De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodinsdag, 24 april 2007

Lot Sloten ligt bij Gaasterlân-Sleat
Sloten - ,,Het zal wel ironisch bedoeld zijn”, dacht hoogleraar staatsrecht Alfons Dölle in eerste instantie. Maar inmiddels is hem duidelijk geworden dat het menens is: Sloten wil van de gemeente Gaasterlân-Sleat overstappen naar Skarsterlân. Althans, het bestuur van Plaatselijk Belang wil dat. En de leden die vrijdagavond op de besloten ledenvergadering waren, stemden unaniem in met het voorstel om de voor- en nadelen van zo’n overstap te onderzoeken.
,,Het is dus serieus”, concludeert Dölle. En dus komen de boeken op tafel. Die leren in ieder geval één ding: het is uitgesloten dat Plaatselijk Belang, of zelfs alle inwoners van Sloten, geheel zelfstandig kunnen besluiten om uit de gemeente Gaasterlân-Sleat te treden. ,,Dat kan niet.” De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat moet met zoiets instemmen. En als de raad zich niet over het onderwerp wil buigen, houdt het meteen op.
Mocht Gaasterlân-Sleat het idee overnemen, dan is nog een fiat nodig van de raad van Skarsterlân. Burgemeester Kuiper van die gemeente wil best over een grenscorrectie praten. ,,Als Sloten ja zegt en Gaasterlân-Sleat stemt ermee in, dan kan er een traject worden ingezet.”
Bij een akkoord van beide gemeenteraden zou de provincie zo’n grenscorrectie definitief kunnen regelen. Het wetboek staat dit toe, mits er sprake is van een geringe verandering. ,,Onder een kleine verandering wordt verstaan dat minder dan 10 procent van het gemeentelijke inwonertal overgaat naar de andere gemeente. Zijn het er meer, dan ligt de eindregie in Den Haag”, zegt Dölle. In dit geval hoeft dat laatste niet. Gaasterlân-Sleat heeft op dit moment ongeveer 10.250 inwoners, van wie er 765 in Sloten wonen.

Opmerkelijk

Dölle noemt de wens van Sloten opmerkelijk. ,,Het komt niet vaak voor dat inwoners zelf het initiatief nemen voor een grenscorrectie. In de Verenigde Staten gebeurt dit wel geregeld. Daar is het mogelijk om zelf een gemeente op te richten. Vaak wordt het initiatief genomen door welvarende blanken, woonachtig in buitenwijken, die niets meer te maken willen hebben met de bewoners en de problemen in de binnenstad.”
Plaatselijk Belang Sloten wil voorkomen dat Sloten opgaat in de grote Zuidwesthoekgemeente die waarschijnlijk gevormd gaat worden uit Sneek, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd en Wymbritseradiel. De Slotenaren zien meer perspectief in het financieel solide Skarsterlân, al ontkomt ook die gemeente niet aan een herindeling, vermoedelijk met Lemsterland. Burgmeester Bosma van laatstgenoemde gemeente ziet die fusie wel zitten, zo heeft hij laten weten.
Skarsterlân was trouwens al eerder favoriet: bij de gemeentelijke herindeling in 1984 bepaalden de inwoners van Nieuwebrug (Heerenveen) dat ze voortaan liever naar het gemeentehuis in Joure gingen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties