De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Geloof & Kerkzaterdag, 8 maart 2008

Voltijdopleiding voor pastoraal werk
HANNEKE GOUDAPPEL
Zwolle - De Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle begint op 1 september een voltijdopleiding Godsdienst Pastoraal Werk. De GH kent al de deeltijdvariant van deze studie, met een jaarlijkse instroom van 25 studenten.
De Zwolse hogeschool trekt vooral studenten van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast groeit het aantal studenten sterk met een evangelische of reformatorische achtergrond.
Vrijdag hield de GH in Zwolle de studiedag ‘Bruggen Bouwen’ over de hermeneutiek in de praktijk van de kerkelijk werker. De hermeneutiek is in de theologie de vertaalslag maken van Gods verhaal naar het verhaal van mensen en hoe je daar woorden aan geeft. De studiedag werd bezocht door zo’n zeventig mensen, voornamelijk docenten, kerkelijk werkers en afgestudeerden.
De GH werkt in de theologieopleidingen samen met de Theologische Universiteiten Kampen (GKV) en Apeldoorn (CGK). Voor de nieuwe dagopleiding worden zo’n 25-50 aanmeldingen verwacht. ,,We zien een toenemende belangstelling voor gpw-opleidingen”, zegt opleidingscoördinator Willem van der Horst. ,,Kerkelijk werk en bezig zijn op het gebied van geloof en spiritualiteit staat sterk in de belangstelling. Ik denk dat een heleboel jongeren het heel plezierig vinden om op het gebied van geloof en kerk te werken, en werk te maken van hun geloof, zonder direct de behoefte te hebben om predikant te worden.” Vanuit de GKV, CGK, en NGK groeit ook de vraag naar deskundige ondersteuning, onderzoek, advies en uitvoering bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld jeugdwerk, gemeenteopbouwwerk en pastoraat, constateert Van der Horst. ,,De vraag vanuit gemeenten naar studenten voor een stageperiode of afstudeerproject is momenteel groter dan we kunnen waarmaken.”

Bruggen

,,Belangrijk onderdeel binnen de professionaliteit van de kerkelijk werker is de hermeneutiek”, zegt Van der Horst. ,,Tot op dit moment zat de aandacht voor hermeneutiek impliciet in de theologische opleidingen verweven. Dit jaar zijn we bezig met een project dat moet leiden naar een helder verwoorde hermeneutische competentie in het onderwijs van de godsdienst-pastorale opleidingen. De studiedag was daar een belangrijk onderdeel van.”

Crisis

Een ‘crisis’ tussen de hbo-theoloog en de predikant zoals binnen de PKN, herkent Van der Horst binnen de kleine gereformeerde kerken niet zo. ,,Dat is voorlopig niet aan de orde denk ik. Een verschil is natuurlijk ook dat binnen deze kerken de kerkelijk werker niet de mogelijkheid heeft om voor te gaan.”
Wel wil de GH het voortouw gaan nemen om - in overleg met de kerkelijke functionarissen - een soort profiel voor de kerkelijk werker en vormen van accreditatie te ontwikkelen. ,,Dan praat je over vragen als: wat is precies de plek van de kerkelijk werker, hoe gaan we hem positioneren. Ik denk dat men van kerkelijke zijde bereid is om het goed te gaan regelen.”
Tijdens de studiedag bespraken ds. Henk Mijnders, christelijk-gereformeerd predikant uit Zwolle en drs. Willem van der Horst (psychotherapeut) een casus uit de praktijk van het kerkelijk werk, elk vanuit eigen invalhoek. Vervolgens zochten prof. dr. Gerben Heitink en ds. Hans Burger, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Franeker-Sexbierum en drs. Willem van der Horst naar verdieping vanuit de hermeneutische competentie.
,,Uiteindelijk gaat het in de hermeneutiek steeds om een beoordeling”, stelde Hans Burger. ,,Het is een combinatie van ergens door getroffen zijn, ergens toe gedrongen worden, afwegen en beslissen. Voor een goed oordeel zijn hermeneutische deugden nodig: ontvankelijkheid en wijsheid.” Sturende overtuigingen bij al die beoordelingen moeten in een christelijke hermeneutiek wat Burger betreft ,,overtuigingen zijn die voortkomen uit het leven in verbondenheid met Jezus Christus, geleid door de Geest, gevoed door Gods woord.” Dat leidt dan volgens Heitink tot een ,,gelovig zoeken en tastend vinden”, als de kern van de hermeneutische competentie..

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties