De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiomaandag, 12 maart 2007

SKS is veranderingen zat en wil rust
RUURD WALINGA
Woudsend - De schippers en eigenaar-commissies van de Sintrale Kommisje Skūtsjesilen (SKS) gaan de komende jaren niet meer zo snel veranderingen aanbrengen in het wedstrijdreglement of aan de eisen met betrekking tot de originaliteit van de skūtsjes. Elke wijziging moet voortaan worden aangenomen met een tweederdemeerderheid.
Afgelopen zaterdag op de jaarvergadering van de SKS in dorpshuis De Driuwpolle in Woudsend werd besloten tot een ingrijpende wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de SKS. In Fryslāns oudste skūtsjesyl-organisatie hebben vier partijen stemrecht: de veertien schippers, de eigenaar/wedstrijdcommissies van de skūtsjes, het bestuur van de Vereniging van Schippers van Bemanningsleden (VSB) en het dagelijks bestuur.
Als in het vervolg het originaliteitsreglement gewijzigd gaat worden, moet tweederde van de eigenaarcommissies daarmee instemmen. Vervolgens moet nog eens tweederde van de algemene vergadering akkoord gaan. Bij een verandering van het wedstrijdreglement telt de stem van de wedstrijdcommissies voortaan zwaarder. Twee derde van hen moet akkoord gaan en vervolgens nog eens tweederde van de vergadering. Zowel schipper Douwe J. Visser van Sneek als zijn commissie is tegen het moeilijker maken van veranderingen. ,,No is tenei alles ticht timmere”, aldus een zegsman uit Sneek. ,,Der feroaret no aansen neat mear.”

‘Rźst’

Volgens SKS-bestuurslid Bouwe Wester zijn de teugels enigszins strakker aangehaald om rust te scheppen. ,,Wy wolle net samar wer wat feroarje.”
De SKS werkt er verder aan om van alle veertien skūtsjes een nauwkeurige beschrijving en lijnenspel te krijgen. Deze inventarisatie gaat een slordige 120.000 euro kosten. De SKS heeft inmiddels de provincie om een subsidie gevraagd van 60.000 euro. Vanuit de eigen kas is de SKS bereid 30.000 euro te betalen. De SKS werkt met een begroting van ruim 107.000 euro. Meer dan de helft (55.000 euro) is afkomstig van hoofdsponsor Douwe Egberts.
Een eigen inkomstenbron van de in 1945 opgerichte skūtsjeclub is de wimpelactie. Door de verkoop van wimpels aan bootjesmensen, die de wedstrijden vanaf het water volgen en dus geen entreegeld betalen, kreeg de SKS vorig jaar ruim 17.000 euro binnen. Dat was bijna duizend euro minder dan het jaar ervoor. Alleen al in Grou werden in 2006 ruim tweehonderd wimpels minder verkocht. De SKS probeert nu jongeren in te zetten om de skūtsjewimpel te verkopen. Net als vorig jaar siert het skūtsje van Langweer op de wimpel. Dat is gedaan omdat de zwaan die vorig jaar op de wimpel stond er erg onvoordelig op stond.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties