De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Sportmaandag, 4 augustus 2008

Onttroonde PC-winnaars laten zich gelden in Witmarsum
Revanche voor Triemstra c.s.

Witmarsum - De eerste hoofdklassenpartij na de PC heet de revanchepartij. Zich revancheren voor de uitschakeling in Franeker was precies wat Johan van der Meulen, Herman Sprik en Teake Triemstra deden in het verregende Witmarsum. In de finale was het trio met 5-5 en 6-0 te sterk voor het gelegenheidspartuur van Simon Minnesma, Auke van der Graaf en Tjibbe Hansma.

JOHAN VELLINGA
Na twee PC-zeges op rij viel woensdag in de halve finale het doek voor Van der Meulen c.s. Ondanks de teleurstelling had het trio gisteren nog de minste moeite de knop om te zetten. Er werd door de meeste parturen niet goed gekaatst. Voor de winnaars in Franeker was er een vreemd begin aangezien Jochum Bouma aan de kant was gezet door Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk. Ze ontmoetten elkaar in de eerste omloop. Na 5-1 en 4-0 voor Groenendijk c.s. was het Bouma die met zijn nieuwe maten alsnog won (5-5 en 6-4).
Van der Graaf was vorige week als voorinse nog koning in Sexbierum en was het ook zeker geworden in Witmarsum. Na de midweekse winst op de PC had hij in acht dagen negen punten aan zijn totaal dit seizoen kunnen toevoegen. Het werden er acht. Na de 3-0 voorsprong tegen Van der Meulen c.s. was er geen kruit gewassen tegen het sterke perk met Sprik en Triemstra. Het werd al snel 3-3 en 4-4, ook al omdat Hansma als zwakste factor vaak werd gezocht.
Triemstra stond in tegenstelling tot de halve finale van woensdag ook goed op te slaan. Met een platte zitbal zorgde hij op 6-6 voor de 5-4 voorsprong. In het volgende eerst leek de zege binnen, maar met twee onwaarschijnlijke zitballen van de 35-jarige routinier Minnesma, werd het einde van de toch uitgelopen partij nog even uitgesteld. Een bovenslag van Sprik en twee van Triemstra zorgde in het laatste eerst voor een 6-0 voorsprong. Hansma sloeg vervolgens de opslag van Triemstra kwaad.
Triemstra werd na de finale uitgeroepen tot koning, een eer die hem ook in 2006 al eens ten deel viel. Voor de Sint Jabuurster voelde Witmarsum ook al een revanche. ,,Je wolle doch graach sjenlitte dat je keatse kinne. Woansdei woe it net sa. Ik haw hjoed super lekker keatst. Ik hie it goede gefoel fanôf de earste slach.” Van der Meulen gaf aan dat zijn partuur na het verlies op de PC alleen maar gretiger is geworden. ,,Wy wolle der in moaie twadde seizoenshelte fan meitsje.”
Voor Van der Meulen was het overigens geen zege om met veel plezier aan terug te denken. De onttroonde koning van de PC wist in de finale nauwelijks een bal in het perk te krijgen en moest na twee verloren eersten de voorbest opslag overgeven aan Triemstra en na weer twee buitenslagen zelfs aan thuiskaatser Sprik. ,,It wie hjoed gjin goede dei. Ik ha gjin foarm, ek al wie it de lęste wiken net űnaardich. Mar it komt wol wer. Jo kinne it opslaan net yn ien dei ferleard węze.”
Sprik was blij met zijn tweede overwining in zijn woonplaats. De eerste keer in 2003 was nota bene zijn debuut in de hoofdklasse. Hij was toen pas 17 jaar. ,,Dat ferjit ik noait mear.” Nu vijf jaar later is de Witmarsumer samen met Triemstra een gevreesd perk. En als het moet kan de voorinse ook aan de opslag een partuur pijn doen, zo liet hij gisteren in de finale zien. Toch had Sprik liever van de opslag afgezien. Zijn enkel is nog altijd niet helemaal hersteld. ,,Ik joech net fol gas, mar it gong wol aardich. Alle ballen op Hansma, sa simpel wie it wol.”
Met eersteklasser Hansma is meteen de vreemde eend in de bijt genoemd. De 23-jarige achterinse uit Műnein kaatst normaal gesproken met Pieter Bakker en Tjerck Karsten. Gisteren zat hij zonder maten omdat de eerste moest werken en Karsten geblesseerd was. ,,Och, it koe noait minder wurde”, wist hij vooraf. Hij lootte Minnesma en Van der Graaf bij, twee succesvolle kaatsers die na dit seizoen stoppen. ,,Mei harren keatse jout wol in wis gefoel”, lachte Hansma. ,,Die mannen hawwe wol doel oer it spultje. En Auke is hiel posityf.”
Hansma had genoten. De in Boer geboren en op zijn elfde naar Műnein verhuisde kaatser stond in zijn eerste finale. Ondanks het gebrek aan een kaastcultuur in zijn nieuwe woonplaats had hij het kaatsen toch doorgezet. ,,Myn omke Sietze van der Meer is âld haadklasser en traint my. Ik haw ek wol de ambysje om yn ’e haadklasse te keatsen, dan is dit wol moai fansels.” Hansma trok zich op aan zijn maten en met name in de halve finale had de Műneiner enkele fraaie bovenslagen. ,,Yn ’e finale gie it wat minder. Ik hie lęst fan it skouder.”
Van der Graaf, woensdag al geweldig op dreef in Franeker, was nogal stijf begonnen aan de dag. In de herkansing ging het stukken beter. De Berlikumer moest tevens de voorminst opslag voor zijn rekening nemen. ,,Tjibbe hie leafer dat ik it die, hy hie se der net sa goed foar de lęste tiid, sei der.” De Berlikumer vond het niet vreemd om tegen zijn PC-maat Bouma te strijden. ,,It is gewoan keatsen.” In de eerste omloop liet hij de opslager ontsnappen, maar in de halve finale nam hij revanche.
Bouma, kaatsend met Erik Haitsma en Pier Piersma had na zijn narrow escape in de eerste omloop ook tegen het partuur van Gert-Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Witmarsumer Folkert van der Wei een houdini-act nodig. Hij kwam terug van 5-3 om wederom met 5-5 en 6-4 aan het langste eind te trekken. Bij de verliezende PC-finalisten was het opslager Van der Bos die op die stand de bal buiten sloeg. Maar de opslag van Bouma ging steeds minder lopen en op 5-3 en 6-4 miste de Easterlittenser in de halve finale het perk.
Prijswinnaars: 1. Johan van der Meulen (Broeksterwoude), Herman Sprik (Witmarsum) en Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie), 2. Simon Minnesma (Dronrijp), Auke van der Graaf (Berlikum) en Tjibbe Hansma (Műnein), 3. Jochum Bouma (Easterlittens), Erik Haitsma (Wommels) en Pier Piersma (Leeuwarden).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties