De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkmaandag, 4 augustus 2008

Nieuwe gemeenten in alle Vogelaarwijken

Den Haag - Steeds vaker duiken termen op als gemeentestichting, emerging churches, en fresh expressions. Ze hebben één ding gemeen: het gaat om nieuwe missionaire kerkvormen, met als centrale vraag: hoe kan het door de eeuwen heen overgeleverde christelijke geloof op een prikkelende en relevante manier opnieuw aansluiting vinden bij de omringende cultuur? In de serie Nieuwe kerkvormen een greep uit initiatieven die experimenteren met nieuwe kerkvormen in Nederland. Vandaag: Matthijs Vlaardingerbroek over de Stichting Urban Expression.

Matthijs Vlaardingerbroek
In Nederland klinkt de laatste jaren een luide roep om duidelijke normen en waarden, maar de rol van de christelijke kerk lijkt in de ogen van velen hierin uitgespeeld. De ontkerkelijking in de steden is groot. Vele kerken sluiten. De invloed van het Evangelie lijkt zienderogen af te nemen. Wat is er gebeurd? Hoe kan het dat een beweging die ooit een heel Romeins rijk en vele culturen eeuwenlang door en door beďnvloed heeft, nu haar invloed op de huidige maatschappij volledig kwijt lijkt te zijn? Is deze maatschappij zoveel slechter of gecompliceerder, of zijn wij een andere weg ingeslagen? Is het tij nog te keren?
De tijd van grote plannen over de christelijke beďnvloeding van het land en de stad lijkt te zijn verdwenen. We kunnen het ons niet meer veroorloven om te blijven bij het dromen van grote dromen of het wachten op de opwekking. De tijd vraagt ons opnieuw het dienaarschort aan te trekken en op een kleine schaal, op wijkniveau te gaan ontdekken hoe we als christenen kunnen dienen en hoe het als gemeente anders kan. En hier, ver van de grote spotlichten van de christelijke wereld zijn kleine hoopgevende lichtpuntjes te zien. Een aantal van deze lichtpuntjes zijn onlangs verenigd in het werk van een nieuwe stichting, genaamd Urban Expression.

Pionieren

Urban Expression is een organisatie die teams werft en toerust voor zending in de stad. Hierbij richt zij zich op zichzelf financierende teams die pionieren in creatieve en relevante uitdrukkingen van de christelijke gemeente in stedelijke gebieden met weinig of geen kerkelijke presentie.
In de binnensteden en oude stadswijken is de christelijke zending in Nederland het meest creatief geweest in de afgelopen twee eeuwen. Keer op keer werd hier gepionierd met veel nieuwe vormen van kerk-zijn, getuigenis en sociale actie. Mensen kwamen tot geloof in Jezus Christus. Gemeenschappen werden vernieuwd. Tekenen van Gods koninkrijk van gerechtigheid en vrede zijn zichtbaar geworden. Dit was en is nog steeds een uitdagende plaats om te zijn!
Maar het leven van de kerk in veel gemeenschappen in de binnensteden, oude volkswijken en aandachtswijken is heel zwak. Neem nu de Haagse volkswijk Spoorwijk.
Het is een donkere nacht in het jaar 1995. Over de huizen in de oude stadswijk Spoorwijk in Den Haag hangt een vreemde oranje vuurgloed. Zwarte wolken stapelen zich boven de wijk. Brandweersirenes maken de bewoners wakker. De Oranjekerk, een van de laatste officiële kerkgebouwen stond al een tijdje op de nominatie om gesloopt te worden, maar heeft deze sloopdatum niet gehaald. Net zoals bij een eerder kerkgebouw van de katholieke kerk is ook deze hervormde kerk door wijkbewoners in de brand gestoken. Met het afbranden van dit kerkgebouw leek de kerk de wijk Spoorwijk voorgoed te hebben verlaten.
Niet alleen de kerk, maar ook veel christenen verlaten deze plekken. Als we het ons even kunnen veroorloven, verhuizen we naar een buitenwijk. Wie kan het ons kwalijk nemen? De sociale en geestelijk nood in deze wijken wordt soms als zo groot beschouwd dat we onze kinderen hier niet willen laten opgroeien. Maar gelukkig blijven deze wijken met weinig kerkelijke presentie tegelijkertijd toch ook een bepaalde groep christenen uitdagen om hier juist wel te gaan wonen en betrokken te raken in pionierende en creatieve zending in deze wijken.

Nieuwe wijkgemeente

Als gezin zijn wij deel van deze ‘rare’ groep christenen. Zo’n acht jaar geleden verhuisden we naar die Haagse wijk Spoorwijk, waar allebei de kerken verbrand waren. Niet zomaar als toeval, maar met een duidelijk doel. Is het mogelijk om in een achterstandswijk als Spoorwijk waar geen kerkelijke aanwezigheid meer lijkt te zijn, een nieuwe wijkgemeente te starten? Het is ons niet van leien dakje gegaan.
Het heeft ons heel wat pijn, bloed, zweet en tranen gekost, maar nu, acht jaar later, is hier een nieuwe wijkgemeente ontstaan. Een kleine wijkgemeente bestaande uit twintig tot dertig wijkbewoners die anders nooit in een kerk te vinden waren geweest, maar die zich hier thuis voelen en een nieuwe familie hebben gevonden. Een nieuwe gemeente in een wijk die door de kerk misschien wel als opgegeven gebied werd beschouwd.
In onze zoektocht naar hoe we dit werk in Spoorwijk het beste konden aanpakken, kwamen we al gauw in aanraking met meerdere christenen in andere steden, die ook heel bewust in dit soort wijken waren gaan wonen om hier verschil te maken. Al snel ontdekten we een gemeenschappelijke factor. We ontdekten dat het redelijk gemakkelijk is om in een aandachtswijk in contact te komen met bewoners en hier vanuit ons christen-zijn betrokken te zijn.
De moeilijkheid lijkt in de integratie van zoekende of nieuwe gelovigen in de bestaande kerk te liggen. Deze aansluiting lijkt landelijk helaas niet te werken. Vaak is het een combinatie van diverse factoren, zoals het kerkelijk taalgebruik, de cultuur binnen de gemeente, het niveau van het onderwijs en het gebrek aan onderlinge gemeenschap, waardoor mensen uit deze wijken zich hier niet thuis voelen. Niet alleen in Den Haag, maar in meerdere steden lijken neuwe wijkgemeentes speciaal afgestemd voor mensen uit deze doelgroepen nodig te zijn.

Belevingswereld

In samenwerking met anderen die deze zelfde visie delen, is een aantal maanden geleden Urban Expression opgericht. Urban Expression heeft als doel om in de komende jaren christenen die woonachtig en betrokken zijn in achterstandswijken te helpen om tot deze gemeentestichting te komen. Hierbij denken we niet gelijk aan grote zondagse diensten, maar vormen van christelijke gemeenschap die passen in de belevingswereld van de mensen uit de wijk. We willen teams helpen om hierin op een frisse manier te leren denken en vanuit creativiteit en experimenteren nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen.
Urban Expression is niet geďnteresseerd in het opleggen van modellen van kerk-zijn. Er is niet een bepaald model van kerk-zijn waar wij voorstanders van zijn. We willen christenen helpen om zeer zorgvuldig te luisteren naar de plaatselijke gemeenschap en wegen van kerk-zijn ontdekken die geworteld zijn in deze cultuur. Hierin limiteren we ons werk wel slechts tot de binnenstad, oude volkswijken en aandachtswijken. Er zijn vele zendingsmogelijkheden in andere plaatsen, maar dit is onze focus. Deze wijken in Nederland representeren een van de meest diverse, uitdagende en spannende omgevingen voor zending in deze tijd.
Het is onze droom om in de komende jaren in alle Vogelaarwijken of ‘prachtwijken’ kleine, nieuwe christelijke gemeenschappen te zien ontstaan die positief aanwezig en betrokken in de wijk willen zijn. Nieuwe gemeenschappen die als kleine lichtpuntjes hun licht kunnen laten stralen. Misschien niet als groot spotlicht, maar als een kaarsje op een plaats waar momenteel helemaal geen licht meer schijnt.
Matthijs Vlaardingerbroek is zelfstandig kerkelijk werker en coördinator van twee gemeentestichtende projecten in Den Haag. Hij schrijft over zijn ervaringen in zijn werk in zijn blog: www.post-evangelisch.typepad.com. Meer informatie: www.urbanexpression.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties