De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 27 juni 2007

Aanpak voorkomt buitensluiting
Lager IQ leidt vaak tot stille ellende

Leeuwarden - Onder mensen met een IQ tussen de 80 en 90 komt veel eenzaamheid en ‘stille ellende’ voor. Dat blijkt uit het rapport Binnenboord Houden van Maatschappelijk Werk Fryslân en MEE Friesland. Deze groep mensen heeft meestal wel regulier onderwijs gevolgd, maar valt daarna door gebrek aan structuur op praktisch en sociaal gebied buiten de boot.

,,Het gaat om mensen van wie het niveau te slecht is voor maatschappelijk werk, maar te goed voor MEE”, zegt M. van der Stigchel, regiomanager van MEE Friesland. ,,Het is een doelgroep die minder de belangstelling heeft van de samenleving, maar wel vaak in de problemen komt. Je ziet dat ze op school en tijdens hun stage eigenlijk overschat worden, want dan komen ze nog mee door de structuur die hun geboden wordt. Maar als ze het zelf moeten redden, branden ze af. Dan komen de schulden, de relatieproblemen, en vallen ze buiten de boot.”
Deze groep komt dan wel in aanraking met hulpverleners, maar wordt dan vaak doorverwezen, waarbij het niet lukt om een vertrouwensband op te bouwen. ,,Je ziet dat ze bij de minste druk al afhaken, maar hun problemen blijven bestaan.”
MEE Friesland en maatschappelijk werk Fryslân hebben het afgelopen jaar een andere aanpak geprobeerd met twaalf mensen met een IQ tussen de 80 en 90. ,,We hebben ze een jaar lang individueel begeleid. Eerst door hun vertrouwen te winnen, een band op te bouwen.” De twaalf kregen ondersteuning op het gebied van huishouden, werk en financiën, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In het rapport Binnenboord Houden is het project geëvalueerd. Voor het eerst is nu een grondige inventarisatie gemaakt van de dagelijkse praktische problemen waar deze kwetsbare groep tegenaan loopt, en is er een aanzet voor een aanpak van de stille ellende die deze groep ervaart.
,,Het zijn de mensen die de hulpverleners allemaal wel kennen. Ze vragen niet om hulp, ze trekken zich terug en verpieteren.” Van der Stigchel is van het succes van de nieuwe aanpak overtuigd, en gaat die voortzetten. Eerst in Noordoost-Fryslân, maar op termijn wil hij dat in de hele provincie doen. ,,En dan met zoveel mogelijk partijen. Denk aan woningbouwcorporaties, scholen, de GGZ.”
De aanpak is ook onder de aandacht gebracht bij MEE Nederland. ,,Dit is een puur Fries initiatief geweest, maar wij denken dat het landelijk ook van belang kan zijn.”
Aantallen
Van der Stigchel durft geen schatting te maken van het aantal mensen dat in Fryslân in deze categorie valt. ,,Laat ik vooropstellen dat heel veel mensen met een lager IQ zich wel uitstekend kunnen redden.” Bij het vervolgproject in Noordoost-Fryslân denkt hij aan vijftien mensen per jaar. ,,Let wel, we kunnen wat betekenen, maar we kunnen niet alles oplossen. We zijn al blij als we vijf van de tien problemen wegnemen. Deze groep zal altijd gevoelig blijven voor problemen die zich in hun leven voordoen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties