uur een kerstconcert in De Viersprong te Gytsjerk. Het ensemble bestaat uit zes accordeonisten en drummer Tijs Mulder. Ook trompettist Jan Postma en zangeres Tineke Boersma verlenen medewerking aan dit concert.
Harlingen Vrijdag zingt de Ichthuscantorij uit Harlingen een Carol-service in de Michaelskerk te Harlingen onder leiding van Sjouke en Geke Bruining. Er worden Christmas Carols gezongen van bekende Engelse componisten zoals Peter Warlock, David Willcocks, John Goss en Charles Wood maar ook van componisten als Mendelssohn en Bach. Het concert begint om 20.00 uur en de carols worden afgewisseld met samenzang en lezingen.
Haskerdijken Traditiegetrouw verzorgt Capella ’92, onder leiding van Gerben van der Veen, op kerstavond weer een Festival of Lessons and Carols in de kapel van Haskerdijken. In negen vaste lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament wordt het kerstverhaal verteld. Daaromheen worden koorwerken, met of zonder begeleiding, hymnen en samenzangliederen gezongen. Het concert wordt tweemaal uitgevoerd, om 19.30 uur en om 21.30 uur.
Haulerwijk Vrijdag wordt in sporthal De Bongert in Haulerwijk een afwisselende volkskerstzang gehouden. Muziekvereniging Excelsior is gevraagd om de samenzang te begeleiden. Ook brengt het korps enkele door Kerst geďnspireerde werken ten gehore. Mannenkoor It Ljochtbeaken brengt liederen in shantystijl. Verder treden het Interkerkelijk Combo, het Interkerkelijk Jeugdcombo en gospelkoor Voices op. De volkskerstzangavond begint om 20.00 uur.
Heerenveen Gospelkoor Lord’s Moor Singers, onder leiding van Marjan van der Zwaag, geeft een reeks sfeervolle kerstconcerten in Fryslân. Zondag treedt het koor om 20.00 uur op in Sportstad Heerenveen en om 23.00 uur tijdens de kerstnachtdienst in de Kerk aan de Fok te Heerenveen. Het thema dit jaar is Unto Us a Child is Born en omdat het koor dit jaar 35 jaar bestaat, zingt het kerstliederen uit het repertoire van de afgelopen 35 jaar. Daarnaast wordt een kerstverhaal verteld en bijpassende gedichten voorgedragen.
Heerenveen In de Europalaankerk te Heerenveen geeft het Christelijk Regionaal Mannenkoor Vox Humana uit Heerenveen zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert onder de titel Kerstavond met Vox Humana. Pianist Johan Bijhold uit Joure staat garant voor de pianobegeleiding. Op het programma staan veel bekende kerstliederen.
Heerenveen Zaterdag om 15.00 uur verzorgt het Heerenveens Interkerkelijk Mannenkoor Credo in De Goede Herderkerk te Heerenveen een advents-/kerstconcert onder de naam Kerst met Credo. Het koor brengt twaalf advents- en kerstliederen ten gehore; bekende melodieën met een eigentijdse tekst van de tekstdichter Jogchum Dijkstra. Het koor staat onder leiding van Afke Wijngaarden en Frits Heidinga die afwisselend het koor begeleiden op de vleugel.
Heerenveen Museum Willem van Haren in Heerenveen staat dinsdag, Tweede Kerstdag, geheel in het teken van Kerst met optredens van de Friese troubadour Bennie Huisman en de Groningse mannen van het Van Speijkkwartet. De optredens zijn om 13.30 uur en om 15.00 uur.
Katlijk Vrijdag wordt in de Thomastsjerke in Katlijk om 20.00 uur het traditionele Sint Thomasconcert gegeven door vocaal ensemble Regaal. Medewerking wordt verleend door Aan de Haan (piano) en Freerk Hofma (piano).
Koudum Volgende week donderdag om 20.00 uur is er een Silvesterconcert in de Martinikerk in Koudum. Dit concert wordt gegeven door het 110-man tellende Lemster Mannenkoor, onder leiding van dirigent Harm van der Meer.
Leeuwarden Muziekvereniging Ons Genoegen geeft zaterdag om 20.00 uur in de Pelikaankerk te Leeuwarden haar jaarlijkse kerstconcert. Medewerking aan dit concert wordt verleend door het Lemster Mannenkoor.
Leeuwarden/Lekkum Kerstkoor De Kerststerren, onder leiding van Jildou Talman, treedt vrijdag tussen 18.45 uur en 19.15 uur op in de foyer van De Harmonie te Leeuwarden, zondag om 19.30 uur verzorgt het koor een Xmas-Eve concert in Romein in Leeuwarden en dinsdag treedt het koor om 15.00 uur op in de kerk van Lekkum.
Lutkewierum Het koor Con Amore Musica verleent zondag medewerking aan de kerstnachtdienst in de kerk van Lutkewierum. De dienst begint om 21.00 uur en de begeleiding is in handen van Jan van Beyeren.
Makkum Het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, onder leiding van Syde van der Ploeg, geeft samen met mannenkoor Cantate Cum Gaudio, onder leiding van Hans van Rossum uit Joure, vrijdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Nederlands Hervormde Kerk te Makkum.
Noordwolde In zaal De Beukenoot in Noordwolde vindt zondag om 14.00 uur een kerstmatinee plaats met het Noordwoldiger accordeonorkest en met zang van Heiltje Stobbe.
Oosternijkerk Gospelkoor Lord’s Moor Singers, onder leiding van Marjan van der Zwaag, geeft een reeks sfeervolle kerstconcerten in Fryslân. Vrijdag treedt het koor om 20.00 uur op in de SOW-kerk te Oosternijkerk. Thema is Unto Us a Child is Born en omdat het koor dit jaar 35 jaar bestaat, zingt het kerstliederen uit het repertoire van de afgelopen 35 jaar. Daarnaast wordt een kerstverhaal verteld en worden bijpassende gedichten voorgedragen.
Sneek Maandag om 10.00 uur wordt in de Martinikerk te Sneek het kerstoratorium Nieuw Begin gezongen door de Martini Cantorij. Medewerking wordt verleend door solisten en instrumentalisten en de cantorij wordt uitgebreid met oud-leden. Het geheel staat onder leiding van Anne E. de Bruijn
Sneek Het Martini Jongenskoor Sneek voert maandag om 15.30 uur het Weihnachtsoratorium van Johann Seb. Bach uit in de Grote- of Martinikerk te Sneek. Het koor wordt hierin bijgestaan door het Barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam. De leiding is in handen van Rintje A. te Wies.
Sneek Het Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit Sneek geeft zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Martinikerk te Sneek. Aan dit concert, dat onder muzikale leiding staat van dirigent Jan Hibma, werken tevens mee Rob van Dijk (orgel en vleugel), Christiaan van der Weij (saxofoon), Marian Angeles Marqus Fernandez (sopraan) en Oebele de Boer (bariton). Er wordt een programma geboden met bekende liederen maar ook met vele nieuwe werken.
Sneek Maandagmiddag, Eerste Kerstdag, verzorgt de Sneker Cantorij in de St. Martinuskerk-aan-de-Singel in Sneek een vesperdienst. Rond de lezing van het kerstevangelie door pastoor van Ulden wordt bekende en minder bekende kerstmuziek ten gehore gebracht. De dienst begint om 16.00 uur.
Ternaard Ric Scholtens vertelt zondag om 16.00 uur in herberg De Waard van Ternaard te Ternaard een kerstverhaal. Muzikale omlijsting bij dit verhaal wordt verzorgd door pianiste Hanneke Oswald.
Veenwouden In De Schierstins te Veenwouden wordt zaterdag om 20.00 uur een licht klassiek concert gegeven, verzorgd door Roele Kok (piano) en Veronica Juhasz (zang). Aly van der Mark brengt tussen de optredens door zogenoemde stiltegedichten ten gehore.
Workum Traditiegetrouw is zaterdag om 20.00 uur in de Grote of St. Gertrudiskerk te Workum het kerstconcert van Christelijk Mannenkoor Laus Deo. Speciale gast deze avond is countertenor Gary Boyce en de begeleiding is in handen van de vaste organist en pianist Jan Moens.
Orgel
Leeuwarden Organist Cees van der Poel geeft zaterdag om 20.00 uur een concert in de Koepelkerk te Leeuwarden.
Leeuwarden Het traditionele orgelconcert van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden op Tweede Kerstdag, wordt dit jaar voor het eerst verzorgd door de nieuwe organist van de kerk, Theo Jellema. Hij bespeelt het grote Müller-orgel maar ook een fraai kistorgel. Medewerking wordt verleend door de jonge, talentvolle cellist Sietse-Jan Weijenberg. Op het programma staan werken van J.S. Bach en Antonio Vivaldi. Het concert begint om 15.00 uur.
Menaldum Vrijdag om 20.00 uur geeft organist Balt de Vries uit Scharnegoutum een concert op het Hardorff-orgel van de Protestantse kerk van Menaldum. Op het programma staan werken van Jan Zwart, Cčsar Frank, Felix Guilmant en J.S. Bach maar ook passeren kerstimprovisaties de revue.
Hafabra
Cd-presentatie Volgende week donderdag presenteert showband en wielrijdersmuziekkorps Crescendo uit Opende om 19.30 uur in MFC De Veste in Opende hun nieuwe cd aan het publiek. Daarnaast is er gelegenheid om de verkorte versie van de Crescendo-documentaire te bekijken; de oorspronkelijke versie van deze documentaire is onlangs te zien geweest op het Filmfestival in Leeuwarden.
Jazz
Trompet Het Saskia Laroo Quintet, ofwel Jazzkia, richt zich op liefhebbers van akoestische jazz en speelt pure groovejazz uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw: jazzy en bluesy. Het kwintet treedt vrijdag om 20.30 uur op in De Harmonie te Leeuwarden.
Bigband Big Band Friesland geeft vrijdag om 20.00 uur een optreden in It Holt in Deinum. Als gasten zijn voor deze avond uitgenodigd zangeressen Maaike Schuurmans en Agnes Sambrink en Omrop Fryslân-presentatrice Jildou de Vries.
Pop
Liet-winnaars The Secret, winnaar van Liet 2006, geeft vrijdag vanaf 22.00 uur een gratis toegankelijk optreden in muziekcafé Scooter’S te Leeuwarden. In het voorprogramma staat de band Emptyheads. De band Van Wieren, winnaar van Liet 2005, geeft zaterdag vanaf 23.00 uur eveneens een gratis toegankelijk optreden in Scooter’S.
The Sheer De steeds populairder wordende band The Sheer toert momenteel door Nederland en komt zaterdag naar Poppodium Romein te Leeuwarden. The Sheer haalt inspiratie uit de Britse pop en rock uit de jaren zestig en de Britpop-revival van begin jaren negentig. In het voorprogramma treedt de band Melanocaster op. De deuren van Romein gaan om 20.00 uur open.
Dance Vrijdag organiseert Poppodium Romein te Leeuwarden in samenwerking met Amazing Project en Gothronic een speciaal dance-event, genaamd XTROVERT! met optredens van de Belgische electro-neue Deutsche Welle groep Ringel-S en de nieuwe Groningse electroclash-punkartiest Krause. De deuren van Romein gaan open om 20.00 uur.
Klokslag Dinsdag vindt de vierde editie plaats van Klokslag in de Bogt fan Guné te Franeker. Klokslag is een gratis evenement met een breed scala aan muziekstijlen. Vanaf 21.30 uur geeft de band Bricquebec, grondlegger van de Friestalige rockmuziek, een optreden.
Top100 De top100-formatie Impact geeft maandag een optreden in café De 2 Gemeenten te Jirnsum. Dinsdag is er een optreden van De Havenzangers, samen met top100 band Big Nick. Beide avonden gaan de deuren van het café om 22.00 uur open.
Covers Zondag is er vanaf 16.00 uur een optreden van de coverformatie SinQ in muziekcafé Scooter’s te Drachten. De band speelt covers van nummers uit de oude doos maar brengt ook covers van nieuwe nummers ten gehore.
Toneel
Sprookje Liuwehert is in spannend sprookjesaventoer oer goed en kwea, trou en ferrie, fampfjurren en oerweldigjende draken. In betsjoenend ferhaal yn in bysűnder dekor, fol faasje en achterfolgingen op hynders fan stof. In Frysktalige famyljefoarstelling troch Tryater foar in elk fan njoggen jier en âlder, nei it ferhaal fan Astrid Lindgren. De lytse sike Krommel is gek op syn grute broer Jonatan. Jonatan vertelt dat hy meikoarten stjęrre sil en dat hy nei syn dea sűn en sterk fierder libje sil yn it mearkelân Nangijala. Mar Krommel wol dęr net hinne sűnder syn grutte broer. De premjęre fan ’e foarstelling wurdt freed om 19.30 oere spile, dernei spilet Tryater sneon, snein, tiisdei en nije wike woansdei en tongersdei om 15.00 oere en 19.30 uur oere it stik yn De Harmonie yn Ljouwert.
Fiets Oud-tourwielrenner Peter Winnen schreef op verzoek van musicus en theatermaker Jacq Palinckx een toneeltekst over het beklimmen van Alpe d’Huez, hetgeen heeft geresulteerd in de voorstelling Fiets. Het is een multimediale voorstelling over het verleggen van grenzen, over uitputting, over goede benen en dikke nekken, over heroďek en afgebladderd heldendom. De voorstelling wordt uitgevoerd door Drieons & Palinckx en is een combinatie van toneel en muziek. Fiets is zaterdag om 20.30 uur te zien in De Harmonie te Leeuwarden.
Tsjechov Platonov is een van Tsjechovs vroegste toneelteksten en is in een uitvoering van het ro theater vrijdag om 19.30 uur te zien in De Harmonie te Leeuwarden. Platonov is hoog opgeleid maar heeft het nooit verder gebracht dan onderwijzer. Uit ontevredenheid met zijn lot bekritiseert hij de mensen om hem heen vanwege hun domheid, burgerlijke idealen en ingeslapen levens. Met zijn tirades maakt hij veel indruk op de vrouwen die stuk voor stuk voor hem vallen: ze leggen hun toekomst in handen van een richtingloze idealist, die zich met zijn eigen leven geen raad weet. De thematiek die Tsjechov later faam bracht - het troosteloze platteland, het gebrek aan daadkracht en het blijven hangen in een halfslachtig bestaan - ligt al in dit stuk besloten.
Cabaret
Estafette De Cabarestafette is een theateravond waarbij het publiek drie optredens krijgt voorgeschoteld van jonge cabarettalenten. Het Posthuis Theater te Heerenveen heeft voor zaterdag Kristel Zweers, Anne Jan en Nathalie Baartman uitgenodigd om vanaf 20.15 uur op te treden.
Theater
Bacharach Zangeres Maaike Schuurmans heeft meerdere musicalrollen op haar naam staan en werkte in Fryslân in theaterproducties van Rients Gratama en zong samen met De Kast. Vrijdag om 20.15 uur staat ze op het toneel van het Posthuis Theater in Heerenveen met haar nieuwe muziekprogramma Anyone who had a heart waarin ze werken zingt van Burt Bacharach, een van de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw.
Kerstmusical Bij de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is het traditie op kerstavond een kerstmusical op te voeren. Zondag om 19.00 uur kunnen geďnteresseerden in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden kijken naar de opvoering van de musical Een herberg is geen plaats voor Hem door de kinderen van de gemeente, onder regie van twee tweedejaars studenten van de opleiding SCW-theater aan het ROC Friese Poort in Leeuwarden.
SULT Teatergroep SULT bestiet tsien jier. Dit jubileum wurdt fiert mei In Wintermearke, in bewurking fan it Shakespeare stik A Winter’s Tale. De bewurking is makke troch Bouke Oldenhof, de rezjy is yn hannen fan Pieter Stellingwerf. It wurdt in famyljefoarstelling mei in smak humor; it is in leafdesferhaal dat him lient foarin macht oan gekke fynsten. De foarstelling wurdt delsetten yn de sporthal fan Koudum. De earste foarstelling is nije wike tongersdei (try out) om 19.30 oere.
Dans
Country De Country Border Dancers gaan zaterdagavond in kerstsfeer hun jaarlijkse Country Kerstfeestavond verzorgen in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. De avond begint om 20.00 uur.
Stijldansen Dansclub Quick Step in Kollum organiseert een dansavond voor paren in De Colle in Kollum. De dansavond met live muziek van het Allround Dans Orkest Cosy vindt zaterdag plaats en begint om 20.00 uur.
Ballet Het is traditie van De Lawei in Drachten om tussen Kerst en Oud & Nieuw het enige klassieke ballet uit
het totale aanbod van de schouwburg te presenteren. Dit keer staat het Zwanenmeer van Tsjaikovski op het programma; het verhaal over de liefde van een
jonge prins voor de betoverde zwanenkoningin Odette. De voorstelling is volgende week woensdag om 20.00 uur te zien.
Jeugd
Sprookje Theatermaker Cees Brandt weet met mooie beelden en eenvoudige, ontroerende verhalen kleuters al jaren op het puntje van hun stoel te krijgen. Zijn nieuwe voorstelling Het knuffelbos, volgende week woensdag om 15.00 uur te zien in De Harmonie te Leeuwarden, is een prachtig sprookje over twee lieve meisjes die voor alle dieren, bomen en planten zorgen in het knuffelbos. Maar er gaat ook wel eens iets mis... De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar.
Familievoorstelling Op initiatief van Kulturele Ried Wymbritseradiel speelt theatergroep Klatergoud volgende week donderdag de familievoorstelling Woestijnrozen. De groep heeft zich voor deze voorstelling laten inspireren door de Arabische vertelling Ali Baba en de 40 rovers. Theater Klatergoud maakt beeldend jeugdtheater met mensgrote poppen. Eenmaal tot leven gewekt door de spelers, worden zij fascinerende, magische figuren die het publiek moeiteloos in de ban brengen van het spannende verhaal. Woestijnrozen is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Het stuk wordt om 14.00 uur gespeeld in dorpshuis De Mande in Nijland.
Workshops In Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden kunnen kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar volgende week donderdag tussen 12.30 uur en 17.00 uur deelnemen aan diverse workshops op het gebied van dans, muziek en creatief bezig zijn. Voor opgave of meer informatie kunnen geďnteresseerden contact opnemen met het museum.
Overig
Midwinter Volgende week donderdag vindt voor de tweede keer een midwinterfestival op Schiermonnikoog plaats. Gasten en eilanders kunnen tussen 13.30 en 22.00 uur genieten van een groot aantal optredens op ongewone locaties. Deelnemende locaties zijn herkenbaar aan een festivalvlag en een brandende vuurpot. Kaartverkoop en aanvangstijden: de VVV op Schiermonnikoog.
Circus Circus Witowa toert weer door Fryslân en is er weer in geslaagd een bijzondere themavoorstelling samen te stellen. Ditmaal staan Azië en Midden-Amerika centraal in het programma Van China tot Mexico. De voorstelling is zondag, maandag en dinsdag om 13.00 uur en 16.00 uur te zien in Theater Romein te Leeuwarden, volgende week woensdag om 13.00 uur en 16.00 uur in de Utingeradeelhal te Akkrum en volgende week donderdag om 13.00 uur en 16.00 uur in De Klink in Koudum.
Circus Het Afrikaanse hedendaagse luchtcircus Circus Baobab speelt maandag en dinsdag om 15.00 uur in De Lawei in Drachten. Het uit Guinea afkomstige circus put rijkelijk uit de traditionele Guinese muziek, dans en zang en gebruikt acrobatiek die in niets lijkt op wat we in Europa gewend zijn. De show The Jumping Drums gaat over een groepje jonge mensen die hun harmonieuze dorpje verruilen voor de grote stad. Zonder toekomst belanden veel van deze jongeren in het leger maar dit groepje niet; ze worden gered door de medicijnman die ze helpt hun trots te hervinden.
Acrobatiek Waar The Peking Acrobats ook optreden, altijd laten zij het publiek achter in opperste verbazing over hun verrichtingen op het gebied van acrobatiek. De groep is in 1986 opgericht en kreeg wereldwijd bekendheid met de film Oceans Eleven. Het zijn experts op het dunne koord en ze halen miraculeuze kunsten uit met fietsen, ballen of welk voorwerp dan ook waarmee zij de wetten van de evenwichtskunst tarten. De groep treedt zaterdag om 20.15 uur op in De Harmonie te Leeuwarden.
Lezing De Bulgaarse Friezin Nadja Kootstra geeft vrijdag om 20.00 uur in De Schierstins te Veenwouden een lezing, getiteld Symboliek in (Bulgaarse) iconen. De lezing wordt ondersteund met lichtbeelden.
Aankondigingen voor Uit deze week dienen uiterlijk twee weken vóór publicatie binnen te zijn bij het redactiesecretariaat (secretariaat@frieschdagblad.nl). Tevens is de uitagenda op onze website www.frieschdagblad.nl te zien.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties