De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 10 april 2008

Staatssecretaris Timmermans bezoekt Mercator Instituut
‘Europeaan moet drietalig zijn’
Leeuwarden - Het beheersen van de moedertaal plus twee andere talen is een voorwaarde voor Europees burgerschap.Dat zei staatssecretaris Timmermans (PvdA, Europese Zaken) gisteren tijdens zijn bezoek aan het Mercator Instituut in Leeuwarden.
Timmermans liet zich uitgebreid informeren over het onderzoek dat het Mercator Instituut verricht naar meertaligheid in Europa. In It Aljemint van de Fryske Akademy brak hij een lans voor meertaligheid. Hij zei ook de ontwikkeling van drietalig onderwijs op vijftien basisscholen in Fryslân nauwgezet te volgen.
In de EU zijn op taalgebied twee scholen. De ene predikt het Engels als algemene voertaal. Timmermans schaart zich bij de andere school, die meertaligheid voorstaat. ,,Meertaligheid is een essentiële voorwaarde in een steeds meer één wordend Europa. Het is een teken van culturele rijkdom.”
Hij onderstreepte het internationale belang van Mercator. ,,Anderen in Europa moeten kunnen profiteren van het onderzoek dat hier verricht wordt.”
Over het feit dat de aanbevelingen in het Europees Handvest voor Regionale Talen (van de Raad van Europa) in Nederland nog niet allemaal zijn overgenomen heeft Timmermans niet veel te zeggen. Daarin staat bijvoorbeeld dat scholen zes uren per week in de desbetreffende minderheidstaal moeten lesgeven; Fryslân komt in de praktijk gemiddeld aan drie kwartier. ,,Dat is een zaak van lokale overheden en de scholen zelf. Ik laat me niet uit over curricula en urenaantallen.”
Eerder op de dag was de staatssecretaris te gast bij het watertechnologisch topinstituut Wetsus. Geďnteresseerd liet hij zich voorlichten over de nieuwste ideeën op het gebied van waterzuivering en energieopwekking uit water. ,,Dit is allemaal veel waard in economische termen. Het internationale belang van dit soort uitvindingen is gigantisch.”
Vorig jaar had hij de werking van de osmosecentrale - die energie opwekt uit de overgang van zoet naar zout water, bijvoorbeeld bij de Afsluitdijk - uitgelegd gekregen. ,,Daar ben ik door gefascineerd geraakt, en ik heb wat zitten googelen om me erin te verdiepen. Sindsdien noem ik in Europa vaak de osmosecentrale, als voorbeeld van wat Nederland op het gebied van duurzame energie te bieden heeft.”
Timmermans kent de weg in Brussel, en weet wie je waarvoor aan zijn jasje moet trekken. Hij kan dus deuren openen voor Wetsus en Mercator, maar ook voor het Groningse Energy Valley, waar hij gisteren later in de middag te gast was. Echt concrete
afspraken die in de gesprekken achter gesloten deuren zijn gemaakt, brengt Timmermans niet naar buiten. ,,We hebben in algemene termen afgesproken dat ik hen ter beschikking sta om hun zaak in Brussel aanhangig te maken.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties