De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelmaandag, 15 oktober 2007

Dubbele nationaliteit...
Wat was het een gedoe, over de dubbele nationaliteit. Onder de bezielende leiding van toenmalige minister Verdonk sprak de Kamer over de wenselijkheid van het Nederlanderschap als unieke nationaliteit. Het Nederlandse paspoort is de hoofdprijs van de staat voor vreemdelingen. En wie die prijs krijgt, moet zó blij zijn, dat die de andere nationaliteit ‘inlevert’.
De discussie verliep op onderdelen smakeloos. Mensen met een dubbele nationaliteit werden door sommigen in de Kamer neergezet als onbetrouwbare personen, omdat ze een dubbele loyaliteit zouden moeten dienen. Afschaffen van de dubbele nationaliteit zou voorwaarde moeten zijn voor mensen die een publiek Nederlands belang dienen, zoals bewindslieden.
De sfeer van de discussie was een voorbeeld hoe een, voor Nederlandse begrippen, extreem standpunt leidt tot reacties in de gematigde kringen, gericht op de veronderstelde voorkeur door het kiezersvolk. Het staat stoer: ‘schaf de dubbele nationaliteit af’ in een klimaat waarin buitenlanders, met name die uit moslimlanden, bijna bij voorbaat verdacht zijn. En het is verleidelijk om een beetje te willen meeprofiteren van de wind in de zeilen richting populariteit bij de kiezer. Maar de Kamer zwaaide af toen Wilders openlijk de loyaliteit van twee staatssecretarissen met een dubbel nationaliteit ter discussie stelde.
Zoals bij zo veel gebeurtenissen in de Tweede Kamer, is de wind over het dubbele paspoort een beetje gaan liggen. De wonden worden gelikt en iedereen gaat door alsof er niets is gebeurd. Totdat de formele kant aan de orde komt. In dit geval gaat het om de erfenis bevattende een wetsontwerp van oud-minister Verdonk. Minister Hirsch Ballin moet daar iets mee. En dat doet hij: het tijdperk-Verdonk is voorbij. Hirsch Ballin kijkt anders tegen de dubbele nationaliteit aan, heel anders. Er is geen probleem met een dubbel paspoort. Er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt. Zo kan van iemand die in Nederland volwassen wordt, worden gevraagd afstand te doen van de ‘oude’ nationaliteit. Tenzij dat niet kan, zoals het geval is met mensen met bijvoorbeeld een Marokkaans paspoort. Bovendien zijn er allerlei redenen die het niet wenselijk maken de eerste nationaliteit op te geven. Een Turk bijvoorbeeld zou zijn recht op het verkrijgen van een erfenis verspelen.
...en de oplossing
Minister Hirsch Ballin denkt heel anders over de dubbele nationaliteit dan zijn voorganger. Alleen al in de benadering. Voor hem is een dubbele nationaliteit geen reden om het zelfs maar te hebben over loyaliteit jegens Nederland. Eerder is hij geneigd te denken dat een dubbele nationaliteit de integratie bevordert.
Hiermee verandert Hirsch Ballin radicaal de sfeer waarin over twee paspoorten wordt gedacht en gesproken. Bijvoorbeeld ten opzichte van het standpunt van de ChristenUnie, in haar verkiezingsprogramma. Daarin staat dat juist het afschaffen van de dubbele nationaliteit de integratie bevordert.
Dit duidelijke verschil in benadering zal overigens niet leiden tot spanningen in de coalitie. De ChristenUnie heeft in haar programma de notie van dwingende redenen die kunnen leiden tot handhaven van de dubbele nationaliteit. Minister Hirsch Ballin heeft allerlei redenen aangevoerd die tot die categorie kunnen leiden en zonder twijfel zijn die voor de ChristenUnie acceptabel.
Het voorstel van Hirsch Ballin zal waarschijnlijk leiden tot politieke rust in de Kamer. Voor hoelang weet niemand, want de geschiedenis leert dat het onderwerp toch telkens terugkeert. En dan weer tot commotie leidt.
Het echte voordeel van de manier waarop Hirsch Ballin de kwestie nu aanpakt, is dat de paspoortenkwestie geen onderwerp meer kan zijn eenzijdig populistisch gedoe. De betekenis en de waarde van de Nederlandse nationaliteit zijn de vooronderstelling. Tegelijkertijd is er de erkenning dat er redenen zijn om twee paspoorten te accepteren. Bijvoorbeeld omdat er landen zijn die de mogelijkheid van het inleveren van het paspoort door onderdanen niet kennen. Of omdat het inleveren van een paspoort tot consequenties leidt die niets, maar dan ook niets te maken hebben met de nationaliteit als loyaliteitsdoel. Voorbeeld: erfeniskwesties.
Wellicht dat de Kamer heeft geleerd van én de commotie én de oplossing van Hirsch Ballin: blijf nuchter en verspil geen tijd aan zaken die vooral wind van leer doet opsteken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties