De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Economiewoensdag, 13 februari 2008

Economie ondergeschikt bij vaststellen gebieden Natura 2000
SIMON TALSMA
Den Haag – Bij het vaststellen van de gebieden voor Natura 2000 moet het ministerie er veel nadrukkelijker op hameren dat natuurwaarden prevaleren boven economische belangen van bedrijven. Dat betoogt hoogleraar staats- en bestuursrecht C. Backes van de Universiteit van Maastricht. Na het vaststellen van de gebieden ontstaan er vooral voor veehouderijbedrijven problemen bij eventuele uitbreidingsplannen.
Volgens de hoogleraar wekt het ministerie onterecht de indruk dat de belangen van bedrijven kunnen worden afgewogen tegen de natuurwaarden die moeten worden beschermd in de betreffende gebieden. In de Nota van Antwoord die minister Verburg in november schreef en waarover vandaag de Tweede Kamer debatteert, staat volgens Backes niet duidelijk dat de Europese verplichtingen om de natuur te beschermen altijd de doorslag moeten geven. Naar verwachting zal de minister vanmiddag vasthouden aan een definitieve aanwijzing van de gebieden en worden daarna de beheersplannen per gebied gemaakt.
De provincie Fryslân en verschillende ondernemersorganisaties (onder andere Recron, LTO, VNO-NCW en MKB Nederland) vrezen dat door die volgorde er minder mogelijkheden zijn voor lokaal maatwerk. ,,Als je op een lager niveau eerst de beheerplannen kunt maken, is het slagen van het plan ook veel kansrijker”, zegt regiomanager P. Ellens van de overkoepelende organisatie voor het toerisme de Recron. Ondernemers willen dan veel eerder meewerken is de gedachte.
Veel onduidelijkheid is er over de procedures en de gevolgen voor de ondernemers in en bij de aan te wijzen gebieden. ,,We dringen er al lange tijd op aan om een helpdesk op te zetten. Maar tot nu toe heeft het ministerie dat altijd afgeketst. Zo vragen veel ondernemers, in het toerisme maar ook in de landbouw, zich af of bestaande activiteiten door kunnen gaan.”
De provincie heeft al gemeld dat ze met ondernemers willen zoeken naar alternatieve mogelijkheden als bedrijven tegen beperkingen op lopen. ,,Maar dat zal moeilijk worden als de minister vasthoudt aan de regels van Brussel en dus geen lokale aanpak wil toelaten”, zegt Ellens.
Volgens directeur U. Hosper van It Fryske Gea hoeven boeren en recreatieondernemers niet erg te vrezen voor de vaststelling van de Natura 2000 gebieden. ,,Kijk maar naar de Alde Feanen. In de periode dat dat gebied Nationaal Park is geworden, is het aantal toeristen toegenomen. Er zijn bungalows gebouwd en campings aangelegd.”
Veehouders hoeven volgens hem niet op de gevolgen van gebiedsbescherming te worden gewezen. ,,Het is natuurlijk sneu als je niet kan uitbreiden als een natuurgebied wordt aangewezen. Maar boeren weten dat. Het is een gegeven.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties