De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkvrijdag, 8 juni 2007

Ds. Tjepkema: afscheid Bolsward vanwege studie
Bolsward - Ds. Tjitze Tjepkema uit Bolsward neemt in augustus afscheid van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Bolsward. Tjepkema heeft besloten om twee jaar onbetaald studieverlof op te nemen.
Tijdens zijn studieverlof zal Tjepkema verder gaan werken aan zijn eerder verschenen studie ‘Priesters en profeten in dienst van de Koning’ (2002), dat over de verhouding tussen rooms-katholieken en protestanten gaat. ,,Bewust heb ik de afgelopen jaren van dit onderwerp geen stokpaardje gemaakt in de prediking, het pastoraat en het andere werk’’, schrijft ds. Tjepkema in een toelichtende brief aan de Bolswarder gemeenten. ,,Toch houden de vragen die in deze studie worden gesteld, mij wel degelijk bezig.”
Daarom heeft Tjepkema besloten om zichzelf in 2007 opnieuw de ruimte te gunnen aan het onderzoek verder te werken. ,,Ik heb een onbetaald studieverlof op het oog voor onbepaalde tijd. Waarschijnlijk voor een periode van twee jaar. Je studeert dan als predikant op eigen rekening. Dat is mogelijk in het kader van een tijdelijke eervolle ontheffing van de ambtsbediening. De beide Bolswarder gemeenten zijn na mijn vertrek vrij bij het invullen van de ontstane vacature.”
Tjepkema is vanaf december 2002 predikant in Bolsward. Naast zijn verlangen om te studeren speelt voor Tjepkema in zijn vertrek ook mee dat zijn takenpakket in Bolsward ,,te breed” is. ,,Zowel de jongeren en de jeugdkerk als de ouderen en de rouwverwerking, zowel de eigen gemeente-activiteiten als inzet voor de Raad van Kerken, enzovoorts”, schrijft de Bolswarder predikant in het gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Bolsward. ,,Het heeft me een hele boeiende, veelzijdige periode opgeleverd. Maar met name de constructie ‘zowel de Martini- als de Gasthuiskerk’ is jaren met heel veel liefdevolle toewijding vol te houden, maar op de hele lange termijn niet.” Tjepkema neemt afscheid op 26 augustus, tot die tijd zal hij zijn werkzaamheden blijven voortzetten ,,in het spoor van de afgelopen tijd”.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties