De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodonderdag, 10 mei 2007

Friese CDA-preses onder vuur
Leeuwarden - Een evaluatiecommissie gaat grondig onderzoek doen naar het functioneren van het dagelijks bestuur van het CDA Fryslân. Vanuit de achterban is er met name kritiek op de wijze van besturen van voorzitter Pé Miedema. Belangrijkste kritiekpunt is de manier waarop vijf lijstduwers aan de kandidatenlijst voor Provinciale Staten zijn toegevoegd. Volgens een deel van de achterban is daar nooit een democratisch besluit over genomen.
Er is al een klein rapport geschreven door twee leden van het dagelijks bestuur over de gang van zaken, maar het algemeen bestuur vindt het niet goed dat het dagelijks bestuur zichzelf evalueert. Daarom is een evaluatiecommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit de CDA-leden advocaat Jasper de Goede, oud-gedeputeerde Mony Brandsma en oud-Eerste-Kamerlid Kobus Walsma.

‘Niks onder het kleed’

Voorzitter Miedema zei gisteravond op de algemene ledenvergadering van het CDA in de Kurioskerk in Leeuwarden dat de evaluatiecommissie de zaak grondig moet onderzoeken en niet moet schromen om welke vraag dan ook te stellen. ,,Er moet niks onder het kleed geveegd worden. De ervaringen gebruiken we als leermoment naar de toekomst.” De commissie moet in ieder geval praten met de programmacommissie, de samenstellers van de lijst van Provinciale Staten en het bestuur.
De lijst voor Provinciale Staten bestond aanvankelijk uit 25 mensen. Later zijn daar vijf lijstduwers aan toegevoegd. De kritiek richt zich op die laatste actie. Een van de lijstduwers was Rendert Algra. Met een zelf op touw gezette voorkeursactie is hij in de Staten gekomen. Na lijsttrekker Sjoerd Galema kreeg hij de meeste stemmen. Het was niet de bedoeling van het bestuur dat de lijstduwers daadwerkelijk zouden proberen een zetel in de wacht te slepen.
Het rapport van de evaluatiecommissie moet medio september klaar zijn.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties