De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 11 april 2007

Plan hbo’s, provincie en gemeente
Fryslân krijgt toerisme- en waterprofiel

Leeuwarden - Fryslân moet in 2015 een ‘hotspot’ worden op het gebied van water en toerisme. Een kennisinfrastructuur moet de provincie niet alleen economisch, maar ook academisch opstoten in de vaart der volkeren. Dat is de gezamenlijke doelstelling van de drie Friese hogescholen, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

De vijf partijen presenteerden vanochtend in Leeuwarden een visiedocument, waarin staat hoe ze de komende jaren willen samenwerken. Naast water en toerisme als hoofdthema’s, zijn ook ‘groene life sciences’, ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid en duurzame energie’ als belangrijke pijlers gekozen. De onderwerpen sluiten volgens de instellingen goed aan op de bestaande kwaliteiten van Fryslân. ,,Dit zijn de punten waarvan wij denken: hiermee kan Fryslân zich onderscheiden”, licht gedeputeerde Mulder toe.
Een inhoudelijke visie voor de samenwerking van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en hogeschool Van Hall Larenstein was volgens wethouder Krol van de gemeente Leeuwarden ,,broodnodig”. ,,De CHN en de NHL gaan niet alleen fysiek samen in één gebouw in de Kenniscampus. De samenwerking, en daar hoort ook Van Hall Larenstein bij, moet een bundeling van krachten betekenen.”
Versnippering
Bestuursvoorzitter E. Schaper van Van Hall Larenstein vindt het bijzonder dat de opleidingen die de drie hogescholen aanbieden, zo weinig overlappen. ,,Ze zijn juist heel complementair. Juist de verscheidenheid aan keuzes trekt studenten naar Leeuwarden.” Bestuursvoorzitter F. Kuipers van de NHL verwacht dat met de samenwerking versnippering van opleidingen vermeden kan worden.
Een rapport dat het gezamenlijke streven verwoord, is opgesteld door adviesbureau Berenschot. De vijf partijen zijn voornemens het bedrijfsleven nadrukkelijk bij de plannen te betrekken. Ook de Friese instituten Wetsus, Carthesius en de Fryske Akademy moeten volgens hen een belangrijke rol spelen in de Friese kennisinfrastructuur. Met de Akademy is inmiddels overleg gaande over de opzet van een Europees Kenniscentrum Meertaligheid. ,,Een goede samenwerking tussen de overheid, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven kan het profiel van Fryslân versterken”, aldus Kuipers. ,,Iedere instelling is druk met zichzelf. De samenwerking met elkaar en de overheid dwingt ons, na te denken over de toekomst van Fryslân als geheel.” Jonge mensen vertrekken na hun studie nu nog te vaak naar andere delen van het land, vindt hij. ,,Er studeren in Leeuwarden 17.000 jongeren. Daar moet je een deel van vast kunnen houden.”
R. Veenstra, bestuursvoorzitter van de CHN, benadrukte dat het nog ,,slechts om een idee” gaat. ,,De plannen moeten nog concreet gemaakt worden. Maar we weten nu wel, waar we naartoe willen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties