De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkmaandag, 15 oktober 2007

vGKN: praten met PKN over preekbeurt
Boelenslaan - De synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) wil dat predikanten uit de vGKN en de Protestantse Kerk in Nederland officieel in elkaars kerken kunnen voorgaan. De vGKN zal daarover het gesprek aangaan met de PKN.
Dat bleek zaterdag bij de synodezitting in het Witte Kerkje in Boelenslaan waar de vGKN bijeen was. Volgens synodevoorzitter ds. K.J. Bijleveld hebben verscheidene predikanten binnen de PKN om een regeling gevraagd. In bepaalde plaatsen - zoals in Boornbergum-Kortehemmen waar Bijleveld staat - gaan al predikanten uit de PKN voor. Bijleveld preekt zelf met regelmaat in PKN-gemeenten. ,,Vanuit de vGKN is dat geen probleem. Naar de kerkorde van de PKN mogen voorgangers uit de vGKN echter niet voorgaan in de Protestantse Kerk.”. De vGKN, die zeven gemeenten telt met ongeveer 3000 leden, ontstonden in 2004 uit de PKN.
In maart leidde een preekbeurt van ds. Ernst van Gulik uit Drachten in de vGKN-gemeente van Boornbergum-Kortehemmen tot commotie. Van Gulik - PKN-predikant in Drachten - kreeg het advies van zijn eigen kerkenraad om niet te preken. Hij conformeerde zich daar aan, maar wel met tegenzin. Bijleveld hoopt dat door het maken van een afspraak met de PKN ,,de kou uit de lucht is’’ en er gewerkt kan worden aan ,,warme contacten”. De synode besloot tevens te streven naar een landelijke dekking voor de kerktelefoon, zodat overal in Nederland ‘gereformeerden in de verstrooiing’ verbonden kunnen zijn met één van de voortgezette Gereformeerde Kerken. De diensten zijn al te beluisteren via de website www.vgkn.nl.
Een commissie die zich heeft gebogen over de vraag hoe om te gaan met ongehuwd samenwonende leden die belijdenis van hun geloof willen afleggen, om kerkelijke huwelijksbevestiging vragen, of hun kinderen willen laten dopen, bood haar rapport aan de synode aan. De kerken spraken een schuldbelijdenis uit omdat zij vinden dat zij in het verleden met betrekking tot de verkondiging van de Bijbelse boodschap aangaande het huwelijk, nagelaten hebben deze helder en adequaat te verkondigen.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties