De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 11 april 2007

Welzijn en mbo’s werken mee aan Rebound in Drachten en Heerenveen
Opvang drop-outs breidt uit

Drachten - De Rebound-voorzieningen in Drachten en Heerenveen gaan uitbreiden. Voortijdige schoolverlaters kunnen er straks niet alleen ’s ochtends, maar de hele dag een programma volgen. Met ROC’s wordt samengewerkt en welzijnsorganisaties worden bij de begeleiding betrokken.

De zorg voor de leerlingen moet doorlopend worden, vindt de stuurgroep Rebound. ,,Het komt nu nog te vaak voor dat de jongeren te lang in het centrum blijven”, zegt voorzitter T. Wagenaar. ,,De bedoeling is juist, ze uiteindelijk weer terug in het onderwijs te krijgen.”
Gisteren tekenden de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Friese Wouden en speciaal onderwijsorganisatie Renn4 het convenant voor de samenwerking in de voorzieningen, waar drop-outs terecht kunnen. Tegelijk werd een contract getekend met de drie Friese ROC’s, Friese Poort, Friesland College en AOC Friesland. De samenwerking met mbo-scholen moet een betere aansluiting vanuit de rebound-opvang opleveren.
Voor de uitbreiding naar een dagprogramma worden een aantal nieuwe medewerkers aangesteld. In de twee centra volgen jongeren een speciaal traject met praktijkgerichte vakken. Begeleiders hebben daarnaast aandacht voor persoonlijke problemen. ,,Met alleen een ochtend ben je er nog niet”, zegt Wagenaar. ,,’s Middags zitten de jongeren nu alsnog thuis, of zijn ze op straat te vinden.”
De stuurgroep is ook van plan, welzijnsorganisaties direct bij de programma’s te betrekken. De organisatie denkt de schoolverlaters beter te kunnen helpen met de ondersteuning van Jeugdhulp Friesland, Bureau Jeugdzorg en GGZ Jeugd, omdat problemen in de thuissituatie vaak een grote rol spelen. Weerbaarheidstrainingen in het reguliere onderwijs moeten bovendien uitval voorkomen.
Terug
Anderhalf jaar geleden werd in Drachten een opvang geopend voor jongeren die niet meer naar school gaan. Afgelopen juli volgde een vestiging in Heerenveen. In Drachten worden nu zo’n vijftien scholieren begeleid; in Heerenveen zijn het er wisselend acht of negen.
Een deel van de schoolverlaters zit er tijdelijk; de bedoeling is dat ze terug gaan naar de school waar ze vandaan komen. Een ander deel wordt begeleid om door te stromen naar een mbo-opleiding. Weer anderen worden door deskundigen van Renn4 geobserveerd en gaan naar het speciaal onderwijs.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties