De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Geloof & Kerkmaandag, 15 januari 2007

Pauselijke onderscheiding voor Harry Veldman
Franeker - Harry Veldman uit Franeker heeft gisteren de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ontvangen. De versierselen werden hem in de Franciscuskerk opgespeld door vice-voorzitter Chris Hendriks van het parochiebestuur.
De nietsvermoedende Veldman werd op verzoek van zijn parochie onderscheiden voor zijn vele verdiensten voor de Franeker katholieke gemeenschap. Zo was hij gedurende 42 jaar bestuurslid van de Parochiële Caritas (diaconie), meer dan 25 jaar voorganger in woord- en communievieringen, dirigent van het jeugdkoor van de parochie, bestuurslid van het Martinifonds en begeleider van diverse catechesegroepen.
Ook zijn kwaliteiten als historicus bleven niet onvermeld. Hendriks refereerde aan een aantal historische uitgaven, zoals 350 jaar Op Weg, Eén Cents Schoolpenning, Sint Antonius, en Roomsk op ’e Ryp. Hij typeerde Veldman als een ,,oprjochte Fries yn ieren en sinen’’, die zijn standvastigheid op velerlei gebied ook wel eens moest bekopen met fricties met zijn omgeving.
De viering, die waarin pastor Arjen Bultsma voorging en muzikaal begeleid werd door het Franciscuskoor onder leiding van Gerrit de Vries, werd besloten met een traditionele zegenwens en een lang-zal-ze-leven voor de gedecoreerde Veldman.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties