De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Expowoensdag, 27 juni 2007

Ameland, Vliegveld: expo '50 jaar Vliegveld Ameland', t/m 22 okt.
Anjum, Museummolen De Eendracht: expo Ger de Groot 'Cultuur uit stippeltjes', t/m 31 aug.
Appelscha, Bezoekerscentrum: expo 'Spannend bos', t/m 30 juni.
Balk, Verpleegwoningen: expo Fré Twijnstra, t/m 12 juli.
Beetsterzwaag, Kunsthuis SYB: expo 'IMPACT - de belevenis van wereldnieuws' van Olivia Glebbeek, Anouk Kruithof, Aram Tanis en Jacolijn Verhoef, t/m 1 juli.
Bolsward, G. Japicxhûs: útstalling 'bylden by Gysbert', t/m 31 juli.
Bolsward, Martinikerk: zomertentoonstelling, schilderijen, foto's en beelden, t/m 13 sept.
Bolsward, Huylckenstein: expo Roely de Witte-van der Werff (schilderijen) en Mien Faber-van der Werff (tafelbellen), t/m 30 juni.
Buitenpost, Haersmahiem: expo Pieter Eisinga, t/m 11 juli.
Burgum, Berchhiem: expo Jet Bousema-Vis en Peter van der Meulen, t/m 30 juni.
Burgum, Streekmuseum/Volkssterrenwacht: expo 'Klederdrachten uit Noord- en Midden-Europa, t/m 12 jan. '08* expo 'Korte manen, lange nekken - De hynders fan Jaap Rusticus', t/m 12 jan. '08
Burum, Galerie/Beeldentuin De Blauwe Roos: expo 'The voice of the Rose 7' met Johan Meeske (schilderijen), Simon Woudwijk (schilderijen), Marti de Greef (sieraden) en Anneke Reeder (sieraden), t/m 19 aug.
Drachten, De Galerij: expo 'Aanstormend talent II', jonge kunstenaars Academie Minerva, t/m 30 juni
Drachten, Galerie/Atlier Henk Hofstra: expo 'Lucht, water en koeien', t/m 30 sept.
Drachten, Grote Kerk: expo kunstwerken over Psalm 85 en Lucas 19:1-10, t/m 30 sept.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. 'Vindingrijk Vilt - Hedendaagse textielkunst uit Litouwen, t/m 2 sept. * tent. 'Iedereen anders!?' van CSG Liudger en de ISK, t/m 2 sept. * beeldenexpo van Anke Kuipers, t/m 28 sept. * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders 'Export Drachtster skûtsjes', t/m 31 dec.
Drachten, Rabobank Drachten-Ureterp: Beeld op het Noorden, beelden van Anke Kuypers, t/m 28 sept.
Drachten, 't Smelnehûs: expo Sieberen de Vries (acrylschilderijen), t/m 12 juli.
Drachten, Verpleeghuis Bertilla: expo Cees de Haas, schilderijen, t/m 2 juli.
Earnewâld, Galerie Koopmans: simmerútstalling met werk van Klaas Koopmans, Gosse Koopmans, Marianne Dox Ockinga, Hans Jouta en Alie Pilot, t/m 8 sept.
Eastermar, De Zandloper: expo 'In het licht van een recent verleden' van Wendelmoed vn der Veen, t/m 18 juli.
Echten, Galerie Het Gemaal: wiskundige tekeningen en schilderijen van Bernard Buissink, t/m 5 aug. * expo José Smits, brons, keramiek en beeldhouwwerk, 1 juli t/m 30 sept.
Exmorra, De Spintol: ambachtelijk werk en poppenhuistent., t/m 30 sept.
Ferwert, Gemeentehûs: ekspo Joukje Bosch en Aukje van der Kooi, o/m 30 juni.
Franeker, Kaatsmuseum: tent. 'Fan Lies Souverein oant Afke Hylkema - een halve eeuw dameskaatsen', t/m 30 sept.
Franeker, Martinikerk: expo Henk Krist 'Overpeinzingen in verf', t/m 1 sept.
Franeker, Museum Martena: expo 'Vrouw van de wereld- Anna Maria van Schurman als internationale ster', t/m 30 sept.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Dirk Breed (schilderijen/tekeningen), t/m 8 juli.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: beleeftent. rond het thema 'Vis', t/m 30 sept.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. 'Van geit en knottekistje - Huwelijksgebruiken in Friesland en ver daarbuiten', t/m 30 sept.
Harkema, De Bôge: Pieter de Vries en Key de Haan, expo schildersclub, t/m sept.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo Helmuth van Galen, Lies Verdenius en Jeanette Hagen, t/m 14 juli.
Harlingen, Galerie De Vis: expo Gertjan Scholte-Alberts, t/m 31 aug. * jubileumexpo Eddy Sikma, ook in het Hannemahuis, t/m 31 aug.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo 'Kleurrijke impressies' van amateurschildersclub It Bûthús uit Oudega (S), t/m 22 sept.
Heeg, De Scheepskamer van Heeg: expo Pellegrino Ritter, t/m 15 juli.
Heerenveen, Kunstruimte: Onno Broeksma, werken op linnen en papier, t/m 5 aug.
Heerenveen, Museum Willem van Haren/Kunstruimte: tent. 'Sport in Heerenveen', t/m 8 juli * tent. hoeden en kleding, geïnspireerd op de Friese vlag, t/m 8 juli.
Heerenveen/Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda Oranjewoud: perm. expo Galerie ZoFier Nieuweschoot.
Heerenveen/Oranjewoud, Museum Belvédère: expo 'Woudsterweg - De Friese jaren van Jan Mankes', t/m 8 juli * tekeningen, schilderijen en grafiek van Krin Rinsma, t/m 8 juli.
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo Renske van Duinen (varianten van borduren), t/m 31 juli.
Hindeloopen, Hidde Nijland Museum: expo fotograaf Paul Vogt, t/m 1 nov.
Hindeloopen, Kerk: expo Lucy Vreeswijk (zeegezichten), Suze Balledux (bloemmotieven) en collectie dameshandtasjes, t/m 30 juni.
Hurdegaryp, Bibliotheek: Expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 12 juli.
Joure, Grarisch Museum: expo Titia Zaadnoordijk, t/m 17 aug.
Joure, Bibliotheek: expo Heleen Wagemans (schilderijen/collages), t/m 30 juni.
Joure, Gemeentehuis: expo Wieger Huizenga, t/m 15 juli.
Joure, Museum Joure: expo Mariël Denters, t/m 9 juli * expo 'Een rijk bezit', t/m 28 okt.
Jubbega, Pottenbakkerij De Koppejan: expo Jep - Janssen - Drenth (schilderijen), t/m 31 aug.
Katlijk, Atelier-Galerie De Ruijter-van Santen: expo 'Zomergasten', t/m 31 juli.
Kollum, Oudheidkamer Mr Andreae: zomerexpositie 'Laat deze tafreelen uwe geestesoog streelen', t/m 27 okt.
Kortehemmen, Kerkje: tent. met werken van Harry Boiten uit De Wilgen, 30 juni
Koudum, Beeldhouwcentrum: presentatie acht beeldhouwers, t/m 15 sept.
Koudum, De Finke: expo Jan Woning (olie- en acrylverf), t/m 12 juli.
Langezwaag, Galerie Weekhoud: werk van Corneille en Maya Wildevuur, t/m 1 juli.
Leens, Verhildersum- Borg: tent. 'Zo woonden zij - 19de eeuws borginterieur', t/m 28 okt. * Verhildersum - Koetshuis: tent. 'Blauw blau - blauwdrukken en blauwverven van textiel', t/m 23 sept. * Verhildersum - Museumboerderij: tent. 'Vruchtbaar verelden 2 - Akkerbouw', t/m 28 okt. * tent. 'Goed, Beter, Best - zoektocht naar kwaliteitsvoedsel', t/m 28 okt.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Fré Twijnstra, t/m 12 juli.
Leeuwarden, Amicitia, Nieuweweg 1a: expo 'Day & Night', kunstenaars van drie opleidingen MFA Painting, Interactive Media & Environment en Scenografy, 1 tot 8 juli.
Leeuwarden, Projectruimte kunstinitiatief VHDG: tent.'De Steile Wand', Boris Tellegen, graffitipionier, t/m 8 juli.
Leeuwarden, Grote kerk: tent 'credo 2007', beeldende kunstwerken, t/m 9 sept.
Leeuwarden, Kunstuitleen: tent. Schilderijen van Gerdie Jacobsz, 21 juli t/m 13 aug.
Leeuwarden, Averotoren/Restaurant Tespresso: expo Reinier Knol, t/m 30 juni.
Leeuwarden, Bibliotheek: expo Ahmad Alkhatrany, t/m 30 juni.
Leeuwarden, Boerderijcamping Taniaburg: expo Jantina Herder. Permanente exposities, om de zes weken van een andere kunstenaar.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Room 11' van Alex Winters, t/m 8 juli.
Leeuwarden, De Friesland Zorgverzekeraar: expo Beb Mulder, t/m 5 juli.
Leeuwarden, De Grote Wielen: expo Machteld Remerie, t/m 11 juli.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Marc Woldering, t/m 14 juli.
Leeuwarden, Galerie Van den Berg, Schavernek: verkoop en 'Kunstruil', tot 21 juli.
Leeuwarden, Friesland Bank: Kunst onder de Koepel - expo Eja Siepman van den Berg (beelden), t/m 31 dec.
Leeuwarden, Fries Museum: expo 'Overdaad baat' van Erik Andriesse (grafiek en monotypes), t/m 2 sept. * expo 'Gerrit Benner - werken op papier', t/m 2 sept. * tent. 'Pier Pander (1864-1919) - Nederlands beroemdste beeldhouwer', t/m 6 jan. * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08. * De Verzamelplaats: modellen van militaire- en passagiersvliegtuigjes door Floris de Klerk Wolters, zomer '07
Leeuwarden, Frysk Skildershûs: expo Marleen van Zwienen (glasobjecten), t/m 1 sept.
Leeuwarden, Galerie 92: expo Jos Mosselveld (schilderijen en objecten), t/m 18 aug.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo 'Blij met een dode mus', dubbel groepstentoonstelling i.s.m. Natuurmuseum Fryslân, tot 2 sept.
Leeuwarden, Gerechtsgebouw: kunstexpo, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk: tent. 'Credo 2007', t/m 9 sept.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: 'Kleurrijke zomersalon', t/m 14 juli.
Leeuwarden, Kunstsalon De Gouden Phoenix: tent. 'Venus and the female intuition', t/m1 juli.
Leeuwarden, Lunchroom-Restaurant De 2Ling: expo olieverfschilderijen van Reinier Knol, t/m 30 juni.
Leeuwarden, Museum Pakhuis Koophandel, Oostersingel: tent. 'De wereld in miniatuur', van klokkenwinkel tot hoedenzaak alles met de hand gemaakt, t/m 30 okt.
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: tent. 'Blij met een dode mus', t/m 16 dec.
Leeuwarden, Oranjehotel/PIP's Gallery: expo Joop Bouma 'Italië met Friese ogen', t/m 13 juli.
Leeuwarden, Parkhove: expo Hilda van der Veen, t/m 12 juli.
Leeuwarden, Princessehof: expo 'Pretty Dutch' - 18de-eeuws Hollands Porselein en moderne reflecties', t/m 22 okt.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: 'Harmonie in contrasten', perm. expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, Tresoar: dubbelexpo over Theun de Vries 100ste geboortejaar, t/m 27 juli.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: expo 'De pers draaide door - de Leeuwarder Courant in WOII', t/m 16 sept.
Lytsewierrum, Voorm. Pastorie: expo/open tuin (beelden, keramiek, schilderijen), t/m 1 juli.
Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo 'Geredde Dobbepaarden'.
Menaldum, Gemeentehuis: expo Fred Thoolen (olieverfmet Bildtse landschappen en digitale grafiek), t/m 30 juli.
Mildam, Kerk: expo Kreatief Kollektief met schilderijen van Hans Kremer, t/m 2 aug.
Mildam, Kunstnijverheid 't Bynt: expo 'Zijde' van Tineke Wink, t/m 30 nov.
Minnertsga, Meinardskerk: 'Kerkenpad het Bildt', foto-expo , schilderijen, t/m 8 sept. iedere zaterdag open 13.00-16.00 u.
Moddergat, Museum 't Fiskershúske: expo 'Verwarming, verlichting en koken van 1750-1950', t/m 31 okt.
Moddergat, De Fûgelpits: expo Wasschilderen met het Fûgelpitsteam!, t/m 31 aug.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nieuweschoot, Landgoed ZoFier: expo schilder Ger Eikendal en beeldhouwer Jan Steen, t/m 22 juli
Nij Beets, Sudergemaal: expo 'De wereld om me heen', schilderijen van Bet Verburgh, 30 juni t/m 26 aug.
Offingawier, Tuinen De Griene Dyk: tuinen en beeldende kunst van Gerard Eikelboom (machines) en Hannie Kamstra en Bartle Laverman (schilderijen), t/m 30 juni.
Oudebildtzijl, Julianakerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo schilderijen fotografie, keramiek, sculpturen en objecten (de Witte Klok).
Oudemirdum, Mar en Klif: expo 'Na het zout het zoet', t/m 1 nov.
Piaam, Natuurhistorisch museum: expo Jan Lek, Klaas Veul en Lammert Sluyter, t/m 31 okt.
Raard (D), Oerka Irene Verbeek Museum: olieverfdoeken en sculpturen, tot 1 nov.
Saaxumhuizen, Pronkkoamer: expo Noor Agter (objecten), Trees de Vries (kartondrukken) en Josée Algra (foto's en poëzie), t/m 15 juli.
Sneek, 2e Oosterkade 4: expo 'Vlotland' van Freeze Forward (Piet Bierma), t/m 15 sept.
Sneek, Bonifatiushuis: expo Marieke Res, t/m 15 sept.
Sneek, Galerie Bax: expo van meester-vervalser Geert Jan Jansen, t/m 28 juli.
Sneek, Galerie Bas: expo Bascule Art met thema 'Als ik aan Friesland denk…', 30 juni t/m 22 juli.
Sneek, Martinikerk: expo Fotoclub 't Filter, 16 juni t/m 8 sept.
Sneek, Zorgcentrum Frittemahof: grafiek van Teun Speelman, t/m 30 juni.
Sonnega,Galerie Smarius: soloexpo Allie van Altena 'Come back' (houtskooltekeningen), t/m 8 juli.
Stiens, Gemeentehuis: expo 'Trocht de eagen fan Murk', t/m 3 juli.
St. Annaparochie, Van Harenskerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Erik de Mik, foto's, t/m 8 sept. iedere zaterdag open 11.00-16.00 u.
St. Jacobiparochie, Groate kerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Dinita Bezembinder-Mir, aquarellen en Ellen Floris, waddenfoto's en een expo over het Jabikspaad, t/m 8 sept. iedere zaterdag open 11.00-16.00 u.
St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: expo 'Eendenkooiker: een geheimzinnig 'groen' beroep', t/m 31 dec.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en wisselende oudheden, elke 1e en 3e zondag van de maand.
Tijnje, Beeldenpark en galerie De Ulen: sculpturen van diverse kunstenaars, t/m 18 sept.
Tijnje, Restaurant Riperkrite: expo kunstenaars Atelier/Kunstuitleen De Blauwe Roek, t/m 30 aug.
Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: expo 'Aad Nouveau' van Ada Stel (brons, keramiek, glas en schilderijen), t/m 21 okt.
Twijzel, Pilat & Pilat: tent. 'Kijkkasten in prentvorm, reizende lijnen en een jarig nijlpaard', t/m 13 okt.
Veenhuizen, Gevangenismuseum: tent. 'Idealisten Kolonisten', t/m 9 sept.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 'Uit de Koninklijke Kinderkamer', t/m 1 nov.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: tent. 'Het boerenleven van 1850 tot 1950', t/m 31 okt. * tent. 'Rijtuigen en vervoer', t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: expo 'hemden en voeten', gebruikte en oude materialen waar Yvonne Struys een nieuwe betekenis aan geeft, t/m 25 aug.
Veenwouden, Boekhandel Het Vergeet-Mij-Nietje: expo 'Spaarpotten en bankgebouwen' van Jan en Ina Visser uit Dokkum, t/m 1 sept.
Vledder, Museums Vledder: expo Jan Cremer (grafiek), t/m 30 juni * expo Hermione Velthuis (glaskunst, tuinschilderen en -beelden), t/m 30 juni.
Vlieland, Museum Tromps Huys: expo Jettie Duurloo- Sluijter (beelden), t/m 29 sept.
Vrouwenparochie, Dorpskerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Adrie de Vries-Tadema, driedimensionaal borduurwerk, t/m 8 sept. iedere zaterdag open
Warns, Galerie De Ferbylding: Cees Broersen - aquarellen en tekeningen, Dien Jorien Geertsma - keramische unica, t/m 1 juli.
Warten, Regionaal Openluchtmuseum De Súdwâl: expo Hans Jouta, aquarellen van Feikje Cuperus en Anneke Haanstra, poppen van Tineke Tigchelaar-Langhout, t/m 31 juli.
Weidum, Nij Dekema: expo Frans Peters en Eefje Peters
Wergea, Museum 't Ald Slot: expo onderwijshervormer Johannes Henricus Niewold * uitstalling van boeken, geschreven of bewerkt door ds R.J. de Stoppelaar * expo Hinke van der Werf (schilderijen), t/m 30 sept.
Wergea, Galerie TOON-beeld: Juub Bosmans, schilderijen en tekeningen, t/m 31 aug.
Wierum, Museumkerk Eben Haëzer: expo 'Bûten- en binnendyks' van Jan Jansma, t/m 30 juni.
Wolvega, Ichthuskerk: expo mw. D. Kollewijn, t/m 13 juli.
Wommels, Nij Stapert: expo Frans Peters, olieverfschilderijen, t/m 28 sept.
Wommels, Gem. huis: expo landschapsfotograaf Lieuwe Greidanus, t/m 30 sept.
Wons, Atelier Pur Sang: Open Dagen, 30 juni, 25 en 26 aug.
Wyns, Molenaarswoninkje: zomerexpo Yby Potlatch, 1 juli t/m 19 aug.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. 'Underwiis underweis - Onderwijs onderweg', t/m 21 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties