De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Sportmaandag, 29 december 2008

Het NK drijft broer en zus uit elkaar n naar elkaar toe
Edward Jorna
Heerenveen - Niet dat ze dagelijks bij elkaar op de lip zitten, maar een tikkeltje vreemd was het toch wel. Kerstmis zonder elkaar. De sport dreef Rienk en Yvonne Nauta uit Uitwellingerga de afgelopen week uit elkaar. Terwijl hij zich thuis voorbereidde op zijn finest hour bracht zuslief de dagen met Jong Oranje door in een hotel in Wolvega. Hij: ,,Je moatte der wat foar oer ha. Zij: ,,Ik klaai net.
Na drie afstanden is het avontuur voor Rienk, die evenals Yvonne debuteert op het NK allround, over. De zoon van zeezeiler Dirk Nauta, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw vier keer de wereld rond voer, is redelijk tevreden, ook al eindigt hij in de achterhoede. ,,It wie machtich om foar in fol Thialf ride te meien. Ik sil de absolute top net helje en drom binne dit foar my de moaiste dagen t myn reedrydkarjre.
Wanneer hij die woorden uitspreekt schiet Yvonne in een flits voorbij. ,,Moast noch ride, vraagt Rienk haastig. ,,Wy hawwe dizze dagen amper kontakt hn, legt hij even later uit.
Jawel, Yvonne Nauta, als zeventienjarige de jongste deelnemer aan het NK, moet op de afsluitende vijf kilometer nog aan de bak. ,,Dr hie ik noait op rekkene, bekent ze nadat ze het toernooi op een negende plaats heeft afgesloten. ,,Ferline wike ried ik op trainingswedstriden yn Erfurt al goede tiden en dat joech fertrouwen, mar dat ik al sa goed meikomme koe hie ik net ferwachte.
Met haar zeventien lentes is Yvonne, die tijdens het NK haar persoonlijke beste tijden op de 500 meter, de drie kilometer n de vijf kilometer flink aanscherpt, nog junior. Haar pijlen zijn dit seizoen verder dan ook op dit leeftijdsklasse gericht. Op het NK allround voor junioren op 31 januari in Utrecht wil ze zich plaatsen voor het WK. Dat wordt op 20 februari in het Poolse Zakopane gehouden. ,,De Vechtsebanen is net myn favorite baan, zegt Yvonne, ,,mar ik moat my dr wol gewoan foar it WK pleatse.
Rienks verhaal speelt zich af in de kantlijn van het toernooi. Via de Eindhoven Cup plaatste hij zich eind november als laatste deelnemer voor de NK allround. Deelname aan het NK betekent overigens niet alleen rijden voor een vol Thialf, maar ook meer faciliteiten. Nu mag de tweedejaars student bedrijfseconomie aan de NHL in Leeuwarden een jaar lang op de sportsporturen trainen in Thialf in plaats van de drie uurtjes per week die de Friese selectie tot haar beschikking heeft. ,,Dat is miskien wol de grutste winst, want de fasiliteiten by it Gewest hlde net oer, seker net ast dat tsjin de oare gewesten oer setst. De bestjoerders fan s Gewest wolle net fernije. Sy wolle ien sponsor foar it hiele Gewest, wylst reedriders fan oare Gewesten sels op syk meie nei sponsors.
Met zijn nieuwe status kan Rienk alsnog op jacht naar iets moois. ,,Hast alle dielnimmers oan it NK binne full-time mei de sport dwaande. It soe prachtich wze as my dat yn de takomst ek slagje soe.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties