De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkzaterdag, 12 juli 2008

Plekken van spiritualiteit: God in de gevangenis

Waar iemand in het bijzonder iets van spiritualiteit ervaart: inspiratie, verstilling, of de aanwezigheid van God, is heel persoonlijk. Voor het Friesch Dagblad beschrijft een aantal mensen een plek waar hij of zij in het bijzonder spiritualiteit heeft ervaren. Vandaag: hoofd gevangenispredikant Jan Eerbeek.

Spirituele plek

JAN EERBEEK
De gevangenis is een plaats waar je als door een vergrootglas ziet hoe het mensenleven gebroken kan zijn. Dat kan komen door eigen schuld of schuld van anderen, of door een combinatie daarvan. Mensen zijn er aan zichzelf alleen overgeleverd. Vaak is er niets meer om jezelf aan vast te houden. Geen grond meer onder je voeten. En een diepe ervaring dat je als mens jezelf niet kunt dragen. En dat er dingen zijn die je zelf niet kunt herstellen. In de gevangenis kun je ervaren dat je onmachtig bent om voor jezelf toekomst te scheppen. Vaak zie je die kwetsbaarheid aan de buitenkant niet. Het is niet gemakkelijk om je diepere gevoelens te tonen, want de gevangeniscultuur is een machocultuur. Wie sterk is en bravour heeft, heeft het voor het zeggen. Bovendien is het een wereld met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. Het is een onveilige omgeving om te laten zien wat je diep van binnen voelt.

Zoeken

De predikant heeft er een vertrouwensfunctie. Dat weten de gedetineerden. En daarom zijn er velen die bij de dominee vertellen wat ze diep van binnen voelen. Hun verdriet, hun twijfel, hun angst, hun radeloosheid, hun schuld, maar ook hun verlangen naar buiten, naar de mensen van wie ze houden. En hun hoop om weer iets van toekomst te gaan zien. Bij heel veel mensen is er ook een zoeken naar God, een besef van zijn aanwezigheid.
In de gevangenis heb ik bij veel mensen gezien hoe ze in de afgrond van hun bestaan iets hebben ervaren van Gods nabijheid. Ze voelden zich door Hem vastgehouden en als mens aanvaard. Al met al ook heel veel persoonlijke geloofservaringen voor mijzelf als hun predikant. In de gevangenis heb ik gezien dat mensen in de diepte van hun leven gedragen werden door de liefde van God. Ik heb de rijkdom van het evangelie gezien dat we mogen geloven dat hoe krom onze wegen ook zijn en hoe ver wij ook zijn zoekgeraakt, God ons altijd weer opzoekt en zijn hand naar ons uitsteekt.
Als predikant kun je ook nog al eens overweldigd raken door al die uitzichtloosheid die je dag in dag uit van je kerkgangers hoort. Zelf had ik altijd de zondagse kerkdienst nodig met de liederen en de gebeden en de lezing van het evangelie om me aan vast te houden. En als we dan samen zongen, had ik de ervaring dat er in alles wat in ons omging Iemand bij ons was. En nogal eens overkwam me een heel directe ervaring van God. Door de mensen die er waren heen.

Diep vertrouwen

Een Antilliaanse gedetineerde kwam eens naar me toe en zei: ,,Dominee, het is vandaag de verjaardag van mijn oma. Ze is vijf jaar geleden overleden. Ze was de liefste die ik op de wereld had. Ze heeft me nooit laten vallen en me altijd bezocht als ik vast zat. Ik heb hier haar foto. Mag ik die vandaag op de tafel zetten onder de Paaskaars? Dan kan ik de hele dienst naar haar kijken. En zien dat ze leeft bij God!” Hij zette de foto met twee handen onder de Paaskaars. Zo, dat het licht er goed op scheen. Toen begonnen we de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer. Genade zij u en vrede. En we zongen. En ik zag hem zitten. Voorin. Kijkend naar z’n oma. Dat werd voor mijzelf toen een geloofservaring die ik door hem kreeg aangereikt. In dat diepe vertrouwen dat ik in hem zag heeft hij mij het evangelie verkondigd.
Wat gevangenen mij hebben geleerd is dat God niet ver weg is, maar dat Hij aanwezig is in de concrete werkelijkheid. Voor mij is God die ik ken uit de bijbelverhalen in de gevangenis Iemand geworden die heel dichtbij komt.
Jan Eerbeek is hoofdpredikant van het Ministerie van Justitie en was daarvoor werkzaam als gevangenispredikant in Scheveningen, ’s Hertogenbosch en Vught. Eerbeek is ook voorzitter van Exodus Nederland.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties