De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Cultuurvrijdag, 24 augustus 2007

Rely Jorritsma Priis voor Edwin de Groot en Froukje Postma
Bears - Froukje Postma uit Burgwerd krijgt dit jaar de Rely Jorritsma Priis (800 euro) voor haar korte verhaal Maitydsskildering. De prijs voor het beste gedicht (200 euro) gaat naar Edwin de Groot uit Oudehaske voor Yn it omgean. Dat heeft het Rely Jorritsma Fûns gisteren bekendgemaakt.
De jury, die bestond uit Greet Andringa en Bouke van der Hem, kreeg dit jaar 22 gedichten en twintig verhalen ter beoordeling toegestuurd. Daarvan waren er dus twee geschikt voor een prijs.
De Junior Rely Priis, voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar, is toegekend aan Joeke van der Veen uit Makkum met Zoë en sa. De winnaar krijgt een bedrag van 175 euro. Verder zijn er drie aanmoedigingsprijzen van 75 euro toegekend aan Lianne Huitema uit Tsjerkwerd met Sytske, Dirk Stegenga met By rein-dûnkere dei en Gerbrich Koopal uit Wommels met Ytbere keninginne.
Voor de juniorprijs waren 138 bijdragen ingestuurd. De jury voor de prijs bestond dit jaar uit Elizabeth Hietkamp, Akky Kuiper-van der Veer en Froukje Postma, die vorig jaar de winnaar was van de Junior Rely.
Het is de 53ste keer dat de Rely Jorritsma prijzen voor een oorspronkelijk Friestalig gedicht of kort verhaal zijn toegekend. Doel van de prijsvraag is het bevorderen van de Friese literatuur. De prijzen worden op 6 oktober uitgereikt in de kerk van Bears.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties