De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Geloof & Kerkmaandag, 12 maart 2007

CGB, een Ford met nieuwe motor
LODEWIJK BORN
Leeuwarden - ‘Heer ik kom tot U, neem mijn hart en verander mij’. Op - redelijk - spontane wijze zongen de aanwezigen zaterdag mee met dit Opwekkingslied dat voorbijkwam op de Appelmiddag van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in Leeuwarden.
Ds. D. Riemens had het verwerkt in zijn powerpointpresentatie over het CGB. Immers, het CGB heeft samen met het Evangelisch Werkverband er voor gezorgd dat nu vele kerken dit lied zingen uit de Evangelische Liedbundel. Riemens wilde er maar mee laten zien dat het CGB met zijn tijd mee gaat. Zoals autofabrikant Ford al heel lang bestaat en de T-Ford heeft ingewisseld voor de C-Max . ,,Net als Ford gaan we met onze tijd mee”, aldus de predikant uit Nijkerk. Zo presenteerde hij het CGB als een degelijke organisatie die de komende jaren nog heel wat kilometers wil maken in kerkelijk Nederland.
Riemens ,,goochelde”, zoals ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum die de leiding van de middag had het noemde, in de Fenix een meditatie en een presentatie door elkaar. Thema van de appelbijeenkomst van de regio Fryslân: ‘Uitnodiging tot christelijke levenswandel.’ Dat was volgens Riemens wat Jezus Christus ons vraagt: om Hem te volgen. ,,Met woorden is dat vrij makkelijk, het echt in de praktijk brengen valt nog niet mee. Hoe is het gesteld met ons persoonlijk. Hoe bezweren wij de boze val en de satan?”
Riemens wees op wat de twaalf discipelen deden. ,,‘En zij bleven die hele dag dag bij Hem’. Wanneer je bij iemand op visite bent of op huisbezoek, en je spreekt over je geloof, de grote dingen van God, dan leer je elkaar beter kennen op geloofsgebied.”
Zo vraagt een christelijke levenswandel om ook regelmatig bij Jezus te zijn. ,,Hoe moeten wij dat doen? ‘Jezus komt tot ons vandaag in het gewaad van de Schrift’, zei reformator Luther. Je moet dus dagelijks met de Bijbel bezig zijn. Elke dag een kruimeltje en zondags een boterham.” Een christelijke levenswandel is ,,leven uit Jezus’ kracht’’. ‘Leven door geloof’ is dat je gelooft dat Jezus je Heer is en ‘Leven vanuit liefde’ is wanneer je ontvankelijk bent voor God. ,,Voelen we dat altijd? Nee, we zijn niet altijd met ons hoofd in de wolken, soms zijn we ook gehuld in de mist.” Een christelijke levenswandel heeft ook alles te maken met zélf lichtdrager zijn. ,,Hij geeft ons de liefde. Wij kunnen de liefde geven omdat God het ons éérst schenkt.”

Stromingen

Dat kan ook duidelijk vanuit het gereformeerd belijden waarmee CGB-leden uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en ook de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) zich zo verbonden voelen, vond Riemens. Stromingen zijn er altijd geweest. Kijk maar naar de verschillende belijdenissen die er zijn zoals die van Nicéa en van Athanasius, gaf de predikant aan. In vroeger tijden ,,was er ook allerlei wind van leer”.
De Nijkerkse predikant ziet anno 2007 een duidelijke rol voor het CGB om het belijden en confessionele gedachtegoed hoog te houden. In zijn presentatie liet hij zien hoe men dat al doet. Van het uitbrengen van het vernieuwde blad Credo, het kindernevendienstmateriaal van ‘Vertel het maar’ - ,,waar meer dan 1500 kerken mee werken’’ - tot het blad Groei, uitgaven van het Gereformeerd Toerustingscentrum (CGT) en de jaarlijkse Startkrant. Binnenkort komt er ook een speciaal boekje voor jongeren uit.
,,Christelijke levenswandel, dan krijg je een hart dat wijs en goed is”, zei Riemens. Het CGB wil dat bevorderen door ‘op een eigentijdse wijze te laten zien dat het gereformeerd belijden ook vandaag nog actueel is’, aldus de folder die alle tachtig aanwezigen kregen uitgereikt. Of dat nu is met de zinnen van het tienerlied ‘Machtig is de naam van de Heer’ of met ‘Mijn Jezus ik hou van U’, dat klonk; de boodschap van Christus blijft dezelfde.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties