De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 20 december 2006

Gaasterlân-Sleat lijkt akkoord met experiment bij Harich
Steun voor campus

Balk - De initiatiefnemers van de experimentele onderwijsinstelling op het terrein van de voormalige grasdrogerij bij Harich (Wyldemerk) krijgen vermoedelijk brede steun van de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat. De raad liet zich gisteravond tijdens een commissievergadering nogmaals voorlichten en lijkt akkoord te gaan met de plannen.

De onderwijsinstelling is bedoeld voor ongeveer honderd jongeren tussen de 15 en 22 jaar. Het gaat om schoolverlaters met ernstige motivatieproblemen. Zij krijgen een intensief programma en mogen alleen onder begeleiding buiten de campus komen.
R. Steur van het Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidwest Friesland, een van de initiatiefnemers, benadrukte dat het niet om criminele jongeren gaat. ,,De campus is ook niet bedoeld voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Het gaat om jongeren die in hun leven zijn vastgelopen en voor wie gewoon onderwijs niet meer voldoet. Voor deze jongeren moeten we andere oplossingen bedenken.”
Het is de bedoeling dat de jongeren binnen twee jaar een diploma halen. Theoretisch onderwijs wordt afgewisseld met stages, bij voorkeur in de naaste omgeving van de campus. De initiatiefnemers hebben verkennende gesprekken gevoerd met de natuurorganisaties. Die willen de jongeren mogelijk inzetten in de bosbouw of laten helpen bij het natuurbeheer.
Naast Steur voerden vijf insprekers het woord. Zij lieten weinig heel van de plannen. Er wordt gevreesd voor overlast en criminaliteit. Volgens een van de insprekers, de eigenaresse van het landgoed Kippenburg, moet het terrein van de voormalige grasdrogerij een natuur- en recreatiebestemming krijgen. ,,Kippenburg ligt pal naast het terrein van de grasdrogerij. Een campus verstoort de rust in het gebied.”
E. Hillenius sprak in namens de actiegroep Campus Nee. Hij wees erop dat het concept van het experiment is overgewaaid vanuit Amerika. ,,Maar daar worden de campussen gebouwd in bergachtige gebieden en aan doodlopende wegen. Hier komt de campus dicht bij de bebouwing. Dat is vragen om problemen.” Hillenius wees er ook op dat er 2,5 hectare bos moet worden gekapt om de campus mogelijk te maken. Dat werd ten stelligste ontkend door Steur.
Steur beloofde dat er nog veel overleg zal volgen met omwonenden. Hij wil ook nog een algemene informatieavond voor de hele gemeente houden. De initiatiefnemers hebben haast omdat het Rijk alleen subsidie geeft als de school in 2007 van start gaat. De provincie stelde onlangs een subsidie van 4,7 miljoen euro beschikbaar. Gaasterlân-Sleat hoeft geen cent bij te dragen. Om volgend jaar de eerste leerlingen te kunnen plaatsen moet mogelijk een artikel 17-procedure worden gevolgd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties