De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 3 januari 2007

‘Nieuw kabinet moet ingrijpen’
Zorgen over ontvolking platteland
Leeuwarden - Burgemeesters van Friese plattelandsgemeenten maken zich zorgen over de ontvolking. Burgemeester Van den Berg van Ferwerderadiel vindt dat het nieuwe kabinet mogelijkheden voor werken en wonen beter moet verdelen over het hele land. Burgemeester Reitsma van Wymbritseradiel wil meer bouwen voor jonge gezinnen.
De krimp van de bevolking in Fryslân - vorig jaar voor het eerst officieel vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - moet door de rijksoverheid worden gezien als een aansporing om ,,nu daadwerkelijk eens werk te maken van de afslanking van de Randstad”. Dat zei burgemeester Van den Berg gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak.
Van den Berg vraagt zich af of we wel moeten accepteren dat Fryslân en andere perifere gebieden zoals Limburg vergrijzen en leeglopen, terwijl ,,in het westen van ons land maar wordt geďnvesteerd in wegennetten en bedrijfsterreinen om de economische motor Randstad nog maar verder op te voeren, met als gevolg weer meer congestie, meer prijsopdrijving van gronden, meer vermindering van lucht- en milieukwaliteit, meer vraag naar woningen op een heel klein stukje Nederland.” Meer verdeling van wonen en werken over het hele land is volgens hem de oplossing. ,,Het is dan ook te hopen dat we een regering krijgen die ook op dat punt eens met kop en schouders boven het kortetermijndenken in Den Haag uitsteekt.”
Volgens burgemeester Reitsma moet de gemeente Wymbritseradiel het tij keren. Hij constateert dat Wymbritseradiel voor de tweede achtereenvolgende keer te maken heeft met een bevolkingsafname. ,,Een eerste analyse geeft aan dat het gaat om met name jonge gezinnen met kinderen. Leefbaarheid in stad en dorpen staat of valt met gezinnen met kinderen. Wij kunnen ons de stelling dat een stad of dorp ‘af’ is niet permitteren. Dan gaan we erop achteruit, ook met onze voorzieningen.”
Reitsma merkt op dat Wymbritseradiel veel bedrijvigheid en lage werkloosheidscijfers heeft. ,,Daar past geen teruggang bij.” De komende drie jaar wil hij elk jaar minimaal negentig woningen bouwen. Beter gericht op ,,bepaalde doelgroepen”, waarmee hij doelt op de jonge gezinnen.
Waar wordt gewaarschuwd voor krimp van de bevolking, daar rekent burgemeester Scheffer van Harlingen op groei de komende 43 jaar. Hij haalt CBS-cijfers aan die volgens hem voor 2050 een groei van 20 procent ten opzichte van nu voorspellen. ,,Voor Harlingen betekent dat in 2050 dus 19.000 inwoners. Willen we dat? Hoe zal Harlingen er dan uit zien en kún je dat sturen?”, vroeg hij zich hardop af in zijn nieuwjaarstoespraak.
Volgens de meest recente CBS-cijfers moet Fryslân zich echter opmaken voor krimp. Tot 2025 zal de bevolking nog heel licht groeien, vooral als gevolg van de vestiging van buitenlanders. Krimpdeskundige W. Derks voorspelt al eerder een bevolkingsafname in Fryslân.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties