De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiovrijdag, 8 juni 2007

Kollumerland handhaaft beleid
Dorpshuizen om middernacht dicht
Burum/Kollumerpomp - De dorpshuizen in Kollumerland gaan ook in het weekeinde gewoon om twaalf uur dicht als het aan het college van B en W ligt. Soepeler sluitingstijden werken oneerlijke concurrentie in de hand, aldus het college dat in de afgelopen maanden de landelijke regels rondom sluitingstijden van dorpshuizen er nog eens op na heeft geslagen.
De gemeente Kollumerland heeft de sluitingstijden van de horeca twee jaar geleden aangescherpt. Voorheen mochten de bedrijven zelf weten hoe laat ze de deuren sloten, nu moet de tent om drie uur dicht. De gemeente wil met het strengere beleid de overlast beperken en drankmisbruik van jongeren voorkomen.
Dorpshuizen moeten al om twaalf uur de deuren sluiten. In principe bestond deze regel altijd al, maar de gemeente controleerde hier nooit op. Veel dorpshuizen bleven dan ook vaak langer open. Dorpshuis Toutenburg in Burum en ’t Trefpunt in Kolllumerpomp fungeren min of meer als dorpskroeg.

Klandizie

De besturen van de dorpshuizen hadden om verruiming gevraagd omdat de exploitatie anders in gevaar zou komen. Het bestuur van het Burumer dorpshuis zegt een kwart van de omzet te halen uit de verkoop ná middernacht. ’t Trefpunt vreest de klandizie van de jeugd te verliezen. Dat betekent niet alleen omzetverlies, maar ook dat er minder jongeren te porren zijn voor vrijwilligerswerk bij het dorpshuis.
Bij de evaluatie van het nieuwe beleid hebben de dorpshuizen hun beklag gedaan in het gemeentehuis. De gemeenteraad besloot toen dat de landelijke regels rondom de sluitingstijden van dorpshuizen opnieuw bekeken moest worden.

Concurrentie

Dit is inmiddels gedaan: het college blijft bij het standpunt dat een verruiming van openingstijden voor dorpshuizen niet eerlijk is. Het argument dat de exploitatie in gevaar komt als ze niet na twaalf uur open zijn, overtuigt het college niet. ,,Dat argument werd ook gebruikt door enkele horeca- en taxiondernemers ten tijde van de discussie over het vaststellen van een sluitingsuur van de commerciële horeca. Er zou personeel ontslagen moeten worden. Dit is achteraf niet gebleken en evenmin is gebleken dat de huidige werkwijze in het afgelopen jaar heeft geleid tot onoverkomelijk problemen voor de dorpshuizen”, schrijft het college aan de gemeenteraad die uiteindelijk over het onderwerp zal beslissen.
Dorpshuizen en sportkantines mogen wel incidenteel een ontheffing aanvragen om langer open te blijven. Bij bruiloften van dorpsbewoners bijvoorbeeld, of met oud en nieuw of het dorpsfeest. Maximaal twaalf keer per jaar mogen dorpshuizen zo’n ontheffing aanvragen. De raadscommissie bespreekt de openingstijden aanstaande donderdag.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties