De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Geloof & Kerkmaandag, 12 maart 2007

Prof. H. Ridderbos (98) was haarscherp over kerk en Evangelie
LODEWIJK BORN
Kampen - In zijn woonplaats Kampen is donderdag prof. dr. Herman Ridderbos overleden. De emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Kampen werd 98 jaar. Hij was een van de meest vermaarde gereformeerde theologen.
Herman Nicolaas Ridderbos werd geboren op 13 februari 1909 in Oosterend in Fryslân. Hij was de zoon van prof. dr. Jan Ridderbos (1879-1960), eveneens hoogleraar Bijbelse vakken. Zijn broer Nico Ridderbos was hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit. Na zijn theologiestudie aan de Universiteit van Kampen (1927-1931) werd Herman Ridderbos gereformeerd predikant in Eefde-Gorsel (1934) en Rotterdam-Charlois (1939). Op 13 november 1936 promoveerde Ridderbos cum laude bij prof. dr. F.W. Grosheide op een studie over De strekking van de bergrede naar Mattheüs.
Op 21 februari 1943 werd hij hoogleraar in Kampen. Ridderbos was toen nog maar 34 jaar. Ridderbos heeft door zijn grote kennis, wijsheid en publicaties grote invloed uitgeoefend op het kerkelijke leven in de Gereformeerde Kerken.
Herman Ridderbos werd in 1942 door de Gereformeerde Synode van Sneek (1939-1942) benoemd als opvolger van prof. S. Greydanus. Hij was in Kampen van 1943-1974 hoogleraar Nieuwe Testament en na zijn emeritaat buitengewoon hoogleraar (1975-1978). Ridderbos begon als hoogleraar in een kerkelijk gezien heel moeilijke tijd: de tijd van de dreigende vrijmaking. Op de morgen van de dag dat hij zijn inaugurele rede hield, nam Greydanus afscheid. De Burgwalkerk was tjokvol. Toen Ridderbos ’s middags zijn intrede-rede hield, stonden er mensen op de stoep, die anderen, die hem wilden horen, afraden om naar binnen te gaan, want zijn benoeming door de ‘voortgezette’ synode was onwettig. Die waarschuwingen verhinderden niet dat de inauguratie doorging. Ridderbos raakte door de benoeming betrokken bij het kerkelijk conflict dat leidde tot de vrijmaking van 1944 en nam het nadien op voor de synode. Hij was ongelukkig met de spijtbetuiging over de breuk door de synode van Almere in 1988.

Gereformeerd Weekblad

Onder de gewone kerkgangers verwierf hij bekendheid door zijn artikelen in het Gereformeerd Weekblad. Hoewel het in zijn artikelen zelden ontbrak aan de hem kenmerkende humor, wist hij zijn standpunten helder weer te geven. Wanneer wezenlijke zaken van Evangelie en kerk in het geding waren, nam hij geen blad voor de mond, maar verwoordde hij haarscherp wat hem op het hart lag.
Het eerste nummer van het Gereformeerd Weekblad verscheen kort na de Tweede Wereldoorlog. Vele jaren lang was hij samen met prof. dr. G.C. Berkouwer (1903-996) eindredacteur. ‘Wat ontbreekt is zoveel gemeenschappelijke overtuiging... dat anderen daaraan in de tegenwoordige verwarring van de geesten een duidelijke koers of richting kunnen ontlenen’, schreef Ridderbos in het laatste nummer van ‘zijn’ blad, dat op 25 juni 1982 verscheen.
In het conflict rond Herman Wiersinga in de jaren zeventig over de verzoeningsleer nam hij het op voor de klassieke verzoeningsleer. In het Gereformeerd Weekblad zei hij over Wiersinga’s proefschrift: ‘Als de gemeente zich deze bestrijding moet laten welgevallen omdat in de vrije theologische discussie alle vragen nog niet zijn beantwoord, nu, dan is er naar mijn oordeel in de kerk iets fundamenteel mis.’
De verhouding kerk en wereld, de leer van de kerk en het gezag van de Heilige Schrift waren kernthema’s uit zijn boeken en artikelen. Verder legde hij in zijn publicaties voortdurend de nadruk op de heilshistorische uitleg van het Nieuwe Testament.
Belangrijke boeken van Ridderbos waren De komst van het Koninkrijk (1950), Het evangelie naar Mattheus (Korte verklaring der Heilige Schrift,1954), Aan de Romeinen (Commentaar op het Nieuwe Testament, 1959), Paulus. Een ontwerp van zijn theologie (1966) en twee delen over het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes. Proeve van een theologische exegese (deel 1, 1987) en (deel 2, 1992). Met name door De komst van het Koninkrijk en het magistrale werk over de theologie van Paulus heeft hij wereldwijd een blijvende invloed op de theologie uitgeoefend. Verschillende van zijn boeken zijn vertaald en herdrukt in het Engels, Spaans, Portugees, Koreaans en Indonesisch.
Via de publicaties heeft hij veel predikanten en hun preken beďnvloed. Hij ontwikkelde een eigen Nederlandse gereformeerde variant van de heilshistorische benadering van het Nieuwe Testament. Hij was nauw betrokken bij de grote veranderingen die in de jaren zestig en zeventig plaatsvonden in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij deed dat als een bezorgde, maar tegelijk nuchtere en loyale middenfiguur.
Tot op hoge leeftijd volgde hij de kerkelijke en politieke ontwikkelingen. Ridderbos was eredoctor van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid- Afrika en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De herdenkingsbijeenkomst is aanstaande dinsdag in de Burgwalkerk in Kampen (11.30 uur). Aansluitend aan de herdenking zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats in IJsselmuiden.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties