De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Geloof & Kerkmaandag, 15 oktober 2007

Doperse kerken in stichting
Grou - De leden van de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân kerken vanaf komende zondag nog maar in één gebouw: de vermaning in Grou. De (monumentale) kerken van Akkrum, Aldeboarn, Poppenwier en Terherne worden ‘tijdelijk’ ondergebracht in een nieuwe stichting.
Met het onderbrengen van de kerken in de ‘Stichting Fryske Fermanje’ wil men voorkomen dat de kerken definitief moeten worden afgestoten. De Stichting Fryske Fermanje gaat de kerken beheren en ze door verhuur een nieuwe (tijdelijke) bestemming geven.
De kerkelijke gemeente spreekt namelijk de hoop uit dat de kerken ooit, door een toenemend aantal kerkgangers, weer open kunnen voor de erediensten, zo legt Grytsje Anema-Heeringa, woordvoerder namens de gemeente Mid-Fryslân uit.
Het is voor het eerst dat in Nederland door een doopsgezinde gemeente een dergelijke constructie wordt toegepast om kerkgebouwen voor de toekomst te behouden. De landelijke Task Force Kerkgebouwen pleitte er onlangs nog voor om zorgvuldig met de afstoting van kerkgebouwen om te gaan. Met het initiatief geven de Friese doopsgezinden daar gehoor aan.
In 2001 werd de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Het is een streekgemeente en men kreeg de beschikking over liefst zeven kerken in zeven plaatsen. ,,Toen al wisten we dat het onmogelijk zou zijn om met ons ledental al die gebouwen in stand te houden”, zegt Anema-Heeringa, die ook voorzitter is geweest. Vorig jaar werd de kerk van Jirnsum al afgestoten. ,,In die kerk zit nu een particulier”. Inmiddels staat ook de kerk van Wergea te koop.
Daarmee bleven er nog vijf kerken over. Vier daarvan gaan nu over naar de Stichting. Deze wordt, voor wat het beheer betreft, financieel gesteund vanuit de landelijke Doopsgezinde Broederschap. ,,We kunnen de kerken nog wel gebruiken, maar dan moeten we ze huren van de Stichting. Bijvoorbeeld als we er nog een keer een bijzondere dienst zouden willen houden.” De kerkelijke gemeente is wel blij dat de kerken nu via de Stichting voor doopsgezind Nederland behouden blijven. ,,Anders weet je nooit wat voor bestemming een kerk krijgt. Nu blijven de gebouwen toch als kerk behouden. We hopen ook dat we ze ooit - als er sprake is van groei - weer kunnen openen voor de erediensten. Misschien is die hoop daarop wel wat menniste-eigen”, zegt Anema-Heeringa.
De doperse gemeente heeft nu 150 leden. Daarvan komen er op een zondag gemiddeld 60-M70 in de kerk. ,,We kunnen dus makkelijk in één gebouw.’’

Mini-kerkenpad

Er is een keuze gemaakt om de kerkdiensten vanaf zondag te houden in de vermaning in Grou. Ter afsluiting van de kerkgang naar bovengenoemde kerkgebouwen en de overdracht aan de Stichting, is er op zondag 21 oktober een mini-kerkenpad. Daarbij kunnen kerkgangers nog één keer langs de vier kerken.
Op die manier kan op ,,een waardige manier” afscheid genomen worden van de plekken waar vele doopsgezinden hun stichter Menno Simonsz hebben nagevolgd in het geloof. ,,Maar het is niet een définitief afscheid, zo hopen we”, aldus Anema. ,,We hebben oud-predikanten uitgenodigd voor deze dag. Ook zijn naast de gemeenteleden, natuurlijk mensen welkom die hier ooit gekerkt hebben of iets met de kerken hebben.” Het kerkenpad start om 10.30 uur in Akkrum met samenzang en koffie, om 12.00 uur in Aldeboarn met o.a. een lunch, 14.00 uur in Poppenwier met muziek en om 15.00 uur in Terherne is er een afsluitende vesper.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties