De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Extra zwaar integriteitsonderzoek
Voorman Adema van CU onder vuur
Leeuwarden - De nieuwe kandidaat-gedeputeerde voor de ChristenUnie, Piet Adema, moet een extra zware screening ondergaan door het integriteitsbureau van Binnenlandse Zaken. De fractievoorzitters van de Statenpartijen bepalen vandaag of morgen welke vragen allemaal beantwoord moeten worden. De zware screening werd gisteren toegezegd door CDA-lijsttrekker Sjoerd Galema. ,,Alle vragen moeten beantwoord worden. We willen een zo breed mogelijk draagvlak.”
Kandidaat-gedeputeerde Adema kwam gisteren zwaar onder vuur te liggen van de oppositiepartijen. VVD, FNP, GrienLinks en SP maken zich zorgen over de stabiliteit van het college. Adema is beschadigd doordat in de openbaarheid is gebracht dat hij in oktober van een bestuursrechter een vermaning heeft gehad voor het opnemen van telefoongesprekken zonder toestemming. De oppositie maakt zich des te meer zorgen omdat dit feit door een Statenlid van het CDA naar buiten is gebracht. Ook werden er door de oppositiepartijen vraagtekens gezet bij de wijze waarop Adema kandidaat-gedeputeerde is geworden, terwijl de ChristenUnie daarvoor vooraf Sicco Boorsma had aangewezen.
Provinciale Staten moeten straks instemmen met de voordracht van de gedeputeerden. FNP en VVD overwegen, ook los van de uitkomst van het integriteitsonderzoek, tegen de kandidatuur van Adema te stemmen. Adema zou op voorspraak van Galema sowieso al een screening ondergaan. ,,We hebben geen enkel belang bij een collegelid van besproken gedrag”, aldus Galema. Hij heeft zichzelf destijds ook laten screenen voor hij lijsttrekker van het CDA werd. ,,Afgesproken is dat we de uitslag van de screening zullen respecteren.”
Het CDA was vooraf op de hoogte van de bestuursrechtelijke uitspraak over Adema. CDA-Statenlid Jan From heeft in een eerder stadium in zijn eigen fractie zijn bedenkingen geuit over de voorman van de ChristenUnie. From woonde in oktober een kort geding bij waarbij Adema als interim-manager probeerde een bedrijfsovername af te dwingen. Adema verloor het kort geding en werd door de bestuursrechter op de vingers getikt. Adema had telefoongesprekken met de eigenaar en werknemers van het over te nemen bedrijf van een vriend van From op band opgenomen zonder dat die daar iets van wisten.
Na afloop van het debat kwam het in de hal van het provinciehuis tot een korte aanvaring tussen Adema en From. ,,Hij verwijt mij dat ik dit naar buiten heb gebracht. Nu ben ik ineens de verdachte, maar hij heeft dit allemaal aan zichzelf te wijten.” From kondigde gisteravond aan tegen de kandidatuur van Adema te stemmen.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties