De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiowoensdag, 13 februari 2008

Geen geld en geen enthousiasme voor klooster
Herstel Klaarkamp uit zicht
Damwoude - De plannen om de cisterciënzer abdij Klaarkamp nieuw leven in te blazen, lijken een stille dood te sterven. Vorig jaar ging het idee om de oude kloosterterp in de velden boven Rinsumageest met baggerslib te herstellen al in rook op, en sindsdien is er niets gebeurd. Er is geen geld, maar er is ook kritiek op de wethouder.
ERIK BETTEN
,,Het geld ontbreekt”, zegt wethouder Van der Ploeg van de gemeente Dantumadeel. ,,Wij zijn er als college van B en W ook nog niet uit wat we dan wel op die plek willen doen.”
Klaarkamp was een van de vroegste en belangrijkste kloosters van Noord-Nederland, en had een uitstraling ver over de huidige provinciegrenzen. Het bekende klooster in Aduard was een dochterklooster, en Yloh, bij Aurich in Oost-Friesland, komt daar weer uit voort. Maar waar Yloh en Aduard publiekstrekkers zijn die inspelen op het rijke verleden van de kloosters, daar valt in Dantumadeel op de plek van Klaarkamp niets te beleven.
,,Wat er in Yloh gebeurt, is hartstikke leuk”, zegt Van der Ploeg. ,,Maar zoiets kunnen wij als gemeente nooit opzetten. We zoeken naar manieren om het verhaal van Klaarkamp levend te houden. We willen wel meedenken over grotere projecten, maar het geld dat nodig is om er een recreatieve voorziening van te maken, hebben we niet. Dan moet je gaan denken aan sponsoren van buiten, of een ondernemer die er wat in ziet.” Dantumadeel wacht tot er iemand opstaat die het project op zijn schouders wil nemen.
De werkgroep die over het herstel van de terp van Klaarkamp nadacht, is sinds de zomer niet meer bijeengeweest. Voorzitter Zwanenburg van Plaatselijk Belang Rinsumageest is verbaasd over die lange stilte. ,,Ik heb geen enkele oproep meer gehad. Ik weet dat er financiële problemen zijn, maar er zijn nog mogelijkheden genoeg. We hebben het gehad over het neerleggen van een muurtje waarmee we de contouren aangeven.”
Een ander lid van die werkgroep is hoogleraar H. Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. De expert op het gebied van de Friese kloostergeschiedenis betreurt de passieve houding van de gemeente. ,,Ik zie het als een gebrek aan doorzettingsvermogen bij de wethouder.” Mol begrijpt de praktische bezwaren voor een kleine gemeente als Dantumadeel, maar hij vindt het te gemakkelijk om te wijzen naar ondernemers en ondertussen zelf geen activiteiten te ondernemen.

Bootjesmensen

,,Kijk naar Aurich. Daar is door het enthousiasme van de overheid iets heel moois neergezet. Zulk enthousiasme ontbreekt hier.” Volgens Mol leent de omgeving van Rinsumageest zich uitstekend voor een mooie attractie. ,,Op een paar honderd meter komen talloze bootjesmensen langs. Die kun je trekken.” Maar zolang zich geen initiatiefnemer meldt, blijft Klaarkamp niet meer dan een mooi verhaal.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties