De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodonderdag, 10 april 2008

Provinciale Staten grijpen in
Fryslân moreel aansprakelijk voor paalrot
Leeuwarden - De provincie Fryslân is moreel verantwoordelijk voor de funderingsproblemen van 3200 huizenbezitters in het veenweidegebeid. Dat vindt een grote meerderheid van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten kan daarom niet volstaan met een voorlichtingscampagne en zomaar afzien van een schade- of herstelregeling.
Gedeputeerde Schokker moet met een nieuw voorstel komen, vonden de Staten gisteren unaniem. Uit een verkenning naar aard en omvang van funderingsproblematiek in het veenweidegebied bleek begin dit jaar dat de provincie en Wetterskip Fryslân juridisch niet aansprakelijk zijn voor de schade aan huizen op houten palen als gevolg van peilverlagingen. Gedeputeerde Staten concludeerden daarom dat paalrot een eigen risico is voor de woningbezitter.
,,Een kil en koud standpunt”, vindt Hans Konst (PvdA). ,,Er is ook nog morele aansprakelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.” De meeste andere Statenfracties delen deze mening. De ChristenUnie trok bovendien in twijfel of provincie en waterschap juridisch echt niet aansprakelijk zijn te stellen.
Uit de verkenning is gebleken dat 3200 huizenbezitters in het veenweidegebied vroeg of laat te maken krijgen met paalrot. Dat is een gevolg van het verlagen van het grondwaterpeil. Het gaat om huizen die voor 1950 gebouwd zijn op houten palen. Vervanging van de fundering door een betonnen fundering kost de woningeigenaren al 35.000 tot 40.000 euro, nog los van de gebouwschade. Nog eens 825 huizen op staal (een gewone fundering zonder heipalen, niet te verwarren met ijzer) lopen door bodemdaling risico.
De FNP voelt zich ,,wól oansprutsen”. ,,Peilferleging is it beslút fan de Steaten, wy fiele in sekere ferantwurdelikens foar de skea dy’t minsken dertrôch hawwe”, zei Douwe Bijlsma.

Ongelijk verdeeld

Volgens de PvdA zijn de kosten en baten van de peilverlaging in het veenweidegebied wel heel ongelijk verdeeld. De landbouw profiteert er goed van, terwijl de kosten komen op het bord van tal van huizenbezitters. ,,Maar ook overheden lopen mogelijk schade op aan infrastructuur.”
De PvdA overweegt het grondwaterpeil weer te laten verhogen. Eerst moeten de resultaten van lopende proeven met hogere zomerpeilen worden afgewacht. Hoeveel huizen met houten funderingen nog gered kunnen worden door een hoger zomerpeil, durft Konst niet te zeggen.
Ko van den Brink van de Belangen Vereniging Funderingsproblematiek heeft weinig op met het experiment met hoog zomerpeil. ,,In de verkenning staat zelfs dat zomerpeil de funderingschade niet kan voorkomen. De peilbeleiddiscussie is al complex genoeg. Die gaat over landbouw-, natuur- en milieubelangen en niet over herstel en voorkomen van funderingschade”, zei hij gisteren als inspreker. Een oplossing vinden is niet makkelijk, beseft hij. Volgens hem is het funderingsprobleem in Fryslân oplosbaar met een herstelfonds van behapbare omvang.
De meeste Statenfracties zijn het erover eens dat snel actie ondernomen moet worden. Uit het rapport bleek al dat hoe langer wordt gewacht met vervanging van de houten funderingen, hoe hoger de schade aan de gebouwen wordt.

Verpaupering

De ChristenUnie is voor een ruimhartige subsidieregeling, ,,als daarmee voorkomen kan worden dat veel gemeenschapsgeld en particulier geld opgaat aan oeverloze procedures”, zei fractievoorzitter Albert Oostland. Bovendien dreigt ook een sociaal-maatschappelijk probleem, stelde hij. ,,Door de dalende huizenprijzen zal geďnvesteerd kapitaal verdwijnen en verpaupert het gebied.”
De VVD denkt aan een aparte regeling, zoals er ook een monumentenregeling en een dakenregeling zijn. GrienLinks wil dat meer subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De SP hamerde ook op onafhankelijk onderzoek. De verkenning waarop het voorstel van Gedeputeerde Staten is gebaseerd, is gedaan door de provincie. ,,Dat lijkt te veel op de slager die zijn eigen vlees keurt”, zei Richard Klerks. Het CDA hield zich nog enigszins op de vlakte.
Gedeputeerde Schokker zei aan het slot van de commissievergadering dat het ,,zeker niet” de bedoeling was de gedupeerde woningbezitters zomaar in de kou te laten staan. ,,Dit is niet iets simpels.” Ze probeert zo snel mogelijk met een nieuw voorstel te komen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties