De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 27 juni 2007

PvdA-leden steunen Liemburg
Oproep om motie terug te nemen

Wommels - De PvdA-fractie in Littenseradiel moet de motie van wantrouwen tegen burgemeester Liemburg intrekken. Dat vinden de leden van de partij in deze gemeente. De leden kwamen gisteravond bij elkaar om de bestuurscrisis in Littenseradiel te bespreken. Vanavond wordt duidelijk of de PvdA-fractie het standpunt van de leden volgt.

De afdelingsvergadering van de PvdA werd gisteravond gehouden in Boazum en bezocht door 43 leden, ongeveer de helft van het totale aantal PvdA-leden in Littenseradiel. Ook burgemeester Liemburg was aanwezig op de vergadering, die werd voorgezeten door S. de Jong, vice-voorzitter van de landelijke PvdA en tot december 2005 burgemeester van Leek. Volgens De Jong zijn er op de vergadering ,,dingen tegen elkaar gezegd die nog nooit tegen elkaar zijn gezegd. Er is goed naar elkaar geluisterd.”
De leden van de PvdA zijn het oneens met de opstelling van de eigen raadsfractie. Zij stemden gisteren unaniem in met de brief die vorige week door tien inwoners van de gemeente huis aan huis in Littenseradiel is verspreid. Daarin wordt van de gemeenteraad gevraagd om de motie van wantrouwen tegen Liemburg in te trekken, over te gaan tot de orde van de dag en het dagelijkse werk met spoed op te pakken. Volgens de briefschrijvers is dat de beste manier om te voorkomen dat er ,,nog meer politieke, bestuurlijke, financiële maar ook persoonlijke schade wordt veroorzaakt”.
De briefschrijvers, afkomstig uit de hele gemeente en niet gebonden aan een politieke partij, vinden het ,,betreurenswaardig” dat de meerderheid van de raad de motie van wantrouwen tegen Liemburg aannam. De motie werd op 11 juni tijdens een raadsvergadering door de VVD ingediend en kreeg steun van de PvdA. Daarmee lieten de sociaaldemocraten de burgemeester (ook PvdA) vallen. CDA en FNP stemden tegen de motie. De VVD diende de motie in uit onvrede over de rol van Liemburg in het college van B en W. Volgens de VVD heeft de burgemeester te weinig gedaan om het college goed te laten functioneren. Binnen het college rommelt het al lang, volgens Liemburg omdat de nieuwe wethouder Doting het werk niet aankan. De Groninger hoogleraar D.J. Elzinga kwam in een rapport tot de conclusie dat de problemen in het college onherstelbaar zijn.
Onder de indruk
De raadsfractie van de PvdA beraadt zich vanmorgen op de vraag of ze vasthoudt aan de motie of gehoor geeft aan de oproep van de eigen leden. Ook de VVD-fractie komt voorafgaand aan de besloten raadsvergadering van vanavond nog bijeen. Fractievoorzitter Y. Heeg liet vanochtend weten dat zijn fractie nog niet van standpunt is veranderd. Heeg is wel onder de indruk van het aantal mensen dat de huis aan huis verspreide brief heeft ondertekend en bij de briefschrijvers heeft ingeleverd. Dat waren er vanmorgen ongeveer vijftienhonderd. ,,Dat fyn ik nochal wat”, aldus Heeg.
De gemeenteraad van Littenseradiel komt vanavond in een besloten vergadering bijeen. De vergadering wordt bijgewoond door Commissaris van de Koningin Nijpels. Voorafgaand aan de bijeenkomst worden de vijftienhonderd ondertekende brieven aangeboden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties