De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Geloof & Kerkvrijdag, 18 juli 2008

Kerk bespaart Rotterdam miljoenen

Rotterdam - Een kerklid in Rotterdam bespaart de samenleving gemiddeld 665 euro per jaar. Samen besparen de ruim 200.000 kerkleden de stad tussen de 110 en 133 miljoen euro, door onder meer maatschappelijke hulpverlening. Dat blijkt uit een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de 250 tot 300 kerken in Rotterdam.

HANNEKE GOUDAPPEL
De Maatschappelijk Rendement Monitor is uitgevoerd bij de Rotterdamse kerken naar aanleiding van een motie van de Rotterdamse ChristenUnie/SGP in 2006. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stond toen in de steigers en de fractie wilde weten welk aandeel kerken en christelijke organisaties hebben de uitvoering daarvan. Gisteren werd het rapport Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie aangeboden aan locoburgemeester Jantine Kriens.
Aan 272 kerken is gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen over hun kerk en hun maatschappelijke activiteiten. 92 kerken hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 34 procent.
In Rotterdam zijn tussen de 250 en 300 christelijke kerken, gemeenten en organisaties, blijkt uit het onderzoek dat, uitgevoerd is door het Nijmegen Institute for Mission Studies (NIM, Radboud Universiteit Nijmegen). De kerken hebben samen ongeveer 200.000 leden, dat is ruim een derde van de Rotterdamse bevolking. Ongeveer een kwart van deze leden (en 9 procent van de gehele bevolking van Rotterdam) bezoekt regelmatig een kerkdienst (50.000). Twee vijfde van de kerkgangers is van allochtone afkomst.
Het maatschappelijk rendement van de kerken komt uit op zo’n 442.000 euro per kerk, aldus de onderzoekers. Deze bijdragen komen vooral voor rekening van activiteiten op het gebied van psychosociale hulp en maatschappelijke zorg en hulpverlening.
Door hun maatschappelijke activiteiten bereiken kerken tussen 500.000 en 600.000 mensen, stellen de onderzoekers. De mensen worden bereikt door ‘grootschalige en vaak laagdrempelige activiteiten gericht op religie, cultuur en gemeenschapsvorming’. De meeste kerken bieden op allerlei terreinen activiteiten aan, van financiële noodhulpverlening tot concerten, van voorlichting tot het aanbieden van kleren en maaltijden, van huiswerkbegeleiding tot taalcursussen. Kerken geven aan dat ze van binnenuit voldoende erkenning krijgen voor hun pastorale en diaconale inspanningen. Van de rest van de samenleving, maatschappelijke instellingen en de gemeente Rotterdam, ervaren ze echter weinig erkenning.

Sociale cohesie

Naast deze besparing zetten kerken aan tot sociale cohesie, constateren de onderzoekers. ‘Binnen de kerken komen en werken mensen samen van verschillende leeftijden, culturen, huidskleuren en geboortelanden. Naar buiten toe hebben kerken een belangrijke uitstraling op de samenleving voor het bevorderen van ontmoetingen en duurzame relaties tussen bevolkingsgroepen in de wijk.’
Eerder was de Maatschappelijk Rendement Monitor toegepast bij autochtone kerken (in Apeldoorn en Utrecht), of bij migrantenkerken (in Den Haag). Het onderzoek in Rotterdam heeft voor het eerst betrekking op beide groepen kerken. Hierdoor is voor het eerst een vergelijking tussen beide categorieën kerken binnen één onderzoek mogelijk. Het gemiddeld maatschappelijk rendement van migrantenkerken is nagenoeg even groot als dat van autochtone kerken, maar de inzet van migrantenkerken voor samenwerking tussen kerken blijkt groter dan die van de autochtone kerken.
In Rotterdam zijn naar schatting 25.000 kerkelijke vrijwilligers actief (één op de tien kerkleden en één op de twee regelmatige kerkgangers). Hun inzet is groot: bijna 60 procent besteedt minimaal acht uur per maand aan kerkelijk vrijwilligerswerk. De meeste kerken zijn op nagenoeg alle maatschappelijke terreinen actief. Alleen bij interculturele en interreligieuze activiteiten en bij maatschappelijke voorlichting blijft een deel van de kerken (30 procent) achter.
De ChristenUnie-SGP-fractie is blij met de resultaten van het onderzoek. ,,Omgerekend naar euro’s had ik vijftig miljoen verwacht, dit is echt boven verwachting”, aldus fractievoorzitter Remco Oosterhoff. ,,Een mooie erkenning van het werk dat al die vrijwilligers doen.” De waarde van het werk door christelijke kerken is met het rapport inzichtelijk gemaakt, volgens Oosterhoff. Het Rotterdams college zou wel meer waardering voor deze besparing van 133 miljoen mogen hebben, vindt Oosterhoff. ,,Dan kun je denken aan subsidie, maar dat hoeft niet per se. Migrantenkerken leveren bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan inburgering en taalcursussen en zouden al geholpen zijn met goede huisvesting. Ik verwacht dat het gemeentebestuur nu zelf wel actie zal ondernemen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties