De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiozaterdag, 8 maart 2008

Nofa-gemeenten gaan samen het schoolverzuim bestrijden
Leerplichtbureau in NO-Fryslân
Damwoude - Schoolverzuim in Noordoost-Fryslân wordt binnenkort centraal aangepakt. De Nofa-gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadeel en Dongeradeel zetten een regionaal leerplichtbureau op. Dat moet gaan dienen als gezamenlijke werkplek voor de vier leerplichtambtenaren en als centraal meldpunt voor scholen.
Met de instelling van één gezamenlijk bureau hopen de gemeenten het verzuim op de scholen in Noordoost-Fryslân beter te kunnen terugdringen. De leerplichtambtenaren blijven vooralsnog voor de afzonderlijke gemeenten werken, maar het is wel de bedoeling dat ze taken en expertise gaan uitwisselen.
,,Op die manier kunnen ze van elkaar leren en is de vervanging beter geregeld”, zegt projectleider Lenet Venekamp. ,,Ze kunnen de leerplichtwet eenduidig uitvoeren en gemakkelijker contacten onderhouden met hulpverleningsorganisaties.”
Leerplichtambtenaren zullen straks voor de scholen ook beter bereikbaar zijn, verwacht ze. Als een ambtenaar nu op pad is om bijvoorbeeld scholen te bezoeken, zit er niemand meer op zijn kantoor en staat het antwoordapparaat aan. Straks is de kans dat er minstens één iemand aanwezig is, veel groter.
De samenvoeging is beslist geen verkapte bezuinigingsoperatie, benadrukt Venekamp. Zeker nu de de wet is veranderd en kinderen niet tot hun zestiende, maar tot hun achttiende leerplichtig zijn (tenzij ze eerder hun diploma halen), zijn de medewerkers hard nodig. ,,Het aantal uren is net weer op peil, dat hopen we zo te houden. We hebben lang met een tekort gezeten.”
Het bureau wordt gevestigd in een van de gemeentehuizen. Welke van de vier dat zal zijn, is nog niet bekend. Het streven is om in september, aan het begin van het nieuwe schooljaar, te beginnen met met het leerplichtbureau. ,,Ik heb geen idee of dat gaat lukken”, zegt Venekamp, ,,maar we gaan er wel voor”.
Naast de leerplichtambtenaren en hun administratieve ondersteuners worden ook de ambtenaren die het leerlingenvervoer regelen in het bureau ondergebracht. Dat vervoer wordt sinds kort gezamenlijk aanbesteed door de vier gemeenten. ,,De administratie en uitvoering van het leerlingenvervoer gebeurt straks vanuit één punt. Vooral in de zomer, als er een piek is in het aantal aanmeldingen voor het vervoer, is de druk dan veel beter op te vangen.”
De opzet van een gezamenlijk leerplichtbureau door lokale overheden is volgens Venekamp nieuw voor Fryslân. Inspiratie voor de uitwerking kreeg Venekamp van het Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek. ,,Daar bestaat een soortgelijk bureau al jaren, het wordt daar alleen niet gerund door de tien deelnemende gemeenten zelf.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties