De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiomaandag, 4 augustus 2008

MSC-keurmerk op de tocht
Garnaalvissers ruzieën over bijvangsten
Lauwersoog - De grotere garnalenvissers vangen deze weken te veel ondermaatse garnalen. Daarmee houden zij zich niet aan de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt over duurzaam vissen, zeggen kleinere vissers. Te veel bijvangst brengt het begeerde keurmerk MSC voor de Noordzeegarnaal in gevaar, waarschuwt de Nederlandse Vissersbond.
De grote garnalenvissers op de Waddenzee en Noordzee hebben de afgelopen periode tegen de afspraken in veel ondermaatse garnalen gevangen, stellen de kleinere garnalenvissers.
,,Ze vangen de ondermaatse garnalen die over drie weken gewoon op normale grootte zijn. Ze houden zich niet aan de afspraken, en maken de visbestanden zo kapot”, zegt Johan Rispens, een van de vrije vissers op Lauwersoog.
De Nederlandse Vissersbond waarschuwde de afgelopen twee weken al dat er zorgvuldig gezeefd moest worden op de garnalenschepen, omdat er anders teveel ziftsel mee naar de afslag zou gaan. Ook al is er geen wetenschappelijk onderbouwde norm voor de omvang van een garnaal, vanuit de handel wordt wel om grotere garnalen gevraagd. Die zijn gemakkelijker te pellen.
,,Wij hanteren een norm van 20 procent ziftsel”, zegt secretaris Derk Jan Berends. ,,Als de vissers meer kleine garnalen meebrengen, en de groothandels nemen daar ook genoegen mee, dan zijn we bezig om ons eigen product te downgraden”, waarschuwt Berends. Door zo te vissen, laten de garnalenvissers het kortetermijnbelang zwaarder wegen dan het langetermijnbelang, stelt de Vissersbond.

Keurmerk

Er staat namelijk meer op het spel dan alleen de inkomsten van de vissers op dit moment. Vorig jaar oktober sloot de garnalensector een contract met de organisatie Food Certification International (FCI) voor een toetsing van de duurzaamheid in de garnalenvisserij. Als die voldoet aan de eisen van het internationale Marine Stewardship Council, mag de Noordzeegarnaal straks het MSC-keurmerk voeren. Een van die eisen is dat de bijvangst van kleine garnalen beperkt blijft tot 20 procent.
Het keurmerk is van belang voor de sector, omdat grote winkelketens steeds vaker om zo’n bewijs van duurzame productie vragen. Door een dergelijk keurmerk verzekert de sector zich van een bredere afzet, en een goede reputatie.
Binnen en buiten de sector wordt hard gewerkt om dat internationaal erkende keurmerk te halen. Aan het project werken naast de vissers ook Stichting De Noordzee en de Waddenvereniging mee. Een bestuur onder leiding van oud-staatssecretaris Geke Faber begeleidt het proces van verduurzaming.
Op 19 september komt de commissie-Faber weer bijeen om te kijken of er genoeg voortgang wordt gemaakt. ,,Dit onderwerp staat dan hoog op de agenda”, verwacht Berends.
Als de commissie-Faber positief oordeelt, valt in april 2009 de uiteindelijke beslissing over het keurmerk. Als dan blijkt dat een deel van de sector zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan dat betekenen dat het keurmerk van de baan is, met alle gevolgen van dien.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties