De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 3 januari 2007

Taboe op herindeling neemt af
Leeuwarden - De deur naar herindeling van gemeenten staat op een kier. Verschillende burgemeesters zoals Bilker van Kollumerland en Liemburg van Littenseradiel spraken gisteren opener dan voorgaande jaren over dit in overheidskringen beladen item. In de Zuidwesthoek discussieerden de gemeenteraden het afgelopen jaar al over herindeling.
Vorig jaar wonden veel burgemeesters - onder wie Liemburg - zich in hun nieuwjaarstoespraken op over de provincie. Die had vlak voor de jaarwisseling een persbericht de deur uit gedaan waarin vraagtekens werden gezet bij het functioneren van kleine gemeenten. ,,Dęrnei is de provinsjale toan saakliker wurden. Mar de diskusje is der fansels noch altyd en it ferrin sil mei ôfhingje fan de kabinetsformaasje en de steateferkiezingen”, aldus Liemburg, die alle opties nog open laat. ,,As jo sa mei jo ferantwurdlikheden om geane, kinne der wol fraachtekens steld wurde by jo besteansrjocht.”
Maar zolang er geen doelen en uitgangspunten worden geformuleerd door Rijk en provincie, zal het volgens Liemburg zo’n vaart niet lopen. Ze merkte op dat alweer sinds 2001 gesproken wordt over herindeling, ,,sűnder dat de ein fan de diskusje yn sicht is”.
Burgemeester Bilker van Kollumerland verwacht dat het nieuwe kabinet herindeling aan de gemeenten zelf over zal laten. Hij signaleert echter ook dat het kabinet streng zal toezien op de ,,wirwar van samenwerkingsverbanden waarop geen controle mogelijk is”. Noordoost-Fryslân zal daarom mogelijk moeten kiezen tussen zelfstandig doorgaan en het succesvolle samenwerkingsverband tussen Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel. ,,Het zou me niet verbazen dat er dan toch, eens, vanuit de gemeenten zelf een traject voor herindeling op gang komt”, aldus Bilker. Voorop moeten daarbij dan de belangen van de burgers staan. ,,Werk, dus.”
Bilker koppelt er nog wel een waarschuwing aan vast. Er mogen niet weer opnieuw reeksen dorpen ontstaan die achterop raken omdat alles in één centrum van die nieuwe gemeente geconcentreerd wordt. ,,Dan schieten we ons doel voorbij.”
De Middelsee-gemeenten Menaldumadeel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel gaan in 2007 vooral op ambtelijk gebied innig samenwerken. Burgemeester Van den Berg van die laatste gemeente noemde dat nogmaals een ‘samenwerking in zelfstandigheid’. ,,Zelfstandigheid staat bij vrijwel alle fracties voorop. Daar waar het nuttig en nodig is zullen we met elkaar samenwerken om de kwetsbaarheid op te heffen.”
Burgemeester Middel van Smallingerland zei wel zijn ideeën over herindeling te hebben, maar wilde zich er niet over uit spreken. ,,Hoe meer je er over zegt, hoe langer het duurt.”
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties