De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkmaandag, 29 december 2008

‘Jezus was hart van mijn prediking’

Wijnjewoude - Ds. Jaap Zijlstra wilde in een eenvoudige dienst afscheid nemen van ,,het predikambt”. En juist die eenvoud maakte het weer bijzonder. Zoals altijd stond het Evangelie centraal. ,,In Jezus vind je God ten voeten uit.”

Door Lodewijk Born.
Zijlstra maakte speciaal voor de dienst een handgeschreven liturgie. Die kon iedereen zondag als aandenken meenemen. Er zat per ongeluk een vlek op de achterkant, maar dat was misschien wel tekenend vond hij. ,,Ook bij mij is in al die jaren niet alles vlekkeloos gegaan”, toonde hij zijn bescheidenheid als werker in Gods wijngaard.
De liederen waren allemaal van zijn eigen hand. ‘Vertel aan alle volken, vertolk in ieder land, dat God de mensen liefheeft, Hij draagt ons in Zijn hand’, klonk er in het openingslied. Precies dat wat de predikant in die tientallen jaren elke keer van de kansel verkondigde. De gekozen lezingen: Psalm 139: 1-6 ( ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt Mij’) en Johannes 1: 1-5 en 18 (‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God’).
In zijn preek keek Zijlstra eerst kort terug. ,,Het is zover. Iemand heeft berekend dat ik bijna zesduizend keer in diensten ben voorgegaan. Als je dat hoort, begin je er bijna van te duizelen. Vandaag is dus de laatste keer.” En het moest die laatste keer in ‘zijn’ Fryslân.
Duurswoude ziet hij nog altijd als de plek waar hij het dominee zijn en alles wat daar bij komt kijken, leerde. ,,Ik zal wel fouten gemaakt hebben, maar die werden me grif vergeven.” Hij kreeg een goed contact met andere predikanten en zijn faam ging veel verder dan Duurswoude: over heel Fryslân én er buiten. Na vier jaar werd hij beroepen als evangelisatiepredikant in de classis Appingedam. Hij verkondigde het Evangelie in dienst van liefst zestien gemeenten. ,,Nu kom ik nog wel mensen tegen van toen. Ze vertellen hoe ze werden geraakt en nog actief zijn voor de kerk.” Daarna volgde acht jaar Vorden en tenslotte Amsterdam. ,,De stad met de meeste kerkverlating en kerkafbraak. Maar ik heb er nooit spijt van gehad.” Daarnaast was hij natuurlijk actief met bijvoorbeeld schrijven en kunst. Iets wat Zijlstra ook blijft doen.

Dankbaar

,,Ik ben vandaag een dankbaar en blij mens dat ik na mijn pensionering nog tien jaar heb mogen preken, iedere zondag.’’ Ook zondag was dat weer in begrijpelijke taal, met anekdotes en levendig. Met als centrale tekst Psalm 139:1. ,,God kent jou. Al voor de grondlegging der wereld kende Hij jou.” En God kunnen we leren kennen via Jezus. ,,In Jezus vind je God ten voeten uit. Dat mocht altijd het hart zijn in mijn verkondiging. In Hem zijn we schatrijk!”
Zijlstra vertelde hoe hij als vijfjarig jongetje stiekem in de bessenboom klom omdat hij, net als de vogels zo graag van het lekkers wilde smullen. ,,Maar toen ik op de tak zat en naar beneden keek... ” Gelukkig was er zijn vader die zei: ‘Spring maar’ en hem opving. Zo is het ook met de overgave aan God. ,,Je springt, niet in een donker gat, maar in de armen van je Hemelse Vader, die je sluit aan Zijn hart. In tijden van vreugde in je leven, maar ook bij groot verdriet. Wat de toekomst brenge moge, ons geleidt de liefdevolle hand van God. Halleluja!”
Het combo Wyn, dat muzikaal meewerkte aan de dienst, sloot prachtig aan bij de preek met een vertolking van het Opwekkingslied Heer, u doorgrond en kent mij en You rise me up. Aafke Lindeboom-De Jong was de organiste in de dienst en begeleidde de samenzang.
Met een applaus van alle kerkgangers verliet Zijlstra voor de laatste keer de kansel. Velen namen de gelegenheid om hem persoonlijk de hand te schudden bij de koffie. Om hem nog een keer te bedanken. Een afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk van Vorden bedankte Zijlstra in een toespraak voor zijn tijd aldaar. Albert de Vries, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk van Wijnjewoude, vertelde hoe er ,,een blijde mare door het dorp ging” toen bekend werd dat kandidaat Zijlstra het beroep naar Duurswoude had aangenomen. En hij schetste de enorme betekenis van Zijlstra, voor de gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor zijn werk met aidspatiënten in Amsterdam. Als cadeau kreeg Zijlstra een schilderij gemaakt door Henk Akker geďnspireerd op het lied You raise me up.

Toegift

Woensdag volgt er nog één korte toegift in de middagdienst van de Alle-Dag-Kerk in Amsterdam, maar ds. Zijlstra is niet bang voor het zwarte gat. ,,Er is nog zoveel te doen. Ik zal me geen seconde vervelen.” Onder meer gaat hij een boek schrijven in opdracht van Uitgeverij Jongbloed in Heerenveen over het thema eenzaamheid.
iEen cassettebandje of dvd van de laatste dienst is te bestellen via Albert de Vries. 0516-481475

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties