De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 30 juli 2008

Bijna half miljoen euro in NW-Fryslân
Meer fraude ontdekt via waterrekening
Franeker - Dankzij nieuwe opsporingsmethoden heeft de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân meer fraude met de bijstandsuitkering opgespoord. In 2007 hebben uitkeringsgerechtigden in die regio in ieder geval 475.000 euro steun onterecht gekregen. Om dat aan het licht te brengen werden zelfs waterrekeningen opgevraagd.
Hoewel het totaal aantal fraudezaken niet opvallend afwijkt van andere jaren, waren de opgespoorde zaken elk geraffineerder van opzet en langer aan de gang dan zaken in voorgaande jaren. De gemiddelde omvang van de opgespoorde individuele fraudezaken is bijna het dubbele van vorige jaren.
Dat komt niet doordat frauderende uitkeringsgerechtigden gehaaider te werk gingen, maar doordat de Dienst meer tijd en mogelijkheden had om de ingewikkelde zaken goed te onderzoeken. ,,Omdat de persoonlijke gegevens van mensen, bijgehouden door diverse diensten, allemaal digitaal zijn tegenwoordig, zijn ze makkelijker te koppelen”, zegt Herman Jellings, hoofd dienstverlening van de Dienst. ,,Relatief simpele fraude komt daardoor steeds sneller aan het licht en blijft beperkt van omvang. De zaken die je overhoudt zijn ingewikkelder.”
Van de elf grote fraudezaken die aan het licht kwamen, werden er zes opgespoord via de zogeheten waterproef, een relatief nieuwe opsporingsmethode. Daarbij wordt aan de hand van waterrekeningen gecontroleerd of het verbruik van uitkeringsgerechtigde overeenkomt met woonsituatie die hij of zij heeft opgegeven. ,,Soms is er zo veel water gebruikt, dat je niet meer kunt volhouden dat je maar met één persoon op een adres woont.”
Een veelvoorkomende vorm van fraude is dat twee personen onafhankelijk van elkaar doorgeven op een eigen adres te wonen, maar in werkelijkheid samenwonen. Jellings: ,,Persoon A op adres A heeft bijvoorbeeld recht op duizend euro bijstand. Persoon B op adres B ook. Maar als ze samenwonen op één adres hebben ze samen recht op veertienhonderd euro. De zeshonderd euro verschil is dan onrechtmatig verkregen.”
De Dienst Sociale Zaken begint een onderzoek naar fraude als meerdere bronnen ‘verdachte signalen’ doorgeven. De informatie wordt onder meer geleverd door de Belastingdienst, sociale-zekerheidsinstellingen en nutsbedrijven. In totaal gaven zij afgelopen jaar driehonderd tips aan de Dienst. Het gros daarvan bleek uiteindelijk te gaan om relatief onschuldige administratieve afwijken.

Straf

De fraudeurs moeten de te veel uitgekeerde uitkering terugbetalen. Meestal wordt daarna als straf op het uitkeringsbedrag gekort. Als het onterecht verkregen bedrag meer is dan zesduizend euro wordt de zaak bovendien overgedragen aan de sociale recherche. In de meeste gevallen brengt die, na onderzoek, de zaak voor de rechter. De boetebedragen zijn dan doorgaans veel hoger. Bovendien kan de rechter als uiterste sanctie zelfs celstraffen opleggen voor de fraude.
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is een samenwerkingsverband van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties