De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Geloof & Kerkzaterdag, 8 maart 2008

IsraŽl houdt meningen verdeeld

Doorn - Mensen die kritiek hebben op de staat IsraŽl, worden vaak snel monddood gemaakt met de beschuldiging dat zij aanhangers zijn van de vervangingstheologie. Een ongenuanceerde verbondenheid met IsraŽl, die door veel christenen wordt beleden, leidt volgens dr. Henri Veldhuis niet zelden tot een welhaast onaantastbare positie van IsraŽl.

DIRK VISSER
Veldhuis, PKN-predikant in Culemborg, was vrijdag een van de sprekers in Doorn op de studiedag ĎVervangingstheologie Ė tussen traditie en taboeí, die was georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit.
In november had de Generale Synode - de hoogste kerkvergadering van de Protestantse Kerk - een dag lang gediscussieerd over een gespreksnotitie over het Palestijns-IsraŽlisch-conflict en over de interpretatie van de onopgeefbare verbondenheid. Sinds het midden van de vorige eeuw wijst de kerk de vervangingstheologie af, die inhoudt dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen.
Predikanten, docenten aan de opleidingen en bestuurders die betrokken zijn bij de kerkelijke visie- en beleidsontwikkeling inzake IsraŽl bogen zich op Hydepark over het onderwerp dat de kerk en kerkleden veel bezighoudt. De studiedag moest een bijdrage leveren aan de verdere doordenking in de kerk en in de synode, die in april de vervolgbespreking van het IsraŽlrapport op de agenda heeft staan.
De kerk is gebaat bij theologische helderheid, aldus de initiatiefnemers van de studiedag, maar ook vrijdag bleek hoe verschillend de visies nog steeds zijn. In de hele discussie rond IsraŽl en de Palestijnen is Veldhuis een vurig pleitbezorger van het lot van de Palestijnen. Gisteren was het niet anders. Er is volgens hem geen enkele reden om geseculariseerde joden een bijzondere plaats toe te kennen of je onopgeefbaar met hen verbonden te voelen. Dat geldt des te meer voor de huidige Joodse staat die streeft naar een exclusief etnische Joodse staat. Blijf kritisch ten opzichte van zoín etnische staat, zei Veldhuis.
Hij drukte de ruim vijftig aanwezigen op het hart waakzaam te blijven voor antisemitisme. Verder moeten de christenen in het Midden-Oosten de eigenheid van het joodse geloof inzien terwijl zij van ons vragen de ogen te openen voor de onderdrukking van de Palestijnen.

Gegijzeld

De Protestantse Kerk en haar voorgangers hebben veertig jaar lang vanuit de IsraŽl-theologie een scheef beeld gehad van de politieke situatie. Door dat eenzijdig beled had de kerk geen oog voor het enorme lijden van de Palestijnen. ,,We zijn gegijzeld door die theologieĒ, aldus Veldhuis
IsraŽl is altijd ůůk Ďpolitiekí, zei dr. Peter Tomson, hoogleraar Nieuwe Testament te Brussel en voorzitter van het Institutum Iudaicum BelgiŽ, in een reactie op Veldhuis. Maar haal politiek en religie niet door elkaar. Hij legde de verbondenheid als volgt uit: Ik ben verbonden met Jezus, dus ook met de joden. Maar maak geen onderscheid tussen joden onderling, zoals Veldhuis doet. ,,Ik word doodziek van de Muur, die IsraŽl en de Palestijnse gebieden afscheidtĒ, zei Tomson. Hoeveel kritiek we ook op het beleid van de staat IsraŽl kunnen hebben, die verbondenheid met IsraŽl Ūs er. Het is met die verbondenheid zoals met de eigen familie. Je kunt er niets aan doen. Het zou volgens Tomson ,,een onbeschrijfelijke ramp zijn als de staat IsraŽl zou verdwijnen. We moeten beide einden vasthouden: ons besef dat de Shoa er is geweest ťn oog hebben voor het lijden van de Palestijnen, al krijgen we door dat laatste ruzie met onze joodse vrienden.Ē

Scheidsmuren

Veldhuis pleitte voor een vervullings- in plaats van een vervangingstheologie. Door Christus wordt de Thora verdiept en komt hij tot zijn uiteindelijke doel. Daardoor zijn de scheidsmuren tussen joden en heidenen afgebroken. Het joodse huis is een Ďopen huisí geworden, open naar alle volken en windstreken. Dus geen vervangingstheologie, maar vervullingstheologie met universele reikwijdte.
PKN-predikant Renť van den Beld uit Bilthoven wilde in navolging van de grote theoloog prof. dr. K.H. Miskotte (1894-1976) liever spreken van een aanvullingstheologie. Het gaat dan om aanvullende vragen die IsraŽl al kent en die nu aan de volkeren worden gesteld: de vragen van de sociale gerechtigheid en de barmhartigheid. Daarmee komt de actualiteit volop in beeld voor alle partijen in het Midden-Oosten, zei Van den Beld.
Hij citeerde met instemming de joodse theoloog Pinchas Lapide (1922-1997), volgens wie Ďgeen enkele jood eraan twijfelt dat Jezus als de Christus tot Heiland van de kerk der heidenen is geordend. Maar omdat Jezus van Nazaret zijn leven lang op aarde een vrome jood was en geen christen en nog minder een aanhanger van Paulus, mogen de joden toch zelf beslissen wat de rabbi uit Galilea voor hen betekent...í
Volgens VU-hoogleraar dr. Bernard Reitsma, wiens leeropdracht ĎDe kerk in de context van de islam isí, houdt de onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl in dat de gemeente van Christus zich niet onvoorwaardelijk achter een aards ideaal schaart, dat slechts een schaduw is van wat God in Christus heeft gerealiseerd. Dat betekent geen onvoorwaardelijke steun voor de staat IsraŽl noch voor een Palestijnse of een andere staat. Hij pleitte voor een pragmatische benadering op basis van het volkenrecht, dat volgens Reitsma de sporen van het kolonialisme in zich heeft.

Verbondsvolk

Dr. Dineke Houtman, bijzonder hoogleraar voor de verhouding jodendom-christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit, zei dat de kerk moet aanvaarden dat joden hun eigen unieke relatie met God hebben. Vanuit die aanvaarding kan, zoals de Kerkorde zegt, het gesprek met IsraŽl aangegaan worden over het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. De kerk moet ook aanvaarden dat God het volk IsraŽl heeft uitgekozen als verbondsvolk. Aan dit volk is beloofd dat het zou terugkeren naar het land van de vaderen, ongeacht hun geloof of ongeloof.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 3


Reacties:

Vanuit de wijk waar net zeven jonge Israeli’s omkwamen een korte reactie.
Als Jood ben ik ook voor humanitaire situatie voor Palestijnen, dus denken dat wij dat niet willen, is dogmatisch denken.

Ik wil de kerken ook vragen de ogen te openen voor de muur die Egypte bouwt om geen Palestijnen toe te laten. Immers hebben zij hun deel van Gaza ook nooit hoeven teruggegeven. Ook hoorde ik de kerk er niet over waarom Saudische Wahibi stammen de grond in Gaza opkochten tegen V.N.
regels in, waardoor nu Hamas met geweld Fatah kon wegjagen. Ik wil de kerk ook vragen waarom christenen in Eilat wel de niet Joodse Sudanezen helpen integreren, terwijl vluchtende Sudanezen in Egypte niet welkom zijn. Israel als staat streeft niet naar een etnisch Joodse staat, die uiting komt misschien van een paar procent van de Israeli’s. Ik heb eerder het idee dat veel Arabische staten streven naar een etnisch zuivere staat. In Gaza, Mekka, of het Tempelplein ben ik niet welkom...
Daar heb ik vrede mee tot nu. Zodra de kerk beide ogen openhoudt en niet verschuilt in theologie, kan het misschien beide volkeren helpen, zonder weg te zakken in politieke voorkeur.

Echter de vervullingsgedachte van Veldhuis is als vervangingsleer bij niet welkom.

Abshalom Hoyer, Jeruzalem - dinsdag, 18 maart 2008


twee artikelen in de krant van zaterdag.
bovenstaande en die van jan gruiters met als titel 'alleen praten met hamas brengt vrede'

de staat Israël bestaat door een democratische beslissing van de VN deze beslissing is nooit geaccepteerd door de Arabische landen.
en nog zijn er christenen die er ook moeite mee hebben.
kan er een land in 1 dag geboren worden?
en nog gunnen wij haar geen solidariteit, nog steeds vallen wij de oudste broeder af nadat wij een geschiedenis vol van moord en vervolging op hem op onze hoofden meedragen. de PKN verbind zich met gush shalom die terrorisme een legitiem middel vind tegen Israël. kain (christendom)waarom haat je abel?

R.Rosier, drachten - donderdag, 13 maart 2008


Als de heren theologen zich nu eens serieus zouden verdiepen in de recente geschiedenis vanaf Theodor Herzl, Theodoor Weissmann (eeuwwisseling), de Balfourdeclaration (1934 White Hall) en de besluitvorming in de UNO mei 1947, de stichting van Transjordanië als thuisland voor de vluchtelingen, het werk van o.a Leon Uris,, etc, dan kwam er een andere toonhoogte uit de discussie.Sla de stuurman-aan-wal geschriften over en beperk U na Gods Woord tot de recente Daden.

JJMoes, urk - maandag, 10 maart 2008


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties